Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Blog • Blog

CeBB-Blog

Mitarbeiter des CeBB schreiben regelmäßig im CeBB-Blog über Dinge, die sich am Rande der täglichen Arbeit abspielen. Auch Themen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit werden im Blog aufgegriffen. Die Blog-Einträge sind mit dem Namen des Autors versehen.

CeBB-Blog

Spolupracovníci CeBB budou psát pravidelně do blogu o věcech, které se odehrávají během každodenních pracovních událostí. Na blogu naleznete také témata přeshraniční spolupráce. Příspěvky do blogu budou vždy označeny jménem autora.

Einträge • Příspěvky

Bayerisch-böhmisches Wohlfühlpraktikum in Schönsee

Halbzeit. Über die Hälfte meines dreijährigen Tschechisch-Studiums ist geschafft. Es wird Zeit, an die berufliche Zukunft zu denken. Wie soll die aussehen? Nach vielfältigen Überlegungen, Abwägungen und entsprechend konzentrierter Recherche erschien mir das Praktikum im Bereich Kultur- und Eventmanagement im Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) in Schönsee erfolgversprechend. Vor allem auch deshalb, weil die tschechische Sprache, der Umgang mit Menschen und die bayerisch-böhmische Zusammenarbeit den zentralen wie völkerverbindenden Bestandteil des Kulturzentrums bilden.

Meine Entscheidung stand fest, also Anfrage und schon nach wenigen Tagen hatte ich die erhoffte Zusage von CeBB-Mitarbeiter David Vereš in der Hand: Ein dreiwöchiges Praktikum in den Pfingstferien war gebongt. Und das in einer Phase mit zwei grenzübergreifenden Großveranstaltungen, bei denen ich das deutsch-tschechische Team unterstützen konnte. Einblicke in Organisation und Umsetzung des alljährlichen Sommerempfangs und des Partnerforums Oberpfalz-Böhmen waren besonders informativ. Auch dass ich Veronika Křížková, einer tschechischen Mitarbeiterin des CeBB, bei ihrem aktuellen Projekt „Barockregion Bayern-Böhmen“ über die Schulter schauen durfte, war für mich als Praktikantin äußerst wertvoll, da sie für die Eröffnungsveranstaltungen des Projekts in den betreffenden Städten, z. B. in Pilsen, verantwortlich war. In diesem Zusammenhang half ich unter anderem das tschechische Programm für einen Konzertabend zu übersetzen und fungierte als Korrekturleser für deutsche Übersetzungen aus dem Tschechischen.

Auch die „Dritten Schönseer Klöppeltage“ waren Programmpunkt. Klöppeln? Das ist eine traditionelle Handarbeitstechnik ¬– bekannt sind die Brüsseler Spitzen –, bei der mittels hölzerner Spulen, der Klöppel, Garn und viel akribischen Geschicks kunstvolle Spitzendeckchen oder -decken entstehen. Als Kontrapunkt mit besonderer Note platzierte der tschechische Bildhauer Petr Kozel sein Werk „Spitzenornamente in Beton“ samt schriftlicher Information vor dem Gebäude des Kulturzentrums; wirklich stolz bin ich darauf, dass ich meine deutsche Übersetzung des tschechischen Textes beilegen konnte, weil mir eine sehr spezifische Interpretation mit adäquater Terminologie gelungen war.

Dankbar bin ich auch meiner Koordinatorin im CeBB, Ivana Danisch, die mir die mehr oder weniger „typischen Praktikantenarbeiten“ abnahm, wie z. B. den täglichen Gang zur Post. Sie versorgte mich mit vielen sachdienlichen Informationen über Weiterbildungsmöglichkeiten, das Berufsleben in Tschechien und beantwortete geduldig und kompetent alle meine vielen Fragen.

Belohnung und Krönung für das gesamte CeBB-Team war das gelungene Partnerforum Bayern-Böhmen und der Sommerempfang am selben Abend. An diesem Tag herrschte Ausnahmezustand im Kulturzentrum, und das von sechs Uhr früh bis spät in die Nacht. Für das Partnerforum war alles vorbereitet; von A wie Arbeitsgruppen bis Z wie „zdravé jídlo“ („gesundes Essen“) war alles dabei, was das Herz begehrt. Das Weidinger Restaurant „Zilk’s“ verwöhnte die Gäste kulinarisch und sorgte zwischen all den Vorträgen und Diskussionen für angeregte Gespräche und offenen Meinungsaustausch auf deutsch und tschechisch sowie für die freundschaftlichen Festigung grenzüberschreitender Kontakte. Der Sommerempfang war ein voller Erfolg, Komplikationen Fehlanzeige, was auch den professionellen Dolmetschern zu verdanken war, die eventuelle Sprachbarrieren eloquent aus dem Weg räumten und notwendige Brücken sprachlichen Verstehens bauten.

Nach dem offiziellen Teil, moderiert von der Leiterin des CeBB, Dr. Veronika Hofinger, und dem Regierungspräsidenten der Oberpfalz, Axel Bartelt, sorgten die tschechische Band „The Dixie Hot Licks“ mit New-Orleans-Jazz und der Service des Restaurants „Guggenmoos“ für perfekte Sommerabendwohlfühlstimmung. Ja, ein oder auch zwei Glas Wein rundeten das Ereignis genussvoll ab. Und leider bedeutete das für mich auch, an den Abschied zu denken; der fiel mir allerdings nicht so schwer, weil es von mir zu Hause nur einen Katzensprung zum CeBB ist und ich das sympathische Team jederzeit besuchen kann.

Abschließend bleibt mir nur ein herzliches Dankeschön an Frau Dr. Veronika Hofinger und David Vereš, die mir dieses Praktikum mit ausschließlich schönen und wertvollen Erfahrungen ermöglicht haben. Natürlich bedanke ich mich auch bei allen anderen des CeBB-Teams, mit denen ich diese Erlebnisse teilen konnte, und für viele, immer lustige und tolle Gespräche.

Magdalena Galli
Europa-Berufsschule Weiden
FAE 2

Česko-bavorská pohodová praxe v Schönsee

Poločas. Více než polovinu mého tříletého studia češtiny jsem úspěšně zvládla. Je na čase myslet na profesní budoucnost. Jak by měla vypadat? Po rozmanitém přemýšlení, zvažování a patřičně soustředěné rešerši se mi praxe v oblasti kulturního a eventového managementu v Centru Bavaria Bohemia (CeBB) v Schönsee jevila nadějně. Především i z toho důvodu, že český jazyk, kontakt s lidmi a česko-bavorská spolupráce tvoří hlavní, národy spojující součást kulturního centra.

Moje rozhodnutí bylo pevné, takže následovala žádost a již po několika dnech jsem měla v rukou příslib od pracovníka CeBB Davida Vereše: Třítýdenní praxe byla o svatodušních svátcích v kapse. A to ve fázi s dvěma velkými přeshraničními akcemi, při kterých jsem mohla podporovat česko-německý tým. Nahlédnutí do organizace a realizace každoročně pořádaného Letního setkání a Partnerského fóra Horní Falc - Čechy bylo velmi informativní. Rovněž to, že jsem mohla Veroniku Křížkovou, českou pracovnici CeBB, pozorovat při práci na jejím aktuálním projektu "Barokní region Čechy Bavorsko", bylo pro mě jako praktikantku nanejvýš cenné, protože ta byla zodpovědná za zahajovací akce projektu v příslušných městech, např. v Plzni. V této souvislosti jsem mj. pomohla přeložit český program koncertního večera a fungovala jsem jako korektorka německých překladů z češtiny.

Rovněž "Třetí dny paličkování v Schönsee" byly bodem programu. Paličkování? To je tradiční technika ruční práce - známé jsou Bruselské krajky - při které vznikají pomocí dřevěných cívek, paliček, nití a velké dávky precizní šikovnosti umělecké krajkové dečky nebo ubrusy. Jako kontrapunkt s originálním nádechem umístil český sochař Petr Kozel své dílo "Krajkové ornamenty v betonu" včetně písemné informace před budovou kulturního centra; jsem opravdu hrdá na to, že jsem k tomu mohla připojit můj německý překlad českého textu, protože se mi podařila velmi specifická interpretace s adekvátní terminologií.

Vděčná jsem též mé koordinátorce v CeBB Ivaně Danisch, která mi odebrala více-méně typické práce praktikantky, jako např. denní pochůzky na poštu. Dala mi mnoho prospěšných informací o možnostech dalšího vzdělávání, profesním životě v Česku a trpělivě a kompetentně zodpověděla všechny mé dotazy.

Odměnou a zlatým hřebem pro celý tým CeBB bylo vydařené Partnerské fórum Bavorsko-Čechy a Letní setkání ve stejný večer. V tento den vládl v kulturním centru výjimečný stav, a to od šesti hodin ráno až pozdě do noci. Pro partnerské fórum bylo vše připraveno; od A jako Arbeitsgruppen (pracovní skupiny) až po Z jako "zdravé jídlo" tam bylo vše co srdce pohladí. Weidingská restaurace "Zilk's" kulinárně hýčkala hosty a postarala se mezi všemi těmi přednáškami a diskuzemi o povzbuzující rozhovory a otevřenou výměnu názorů německy a česky jakož i o přátelské upevnění přeshraničních kontaktů. Letní setkání znamenalo plný úspěch, komplikace se nedostavily, o co se zasloužili také profesionální tlumočníci, kteří výřečně odstranili z cesty případné jazykové bariéry a stavěli potřebné mosty jazykového porozumění.

Po oficiální části, moderované vedoucí CeBB paní Dr. Veronikou Hofinger a vládním prezidentem Horní Falce Axlem Barteltem se česká kapela „The Dixie Hot Licks“ s new-orleanským džezem a servis restaurace „Guggenmoos“ postaraly o perfektní pohodovou náladu letního večera. Ano, jedna, nebo i dvě sklenice vína završily událost s požitkem. A bohužel to i pro mě znamenalo myslet na rozloučení. To mi však nepadlo zatěžko, protože od mého domova k CeBB je to jen coby kamenem dohodil a já mohu ten sympatický tým kdykoliv navštívit.

Závěrem mi zbývá jen vyslovit srdečné poděkování paní Dr. Veronice Hofinger a Davidu Verešovi, kteří mi tuto praxi s výlučně hezkými a cennými zkušenostmi umožnili. Samozřejmě děkuji i všem ostatním z týmu CeBB, s kterými jsem mohla tyto zážitky sdílet a za mnohé, vždy veselé a skvělé rozhovory.

Magdalena Galli
Europa-Berufsschule Weiden
FAE 2

Josef Weilhammer | Magdalena Galli
v.l.n.r. | zleva: Magdalena Galli, Ivana Danisch, Veronika Křížková, Klára Halienková
Rendert Time: 0,116 Sek. | Speicherverbrauch: 3,42 MB / 3,60 MB