Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Aktuelles • Aktuálně

09. November 2017

Langjähriger Tschechien-Korrespondent Schmidt ausgezeichnet

Der aus Halle stammende Tschechien-Korrespondent der Welt und der SZ, Hans-Jörg Schmidt, ist für seinen Beitrag um die grenzüberschreitende Verständigung ausgezeichnet worden. 
Der seit 1990 in Prag lebende Buchautor und Journalist nahm den Ehrenpreis "Das Goldene Herz für Europa" am 06.11.2017 in Prag entgegen.

In den Räumen der deutschen Botschaft in Prag wurde ihm vom Freundeskreis deutsch-tschechischer Verständigung e.V. das „Goldene Herz für Europa“ verliehen. Wie der Vorsitzende der ältesten deutsch-tschechischen Versöhnungsinitiative, Alois Hartl, in seiner Laudatio sagte, vermittle Schmidt durch seine journalistische Arbeit und als Buchautor deutschen Lesern ein differenziertes Bild Tschechiens.

"Deutsche und Tschechen befinden sich auch fast 30 Jahre nach dem Fall des Eisernen Vorhangs noch in der Phase des Kennenlernens", sagte der 64-Jährige am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Vor allem in Deutschland müsse das Interesse für den kleinen Nachbarn, der sich rasant entwickelt habe, immer neu geweckt werden.

Schmidt schreibt auch für die "Sächsische Zeitung" und ist Autor von "Tschechien - eine Nachbarschaftskunde für Deutsche".

Der undotierte Preis wurde bisher an 30 Persönlichkeiten verliehen, die sich um die Aussöhnung beider Nachbarvölker verdient gemacht haben. Schmidt ist der erste Journalist, der auf diese Art geehrt worden ist. 

Quelle: SZ-Online

09. listopad 2017

Dlouholetý korespondent v Česku Schmidt byl vyznamenán

Český korespondent novin Die Welt a Süddeutsche Zeitung, Hans-Jörg Schmidt, pocházející z Halle, byl vyznamenán za jeho příspěvek k přeshraničnímu porozumění.
Autor knih a žurnalista, žijící od roku 1990 v Praze, převzal čestnou cenu "Zlaté srdce pro Evropu" dne 6. 11. 2017 v Praze.

V prostorách německého velvyslanectví v Praze mu byla Kruhem přátel česko-německého porozumění udělena cena "Zlaté srdce pro Evropu". Jak řekl ve svém laudáciu Alois Hartl, předseda nejstarší iniciativy česko-německého usmíření, dokázal Schmidt díky své žurnalistické práci a jako knižní autor zprostředkovat německým čtenářům diferencovaný obraz o Česku.

"Češi a Němci se i po 30 letech od pádu Železné opony stále ještě nacházejí ve fázi poznávání", řekl čtyřiašedesátiletý novinář v úterý Německé tiskové agentuře. Především v Německu musí být zájem o malého souseda, který se razantně vyvíjel, vždy znovu probuzován.

Schmidt píše také pro "Saské noviny" a je autorem knihy "Česko - znalosti o sousedství pro Němce".

Nedotovaná cena byla dosud udělena 30 osobnostem, které se zasloužily o usmíření mezi oběma sousedními národy. Schmidt je prvním žurnalistou, který byl tímto způsobem oceněn.

Zdroj:  SZ-Online

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,045 Sek. | Speicherverbrauch: 1,79 MB / 1,93 MB