Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Blog • Blog

CeBB-Blog

Mitarbeiter des CeBB schreiben regelmäßig im CeBB-Blog über Dinge, die sich am Rande der täglichen Arbeit abspielen. Auch Themen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit werden im Blog aufgegriffen. Die Blog-Einträge sind mit dem Namen des Autors versehen.

CeBB-Blog

Spolupracovníci CeBB budou psát pravidelně do blogu o věcech, které se odehrávají během každodenních pracovních událostí. Na blogu naleznete také témata přeshraniční spolupráce. Příspěvky do blogu budou vždy označeny jménem autora.

Einträge • Příspěvky

Ein Sakko für den Kunst-Chef von Pilsen 2015

Dass die deutsch-tschechische Zusammenarbeit inzwischen keine Grenzen mehr kennt, dürfte sich bei den meisten Menschen hier in der Nachbarregion Oberpfalz – Westböhmen herumgesprochen haben. Wie weit das geht, hat selbst das CeBB-Team unlängst in Pilsen überrascht:

Wir sitzen mit unseren Partnern von Pilsen 2015 im Wasserturm, dem Domizil des Kulturhauptstadtteams, diskutierten über die Inhalte unseres neuen EU-Projekts "regio2015" und die Realisierungschancen einiger bayerischer Projektideen. Petr Šimon, Manager für internationale Beziehungen, wirft mal wieder mit einem Grinsen ein paar Brocken Deutsch in die Runde und erzählt von seiner Oma aus Karlovy Vary / Karlsbad, die Egerländisch spricht und entsetzt ist, dass er sein Deutsch größtenteils verlernt hat.

Wie aus heiterem Himmel platzt Petr Forman, der künstlerische Leiter von Pilsen 2015, in die Besprechung. Ihn haben wir bisher nur aus der Ferne gesehen. Petr Forman - übrigens einer der Söhne des berühmten Regisseurs und zweimaligen Oscar-Preisträgers Miloš Forman- entschuldigt sich für die Störung: "Petr, hast du ein Sakko hier?" Kopfschütteln bei Petr Šimon. "Martin, du???", versucht es Petr Forman ungeduldig beim Kollegen Martin Kosa, der das Thema "Westböhmischer Barock" betreut. Auch bei ihm hat er kein Glück. "Ich habe gleich eine wichtige Präsentation im Rathaus und die Mädels meinten, dass ich mich dort so nicht blicken lassen kann.", meint Petr Forman und zeigt auf sein T-Shirt und die dicke Strickjacke mit Norwegermuster.

"Hans hat doch ein Sakko an!", reagiert Petr Šimon in die Runde blickend und zeigt auf den CeBB-Chef. Hans lässt sich nicht zweimal bitten, steht auf, zieht sein schwarzes Sakko aus und gibt es Petr Forman. Passt! Fast … Seinen Zweck erfüllt es. Ein freundschaftliches Händeschütteln und zahlreiche Dankesworte. "In einer Dreiviertelstunde bringe ich es zurück!" Petr Forman hetzt in Richtung Rathaus.

Die Besprechung mit dem Pilsen 2015-Team geht weiter und dauert viel länger als 45 Minuten. Gegen halb sieben ist im Wasserturm alles geklärt, Petr Forman aber ist immer noch nicht zurück. Sein Handy hat er ausgeschaltet.

"Da gibt es wohl viele Fragen und eine heiße Diskussion im Rathaus.", meint Petr Šimon. Wir warten nicht auf das Sakko - es ist ja nicht das einzige von Hans - und beschließen nach Schönsee zu fahren. Dank warmer Winterjacke übersteht er auch die kurze Strecke bis zum Parkhaus ohne Sakko. Wenig später klingelt bei mir das Handy. Es ist Petr Forman, der fragt, ob ich mit Hans Eibauer im Auto sitze. „Nein, der ist schon in Richtung Schönsee unterwegs.“

Ich muss mich anstrengen, seine zahlreichen Dankes- und Entschuldigungsworte zu unterbrechen, um ihn zu beschwichtigen und zu überzeugen, dass der CeBB-Leiter schon ein paar Tage auf eines seiner Sakkos verzichten kann. "Er hat eine Flasche Wein bei mir gut!", so Forman. "Ich habe im Rathaus bei der Präsentation auch gesagt, von wem ich das Sakko habe. Das ist ein Beweis für das großartige Funktionieren der deutsch-tschechischen Beziehungen. Thank you very much!"

Eine kleine, spontane Geste mit großer Wirkung! Uns freut es, wenn wir Pilsen 2015 helfen können. In jeder Lebenslage!


Maika Victor-Ustohal

Sako pro uměleckého šéfa Plzně 2015

Skutečnost, že česko-německá spolupráce již nezná hranic, se u většiny lidí zde v regionu Horní Falc-západní Čechy již zřejmě rozkřikla. Jak daleko to může jít, to nedávno v Plzni překvapilo dokonce i tým CeBB:

Sedíme s našimi partnery z Plzně 2015 ve vodárenské věži, sídle týmu Evropského hlavního města kultury, diskutujeme o obsahu našeho nového projektu EU "regio2015" a o šancích na realizaci některých bavorských projektových nápadů. Petr Šimon, manažer zahraničních projektů, dává zase k dobru několik úlomků němčiny a vypráví o své babičce z Karlových Varů, která mluví chebsky a je zděšená, že on němčinu z větší části zapomněl.

Jako blesk z čistého nebe vpadne do jednání Petr Forman, umělecký šéf Plzně 2015. Jeho jsme dosud viděli jen z dálky. Petr Forman - mimochodem jeden ze synů slavného režiséra a dvojnásobného držitele Oskara, Miloše Formana - se omlouvá za vyrušení: "Petře, máš zde sako?" Petr Šimon kroutí hlavou. "Martine a ty?" Petr Forman to netrpělivě  zkouší u kolegy Martina Kosy, který má na starosti téma "Západočeské baroko". Ani u něj ale nepochodí. "Mám důležitou prezentaci na radnici a holky si myslí, že se tam takhle nemůžu ukázat" říká Petr Forman a ukazuje na své tričko a tlustý pletený svetr s norským vzorem.

"Hans má přece na sobě sako!" reaguje Petr Šimon s pohledem na přítomné a ukazuje na ředitele CeBB. Hans se nenechá dvakrát prosit, vstane, vysvleče si své černé sako a podává ho Petru Formanovi. Vida, padne mu! Téměř... Svůj účel splní. Následuje přátelské potřesení rukou a četná slova díků. "Za tři čtvrtě hodiny ho přinesu zpět!" Petr Forman chvátá směrem k radnici.

Jednání s týmem Plzeň 2015 pokračuje dál a trvá mnohem déle, než 45 minut. Kolem půl sedmé je ve vodárenské věži vše vyjasněno. Petr Forman, ale pořád ještě není zpět. Svůj mobil má vypnutý.

"Na radnici se asi zaníceně diskutuje a řeší se řada otázek", míní Petr Šimon. My na sako nečekáme - ostatně není to Hansovo jediné - a rozhodujeme se, že odjedeme do Schönsee. Díky teplé zimní bundě zvládl Hans cestu k parkovišti i bez saka. O něco později mi zvoní mobil. Je to Petr Forman, který se ptá, jestli sedím s Hansem Eibauerem v autě. "Ne, ten je již na cestě směr Schönsee."

Musím se hodně namáhat, abych přerušila jeho četná slova díků a omluv, abych ho uklidnila a přesvědčila, že ředitel CeBB se pár dní bez jednoho ze svých sak může obejít. "Má u mne lahev vína!", povídá Forman. "Při prezentaci na radnici jsem také řekl, od koho sako mám. To je důkaz perfektního fungování česko-německých vztahů. Thank you very much!"

Malé spontánní gesto s velkým účinkem! Nás vždy potěší, když můžeme Plzni 2015 pomoci. Za každé situace!


Maika Victor-Ustohal

 |
 |
Rendert Time: 0,071 Sek. | Speicherverbrauch: 3,41 MB / 3,57 MB