Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Aktuelles • Aktuálně

27. Januar 2018

Miloš Zeman bleibt Präsident der Tschechischen Republik

Die gelben Wahlzettel der Stichwahl am Freitag, 26.01. und Samstag, 27.01.2018 sind gezählt. Um 14 Uhr schlossen die Wahllokale und die vielen Tausend Wahlhelfer zählten die Stimmzettel aus. Der Sieger heißt Miloš Zeman.
In den nächsten 5 Jahren wird der bisherige Präsident Miloš Zeman auf der Prager Burg, der weltgrößten Burganlage, regieren. Mit 51,36 % der Stimmen (= 2 853 390 Stimmen) gewann er die Stichwahl mit weniger Vorsprung, als noch vor fünf Jahren gegen Karel Schwarzenberg. Jiří Drahoš kam mit 2 701 206 Stimmen auf 48,63 %.

In der ersten Wahlrunde vor zwei Wochen erhielt Miloš Zeman 1 985 547 Stimmen, sein Herausforderer Jiří Drahoš 1 369 601 Stimmen, also um mehr als 615 000 Stimmen weniger. Dieser konnte aber mit einen Teil der Stimmen anderer Kandidaten, die ihm unterstützung zusagten, rechnen.

Die Wahlbeteiligung betrug bei der 2. Wahlrunde 66,60 %. Vor zwei Wochen wählten 61,92 % der Wahlberechtigten.

Entwicklung der Zählung
Nach einem Drittel betrug der Vorsprung von Miloš Zeman etwa 11 Prozentpunkte, die Wahlbeteiligung betrug zu dieser Zeit 64,6 %.

Nach gezählten 50 % der Wahlkreise betrug der Vorsprung von Miloš Zeman noch 10 Prozentpunkte, die Wahlbeteiligung lag bei 65 %. Zu diesem Zeitpunkt waren aber die Großen Städte wie Brünn, Ostrava oder Pilsen noch nicht mit der Auszählung fertig.

Nach zwei Dritteln sank der Vorsprung von Miloš Zeman auf 8,5 Prozentpunkte, die Wahlbeteiligung stieg leicht auf 65,5 % an.

Um 16 Uhr waren zwar noch nicht alle Stimmen gezählt, doch es war bereits klar, dass Jiří Drahoš den bisherigen Amtsinhaber nicht mehr einholen kann und gratulierte ihm zum Wahlsieg.

Tschechen im Ausland
Im Ausland lebende Tschechen, oder diejenigen, die zurzeit ihren Urlaub im Ausland verbringen, wählten an den dortigen Konsulaten und Botschaften. Eine Briefwahl ist im tschechischen Wahlsystem nicht vorgesehen. Im Ausland erreichte Jiří Drahoš ein Wahlergebnis von beachtlichen 90,28 %. Die Wahlbeteiligung dort betrug 81,13 %. Insgesamt gaben im Ausland 17 471 Wähler ihre Stimme ab.

In Deutschland erzielte Miloš Zeman lediglich 6,52 %, Jiří Drahoš dagegen 93,48 %. 

27. Januar 2018

Miloš Zeman zůstává prezidentem České republiky

Žluté hlasovací lístky z druhého kola Prezidentských voleb v pátek 26. 1. a sobotu 27. 1. 2018 jsou sečteny. Ve 14 hodin uzavřeli volební místnosti dveře a několik tisíc členů volebních komisí začali se sčítáním hlasů. A vítěz se jmenuje Miloš Zeman.
V příštích 5 letech bude Pražskému hradu, největšímu hradnímu komplexu na světě, vládnout dosavadní prezident Miloš Zeman. Výsledkem 51,36 % hlasů (=2 853 390 hlasů) vyhrál s menším rozdílem, než před pěti lety proti Karlu Schwarzenbergovi. Jiří Drahoš získal s 2 701 206 hlasy 48,63 %.

V prvním kole před dvěma týdny získal Miloš Zeman 1 985 547 hlasů, jeho vyzyvatel Jiří Drahoš 1 369 601 hlasů, tedy o více než 615 000 hlasů méně. Ten ale mohl v druhém kole počítat s částí hlasů ostatních kandidátů, kteří mu vyjádřili podporu.

Ve druhém kole činila volební účast 66,60 %. Před dvěma týdny šlo k volbám 61,92 % oprávněných voličů.  

Vývoj výsledků během sčítání
Po jedné třetině činil náskok Miloše Zemana zhruba 11 procentních bodů, volební účast v té době činila 64,6 %.

Po sečtených 50 % okrsků činil náskok Miloše Zemana 10 procentních bodů, volební účast stoupla na 65 %. K tomuto času však nebyla započítána velká města jako Brno, Ostrava nebo Plzeň.

Po dvou třetinách klesl náskok Miloše Zemana na 8,5 procentních bodů, volební účast lehce stoupla na 65,5 %.

V 16 hodin nebyly všechny hlasy sečteny, přesto bylo jasné, že Jiří Drahoš dosavadního prezidenta již nedostihne a pogratuloval mu k vítěztví.

Češi v zahraničí
Češi, kteří trvale žijí v zahraničí, nebo ti, kteří v současné době tráví svou dovolenou mino Českou republiku, měli možnost volit na zastupitelských úřadech. Korespondenční hlasování jako v Německu český volební systém nezná. V zahraničí získal Jiří Drahoš úctyhodných 90,28 %. Volební účast se v zahraničí vyšplhala až na 81,13 %. Celkem hlasovalo v zahraničí 17 471 voličů.

V Německu získal Miloš Zeman pouhých 6,52 %, Jiří Drahoš 93,48 %.

Fotogalerie • Fotogalerie

 | Miloš Zeman
 | Jiří Drahoš
Rendert Time: 0,045 Sek. | Speicherverbrauch: 3,30 MB / 3,49 MB