Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Aktuelles • Aktuálně

06. Oktober 2017

Informationstafeln weisen künftig an Oberpfälzer Autobahnen auf gemeinsame Region hin

Jetzt wird sie auch unmittelbar in der Region sichtbar: Seit dieser Woche finden sich an den Autobahnen in der Oberpfalz die ersten Hinweistafeln auf die Europaregion Donau-Moldau (EDM). An insgesamt sechs Standorten werden Einheimische wie Durchreisende fortan auf das trilaterale Kooperationsprojekt aufmerksam gemacht. 
Die Schilder sind dabei unter bereits bestehenden braunen touristischen Hinweistafeln angebracht und sollen so die Verbindung zwischen der Europaregion und herausragenden Sehenswürdigkeiten in der Region unterstreichen. 

Den Auftakt bildeten die Hinweistafeln des „Centrum Bavaria Bohemia“ in Schönsee, die nun sowohl in Fahrtrichtung Nürnberg wie in Fahrtrichtung Pilsen mit der EDM- Zusatzbeschilderung versehen sind. Mit Unterstützung der Verkehrspolizeiinspektion Weiden konnten Bezirkstagspräsident Franz Löffler, Hans Eibauer, Leiter des Centrum Bavaria Bohemia, Irene Träxler, Vereinsvorsitzende des Bavaria Bohemia e.V., und Markus Meinke, Leiter der Stabsstelle Europaregion Donau-Moldau beim Bezirk Oberpfalz, auf der A 6 an der Anschlussstelle Waidhaus die offizielle Einweihung der Schilder vornehmen.

Bezirkstagspräsident Franz Löffler dankte hierbei Markus Meinke, dem die fachliche Umsetzung oblag, und  Hans Eibauer, der das Vorhaben von Anfang an tatkräftig unterstützt hatte. Dass das Centrum Bavaria Bohemia als erster Standort ausgewählt wurde, kommt nicht von ungefähr, handelt es sich doch um eine fest etablierte Einrichtung in der grenzüberschreitenden kulturellen Zusammenarbeit. Dies hob Löffler auch in seiner Ansprache hervor: „Wir haben in der EDM ein umfangreiches kulturelles Erbe, das uns grenzüberschreitend miteinander verbindet. Das Centrum Bavaria Bohemia übernimmt hierbei eine wichtige Brückenfunktion. Insofern ist unsere Standortwahl nur konsequent“. 

Der Gedanke zur Installation von Zusatzschildern an Fernverkehrsstraßen in der Europaregion  war bereits vor mehr als zwei Jahren im politischen Gremium der Europaregion aufgekommen und seither in Abstimmung mit den zuständigen Behörden kontinuierlich weiterverfolgt worden. Ziel der Zusatzbeschilderung soll es sein, auf die gemeinsame Region hinzuweisen, ein stärkeres Bewusstsein für diese zu schaffen und ihr weiteres Zusammenwachsen zu unterstützen. Nachdem im Frühjahr 2017 in Niederbayern die ersten Hinweisschilder angebracht worden waren, zog die Oberpfalz nun nach. Neben dem „Centrum Bavaria Bohemia“ werden auch die touristischen Hinweistafeln „Naturpark Oberer Bayerischer Wald“ und „Oberpfälzer Freilandmuseum“ an der A 93 sowie die Tafel „Welterbe Regensburg“ an der A 3 in Fahrtrichtung Regensburg mit dem Zusatzschild ergänzt. Weitere Standorte in der Oberpfalz sind bereits in Planung. Die tschechischen und österreichischen Nachbarregionen sollen ebenfalls zeitnah nachziehen.           

Hintergrundinformation:
Die Europaregion Donau-Moldau wurde am 30. Juni 2012 als politisch vereinbarte Arbeitsgemeinschaft zwischen der Oberpfalz, Niederbayern (mit LK Altötting), Pilsen, Südböhmen, Vysočina, Oberösterreich und dem niederösterreichischen Most- und Waldviertel gegründet. Die insgesamt 60.000 Quadratkilometer und 6 Millionen Menschen umfassende Region verfolgt das Ziel, die grenzüberschreitende Vernetzung weiter auszubauen und durch die Umsetzung gemeinsamer Maßnahmen den Herausforderungen der Zukunft, wie dem Fachkräftemangel oder der Sprachbarriere, effektiv zu begegnen.

Die Europaregion Donau-Moldau wird in der Oberpfalz und in Niederbayern durch das Bayerische Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat (StMFLH) gefördert.

06. říjen 2017

Informační tabule budou v budoucnu na hornofalckých dálnicích poukazovat na společný region

Nyní bude Evropský region Dunaj-Vltava k vidění také bezprostředně v regionu: Od tohoto týdne se na dálnicích v Horní Falci nacházejí první informační tabule poukazující na Evropský region Dunaj-Vltava (ERDV). Na celkem šesti místech budou místní i projíždějící upozorňovat na trilaterální kooperační projekt. 
Tabule jsou umístěny pod stávajícími hnědými turistickými informačními tabulemi a měly by tak podtrhovat spojení mezi Evropským regionem a významnými pamětihodnostmi v regionu. 

Prvními z nich byly informační tabule „Centra Bavaria Bohemia“ v Schönsee, které jsou nyní doplněny jak ve směru na Norimberk, tak i ve směru na Plzeň dodatkovými tabulemi Evropského regionu. S podporou inspekce dopravní policie Weiden mohli předseda krajského sněmu Franz Löffler, Hans Eibauer, ředitel Centra Bavaria Bohemia, Irene Träxler, předsedkyně spolku Bavaria Bohemia e.V., a Markus Meinke, vedoucí regionální kontaktní kanceláře Evropského regionu Dunaj-Vltava při kraji Horní Falc, na dálnici A 6 u sjezdu na Waidhaus slavnostně odhalit nové tabule. 

Předseda krajského sněmu Franz Löffler poděkoval Markusu Meinkemu, který měl na starosti odbornou realizaci, a Hansu Eibauerovi, který tento záměr od počátku velice aktivně podporoval. Skutečnost, že bylo Centrum Bavaria Bohemia vybráno jako první místo, není náhoda, vždyť se přece jedná o pevně etablované zařízení v oblasti přeshraniční kulturní spolupráce. To zdůraznil Löffler i ve své řeči: „Máme v ERDV rozsáhlé kulturní dědictví, které nás přeshraničně spojuje. Centrum Bavaria Bohemia zde přebírá důležitou funkci spojovacího článku. Z tohoto pohledu je naše volba tohoto místa zcela logickým krokem“.  

Myšlenka instalace dodatkových tabulí na rychlostních komunikacích v Evropském regionu vznikla již před více než dvěma lety v politickém grémiu Evropského regionu a od té doby bylo spolu s příslušnými úřady neustále usilováno o její realizaci. Cílem dodatkových tabulí by mělo být poukázat na společný region, vybudovat o něm silnější povědomí a podpořit jeho další sbližování. Poté, co byly na jaře roku 2017 umístěny první informační tabule v Dolním Bavorsku, následovala nyní i Horní Falc. Kromě cedulí „Centra Bavaria Bohemia“ budou dodatkovou tabulí doplněny také turistické informační tabule „Přírodní park Horní Bavorský les“ a „Hornofalcký skanzen“ na dálnici A 93 a tabule „Světové dědictví Řezno“ na dálnici A 3 ve směru na Řezno. Další místa v Horní Falci jsou již v plánu. Brzy by se měly připojit také české a rakouské sousední regiony.           

Doplňující informace: 
Evropský region Dunaj-Vltava byl založen 30. června 2012 jako politicky dohodnuté pracovní sdružení partnerských regionů Horní Falce, Dolního Bavorska (s okresem Altötting), Plzeňského kraje, Jihočeského kraje a Kraje Vysočiny, Horního Rakouska a dolnorakouského Mostviertelu a Waldviertelu. Region čítající celkem 60.000 km2 a 6 milionů lidí má za cíl dále budovat přeshraniční propojení a prostřednictvím realizace společných opatření efektivně přijímat výzvy budoucnosti, jako je nedostatek pracovních sil nebo jazyková bariéra. 

Evropský region Dunaj-Vltava je v Horní Falci a v Dolním Bavorsku podporován Bavorským státním ministerstvem financí, pro rozvoj země a vlasti (StMFLH).
Rendert Time: 0,045 Sek. | Speicherverbrauch: 1,80 MB / 1,92 MB