Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

CeBB aktuell • CeBB aktuálně

04. September 2017

Bavaria Bohemia stellt Weichen für die Zukunft des CeBB - Dr. Veronika Hofinger kehrt nach Schönsee zurück

Bavaria Bohemia e.V., Trägerverein des Centrum Bavaria Bohemia (CeBB), hat die Weichen für die Nachfolge von Hans Eibauer in der Leitung des CeBB gestellt. Dr. Veronika Hofinger, promovierte Geographin, nahm am 1. September ihre Tätigkeit im CeBB auf und wird ab 1. Januar 2018 die Leitung der grenzüberschreitenden Kulturdrehscheibe übernehmen.
Irene Träxler, 1. Vorsitzende von Bavaria Bohemia e.V., das CeBB-Team mit Hans Eibauer, David Vereš, Sebastian Lesňák und Praktikantin Marketa Duchková hießen Dr. Veronika Hofinger an ihrem ersten Arbeitstag herzlich willkommen. Für Veronika Hofinger ist es eine Rückkehr in eine vertraute Umgebung. Von 2006 bis 2008 war sie neben ihrer Tätigkeit als Regionalmanagerin in der LAG Oberviechtacher & Schönseer Land bereits mit einer Viertelstelle im CeBB beschäftigt und hat die nicht leichte Anfangsphase mitgestaltet. Bis 2010 standen die Konzipierung des Regionalen Entwicklungskonzept (REK) für die LAG Brückenland Bayern Böhmen und der Aufbau der grenzüberschreitenden LAG im Mittelpunkt. Nach fünfjähriger verantwortlicher Tätigkeit in der Region suchte sie eine neue Herausforderung und ging bis 2016  für die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) als Projektleiterin in den Kosovo. Familiäre Gründe führten sie wieder zurück nach Deutschland und Tschechien. Zur Freude von Hans Eibauer und des Vorstands des Trägervereins nahm sie im Frühjahr das Angebot an, ins CeBB zurückzukommen.  

Veronika Hofinger bringt beste Voraussetzungen mit, die Verantwortung für das Centrum Bavaria Bohemia zu übernehmen: Sie kennt die Region und viele grenzüberschreitende Projekte, spricht fließend tschechisch, ist bestens vernetzt und hat in ihren bisherigen beruflichen Stationen herausfordernde konzeptionelle und organisatorische Aufgaben bewältigt.  Das Geographiestudium an der LMU München, der Uni Regensburg und der Westböhmischen Universität Pilsen schloss sie mit dem Diplom ab. In Ihrer Doktorarbeit befasste sie sich mit der Entwicklung einer Region im Osten Tschechiens als Teil eines interdisziplinären Forschungsprojekts der Universitäten Ostrava und Regensburg. 

Bis zum Jahresende wird Veronika Hofinger zusammen mit Hans Eibauer das CeBB leiten, sich intensiv einarbeiten und schon programmatische Verantwortung übernehmen. Beim EU geförderten dreijährigen Projekt „Barockregion Bayern Böhmen“, das am 1. Oktober beginnt und bei dem das CeBB die Federführung hat, fungiert Veronika Hofinger als Projektleiterin. Das engagierte Mitarbeiterteam, die Unterstützung des Trägervereins mit 1. Vorsitzender Irene Träxler und den Vorstandsmitgliedern, das Wohlwollen von 1. Bürgermeisterin Birgit Höcherl mit dem Stadtrat und von Landrat Thomas Ebeling mit dem Kreistag sind beste Voraussetzungen für eine erfolgreiche Weiterführung des CeBB in neuer Verantwortung. Mit der Berufung von Hans Eibauer im März 2017 in den Stiftungsvorstand der Kulturstiftung Bavaria Bohemia hat der Stiftungsrat Weichen gestellt, das Engagement des Initiators des CeBB und langjährigen Leiters im wichtigen Aufgabenbereich der Finanzierung weiter zu nützen.    

04. září 2017

Bavaria Bohemia nastavuje směr do budoucnosti CeBB - Dr. Veronika Hofinger se vrací zpět do Schönsee

Bavaria Bohemia e.V., zřizovatelský spolek Centra Bavaria Bohemia (CeBB), vytvořil podmínky pro nástupnictví Hanse Eibauera ve vedení CeBB. Dr. Veronika Hofinger, promovaná geografka, zahájila svou činnost v CeBB a od 1. ledna 2018 převezme vedení této přeshraniční kulturní točny.
Irene Träxler, předsedkyně spolku Bavaria Bohemia e.V., tým CeBB s Hansem Eibauerem, Davidem Verešem, Sebastianem Lesňákem a praktikantkou Markétou Duchkovou srdečně přivítali Dr. Veroniku Hofinger v její první pracovní den. Pro Veroniku Hofinger je to návrat do důvěrně známého prostředí. Od roku 2006 do roku 2008 již byla vedle své činnosti jako regionální manažerka v místní akční skupině MAS Oberviechtacher & Schönseer Land zaměstnána v CeBB na čtvrtinový úvazek a spoluutvářela nelehké začátky centra. Do roku 2010 se soustředila na koncipování Regionální rozvojové koncepce (REK) pro MAS Brückenland Bayern Böhmen a budování přeshraniční MAS. Po pětileté odpovědné práci v regionu hledala novou výzvu a odjela do Kosova, kde působila do roku 2016 jako vedoucí projektu pro Německou společnost pro mezinárodní spolupráci. Rodinné důvody ji přivedly opět zpátky do Německa a Česka. K radosti Hanse Eibauera a představenstva spolku přijala na jaře nabídku, aby se do CeBB vrátila.

Veronika Hofinger má ty nejlepší předpoklady pro převzetí zodpovědnosti za Centrum Bavaria Bohemia. Pozná region a mnohé přeshraniční projekty, mluví plynně česky, má nejlepší kontakty a ve svých dosavadních profesních etapách zvládla koncepční a organizační úkoly, které představovaly výzvu.
Studium geografie na LMU Mnichov, Univerzitě Řezno a Západočeské univerzitě Plzeň ukončila diplomem. Ve své doktorské práci se v rámci interdisciplinárního výzkumného projektu univerzit Ostrava a Řezno zabývala rozvojem regionu na východě Česka.

Do konce roku povede Veronika Hofinger CeBB společně s Hansem Eibauerem, bude se intenzivně zapracovávat a přebírat zodpovědnost za programy centra. U tříletého projektu s finanční podporou EU "Barokní region Bavorsko Čechy", který začíná 1. října a u kterého hraje CeBB vedoucí roli, funguje Veronika Hofinger jako vedoucí projektu. Angažovaný tým spolupracovníků, podpora spolku s jeho předsedkyní Irene Träxler a členy představenstva, přízeň starostky Birgit Höcherl a rady města a zemského radního Thomase Ebelinga se zastupitelstvem jsou nejlepšími předpoklady pro další úspěšné vedení. Povoláním Hanse Eibauera v březnu 2017 do představenstva Kulturní nadace Bavaria Bohemia se rada nadace rozhodla dále využívat angažovanost iniciátora CeBB a jeho dlouholetého vedoucího v důležité oblasti financování.
Rendert Time: 0,226 Sek. | Speicherverbrauch: 1,79 MB / 1,91 MB