Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Aktuelles • Aktuálně

28. August 2017

Bayerisch Eisenstein ist Bahnhof des Jahres

Nach Testreisen durch ganz Deutschland hat die Jury ihr Urteil gefällt: Der Bahnhof in Bayerisch Eisenstein hat den Titel "Bahnhof des Jahres 2017" gewonnen. Die "Allianz pro Schiene" kürte das historische Gebäude in Berlin.
Auf ihrer Fahrt durch Bayern stießen die Bahnhofstester im hintersten Winkel des Bayerischen Waldes direkt an der Staatsgrenze zu Tschechien auf den Bahnhof Bayerisch Eisenstein: Dieser "Überlebende" des Kalten Krieges begeisterte die Jury in der Kategorie "Tourismusbahnhof", so die "Allianz pro Schiene" in einer Mitteilung.

Bei der Eröffnung im Jahr 1877 war der Grenzbahnhof als Verbindung zwischen Plattling und Prag gedacht. In Zeiten des Kalten Krieges wurde er Symbol für die Trennung: Eine Mauer ging durch die Eingangshalle, über die Gleise zog sich ein hoher Stacheldrahtzaun. Erst 1991 wurde der grenzüberschreitende Zugverkehr wieder eröffnet.

Die Staatsgrenze zwischen Deutschland und Tschechien verläuft durch das Bahnhofsgelände und teilt das Bahnhofsgebäude. Die beiden Gebäudeflügel der Eisenbahngesellschaften wurden dem damaligen Stil entsprechend großdimensioniert gestaltet. Der Durchgangsbahnhof fungiert als wichtige Schnittstelle ins tschechische Böhmen. So gelangen Reisende von Plattling, Regen über Zwiesel nach Bayerisch Eisenstein und von dort geht es weiter nach Prag (Praha), Pilsen (Plzeň) oder Klattau (Klatovy) in Tschechien.

Quelle: Bayerischer Rundfunk

28. srpen 2017

Bavorská Železná Ruda je Nádražím roku

Po zkušebních jízdách Německem vynesla odborná porota rozsudek: Nádraží v Bavorské Železné Rudě vyhrává titul "Nádraží roku 2017". 'Aliance pro koleje' zvolila historickou budovu v Berlíně.
Na své cestě Bavorskem narazili porotci v nejzazším koutě Bavorského lesa přímo na státní hranici s Českem na nádraží v Bavorské Rudě: Tato pozůstalost studené války nadchla porotu v kategorii "Nádraží turismu", jak sdělila "Aliance pro koleje". 

Při otevření v roce 1877 bylo hraniční nádraží zamýšleno jako spojení mezi Plattlingem a Prahou. V časech studené války bylo symbolem rozdělení: skrz příjezdovou halu vedla zeď  a kolem kolejí ostnatý drát. Až v roce 1991 byla znovu zahájena přeshraniční železniční doprava.

Státní hranice mezi Německem a Českem probíhá skrz území nádraží a rozděluje tak nádražní budovu. Obě dvě křídla budovy železničních společností byly vystavěny v tehdejším stylu a jsou tedy velkoryse dimenzované. Průchodní nádraží funguje jako důležitý předěl s Českem. Cestující se tak mohou dostat z Plattlingu, Regenu přes Zwiesel do Bavorské Rudy a odtud dál do Prahy, Plzně nebo do Klatov.

Zdroj: Bavorský rozhlas

Fotogalerie • Fotogalerie

Bild | Foto: Naturpark Bayerischer Wald
Bild | -Allianz pro Schiene
Rendert Time: 0,046 Sek. | Speicherverbrauch: 1,79 MB / 1,92 MB