Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Aktuelles • Aktuálně

14. November 2017

Deutsch-tschechischer Journalistenpreis 2017 verliehen

Mit dem deutsch-tschechischen Journalistenpreis werden Journalistinnen und Journalisten ausgezeichnet, die klischeefrei und differenziert über das Nachbarland berichten und dadurch  zum besseren Verständnis zwischen Deutschen und Tschechen beitragen. Die Preise wurden am Freitag, 10.11.2017 vergeben. 
Auf einer Festveranstaltung im Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände in Nürnberg wurden die Preisträger in den Kategorien Text, Audio und Multimedia sowie des Sonderpreises „Milena Jesenská“ bekannt gegeben, von Vertretern der Jury gewürdigt und in Kurzfilmporträts vorgestellt.

Ausgezeichnet wurde jeweils ein tschechischsprachiger und ein deutschsprachiger Beitrag in den Kategorien Text, Audio und Multimedia. Mit dem Sonderpreis „Milena Jesenská“ würdigten die Veranstalter darüber hinaus einen Beitrag, der sich mit aktuellem Gegenwartsbezug der Zivilcourage und der multikulturellen Verständigung und Toleranz zwischen beiden Ländern und ihrem Zusammenleben in Europa widmet. Der Preis ist jeweils mit 2000 Euro dotiert.

Um den Preis hatten sich über 70 Beiträge aus den wichtigsten Medien in beiden Ländern beworben.Mit dem Deutsch-tschechischen Journalistenpreis wollen die Veranstalter Journalistinnen und Journalisten auszeichnen, die gegen den Trend der schnellen, oberflächlichen Berichterstattung gehen und so zum besseren Verständnis zwischen Deutschen und Tschechen beitragen. 

Die Gewinner des Deutsch-tschechischen Journalistenpreises 2017:
Kategorie Text:
 • Tomáš Lindner: Sultán v Berlíně, Respekt, 10.04.2017
 • Kilian Kirchgeßner: Königin der Früchte, reportagen, 01.07.2016
Kategorie Audio:
 • Pavel Polák: Tajemný kořistní fond, Český rozhlas Plus, 14.02.2017
 • Peter Lange: „Prag empfing uns wie Verwandte.“ Wie Thomas und Heinrich Mann zu Tschechen wurden, Deutschlandradio Kultur (Zeitfragen), 16.11.2016
Kategorie Multimedia:
 • Veronika Kupková/ Olga Komarevtseva: Generation N – Deutschböhme, youtube, 13.01.2017
 • Thomas Purschke/ Hans-Jürgen Büsch: „Eine besondere Beziehung“, WDR Fernsehen (Magazin: "Sport inside"), 20.11.2016
Sonderpreis „Milena Jesenská“:
 • Lâm Duc Hiên/ Magdalena Sodomková/ Brit Jensen: Yusra plave o život, multimediální stránka (Pageflow), Český rozhlas, Radiožurnál, 04.08.2016

14. listopad 2017

Česko-německá novinářská cena 2017 udělena

Česko-německou novinářskou cenou jsou oceňováni novinářky a novináři, kteří informují diferencovaně a bez stereotypů o sousední zemi a přispívají tak k lepšímu porozumění mezi Čechy a Němci. Ceny byly uděleny v pátek 10.11.2017.
Na slavnostním aktu v Dokumentačním centru areálu říšských sjezdů NSDAP v Norimberku byli vyhlášeni vítězové v kategoriích text, audio a multimédia a Zvláštní ceny Mileny Jesenské, kteří byli představeni v laudátiích zástupců poroty a prostřednictvím krátkých filmových portrétů.  

Cena byla udělena v kategoriích text, audio a multimédia za nejlepší příspěvek v českém a nejlepší příspěvek v německém jazyce. Zvláštní cenou Mileny Jesenské nadto pořadatelé ocenili příspěvek, zabývající se v souvislosti s  aktuálním děním občanskou odvahou a multikulturním porozuměním či tolerancí mezi oběma zeměmi a jejich soužitím v Evropě. Cena je dotována vždy částkou 2000 eur.  

O cenu se ucházelo více než 70 příspěvků z nejvýznamnějších médií v obou zemích.Cenou chtějí pořadatelé ocenit novinářky a novináře, kteří jdou proti trendu rychlého, povrchního zpravodajství a přispívají tak k lepšímu porozumění mezi Čechy a Němci.

Vítězové Česko-německé novinářské ceny 2017:
Kategorie text:
 • Tomáš Lindner: Sultán v Berlíně, Respekt, 10. 4. 2017
 • Kilian Kirchgeßner: Königin der Früchte, reportagen, 1. 7. 2016
Kategorie audio:
 • Pavel Polák: Tajemný kořistní fond, Český rozhlas Plus, 14. 2. 2017
 • Peter Lange: „Prag empfing uns wie Verwandte.“ Wie Thomas und Heinrich Mann zu Tschechen wurden, Deutschlandradio Kultur (Zeitfragen), 16. 11. 2016
Kategorie multimédia:
 • Veronika Kupková/ Olga Komarevtseva: Generation N – Deutschböhme, youtube, 13. 1. 2017
 • Thomas Purschke/ Hans-Jürgen Büsch: „Eine besondere Beziehung“, WDR Fernsehen (Magazin: "Sport inside"), 20. 11. 2016
Zvláštní cena Mileny Jesenské:
 • Lâm Duc Hiên/ Magdalena Sodomková/ Brit Jensen: Yusra plave o život, multimediální stránka (Pageflow), Český rozhlas, Radiožurnál, 4. 8. 2016
Rendert Time: 0,044 Sek. | Speicherverbrauch: 1,79 MB / 1,91 MB