Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

CeBB aktuell • CeBB aktuálně

22. Januar 2018

Mit Musik, Gesang und Tanz ins Programmjahr 2018

Am Sonntag, 21.01. gastierten beim 12. Bayerisch-Böhmischen Volkstanz- und Volksmusiktreffen im Centrum Bavaria Bohemia die Schönseer Volkstanzgruppe und die Dudelsackmusik aus Domažlice / Taus.
Ein kurzweiliger Nachmittag war das 12. bayerisch-böhmische Musik- und Volkstanztreffen am Sonntagnachmittag im Centrum Bavaria Bohemia. Als der Schneefall nachließ, füllte sich die historische Gewölbehalle im ehemaligen Kommunbräuhaus mehr und mehr mit Freunden des Volkstanzes und von bayerisch-böhmischen Klängen.  Musik, Gesang und Tanz begeisterte das Publikum, das sich wie jedes Jahr von der Volkstanzgruppe Schönsee nicht zweimal bitten ließ, mitzusingen und mitzutanzen.  

Veronika Hofinger, seit Jahresbeginn Leiterin des CeBB, begrüßte die beiden mitwirkenden Musik- und Tanzgruppen, das ehrenamtliche Team von Bavaria Bohemia e.V. mit 1. Vorsitzenden Irene Träxler an der Spitze und die vielen Besucher, die sich trotz der winterlichen Witterung nicht abhalten ließen, den Nachmittag im CeBB zu verbringen. Sie bedankte sich beim Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds, der das Projekt Kultur ohne Grenzen – Begegnung Bayern Böhmen seit Jahren fördert.  

Heimspiel hatte die Schönseer Volkstanzgruppe mit ihren sieben Tanzpaaren unter der Leitung von Monika Bayer, musikalisch begleitet von Martin Ebenhöch. Aus dem Nachbarland gastierte die Dudelsackmusik aus Domažlice (Taus) unter der Leitung von Kamil Jindřich. Die Kapelle musiziert, tanzt und singt zusammen schon über 20 Jahre. Sie ist für die Stadt im Chodenland ein kulturelles Aushängeschild. Tourneen führten die Gruppe schon bis nach Australien. Musiker und Tänzerinnen aus dem Chodenland sind mit ihren farbenfrohen Trachten immer eine Augenweide.  

Dreimal wechselten sich die beiden Gruppen ab. Die Schönseer Volkstanzgruppe zeigten ihr breites Repertoire an Oberpfälzer Tänzen und holten immer wieder Gäste aus dem Publikum zum Mittanzen auf die Tanzfläche. Die böhmische Dudelsackmusik aus Domažlice zeigte mit ihren Musiksnzrn und dem Tanzpaar, wie schön Musik und Lieder aus dem Chodenland klingen. Zwischendurch erklärte Kamil Jindřich die für das Chodenland typischen Musikinstrumente, vom Dudelsack über die Teufelsgeige bis zur Rohrdommel, in Tschechien „fanfrnoch“ genannt. Nach den Stücken und Tanzrunden sparte das Publikum nicht mit Applaus.  Kamil Jindřich lud die Gäste ein zum Chodenfest nach Domažlice, das heuer vom 10. bis 12. August stattfindet und wieder zehntausende von Besuchern anlocken wird.  

Da Tanzen und Zuschauen durstig und hungrig machen, sorgten Gabi Dlubal als 2. Vorsitzende von Bavaria Bohemia e.V. mit ihrem Team von Ehrenamtlichen für das leibliche Wohl. Das von der Schlossbrauerei Fuchsberg spendierte Bier und die böhmischen Schmierkuchen ließ sich niemand entgehen. Sie schmeckten hervorragend und kamen aus einer Bäckerei nicht weit über der Grenze, die Spezialisten für Kolatschen sind. 

OTV-Beitrag vom 23.01.2018

22. Januar 2018

S hudbou, zpěvem a tancem do programového roku 2018

V neděli 21. ledna hostovaly při 12. česko-bavorském setkání s lidovým tancem a hudbou v Centru Bavaria Bohemia Skupina lidových tanců ze Schönsee a Dudácká kapela z Domažlic.
Účastníci 12. česko-bavorského setkání s lidovou hudbou a tancem zažili v neděli zábavné odpoledne v Centru Bavaria Bohemia. Když ustalo sněžení, historická klenbová hala v bývalém obecním pivovaru se plnila stále více přáteli lidového tance a česko-bavorskými tóny. Hudba, zpěv a tanec nadchly publikum, které se, jako každým rokem, nenechalo Skupinou lidového tance ze Schönsee dvakrát prosit, aby se přidalo ke zpěvu a tanci.

Veronika Hofinger, od začátku roku vedoucí CeBB, přivítala obě účinkující hudební a taneční skupiny, tým spolupracovníků ze spolku Bavaria Bohemia e.V. v čele s jeho předsedkyní Irene Träxler a četné návštěvníky, kteří se nenechali odradit zimním počasím od strávení odpoledne v CeBB. Veronika Hofinger poděkovala Česko-německému fondu budoucnosti, který již léta finančně podporuje projekt Kultura bez hranic - Setkávání Čechy Bavorsko.

Za domácí se představila Skupina lidových tanců z Schönsee se svými sedmi tanečními páry pod vedením Moniky Bayer, s hudebním doprovodem Martina Ebenhöcha. Ze sousední země hostovala Dudácká muzika z Domažlic pod vedením Kamila Jindřicha. Tato skupina hraje, tančí a zpívá spolu již přes 20 let. Pro chodské město je kulturním vývěsným štítem. Turné přivedla skupinu až do Austrálie. Hudebníci a tanečnice z Chodska jsou se svými barevnými kroji vždy pastvou pro oči.

Třikrát se obě skupiny vystřídaly. Skupina lidových tanců ze Schönsee předvedla svůj široký repertoár hornofalckých tanců a opakovaně vylákala hosty z publika na taneční plochu, aby si s nimi zatančili. Česká Dudácká muzika z Domažlic předvedla se svými hudebníky a tanečním párem, jak pěkně zní hudba a písně z Chodska. Mezitím vysvětlil Kamil Jindřich hudební nástroje, typické pro Chodsko, počínaje dudami přes vozembouch až po famfrnoch. Kamil Jindřich pozval hosty na Chodské slavnosti do Domažlic, které se letos konají od 10. do 12. srpna a opět přilákají desetitisíce návštěvníků.

Protože od tance i přihlížení se dostavuje žízeň a hlad, postarala se Gabi Dlubal, místopředsedkyně spolku Bavaria Bohemia e.V. se svým týmem dobrovolných pomocníků o tělesnou pohodu. Pivo, věnované Zámeckým pivovarem Fuchsberg a české domažlické koláče si nikdo nenechal ujít. Chutnaly skvěle a pocházely z pekařství nedaleko hranic, které se na koláče specializuje.

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
 |
 |
 |
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 3,30 MB / 3,50 MB