Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Aktuelles • Aktuálně

09. August 2017

Neuer Botschafter in Prag

Am 8. August 2017 hat Botschafter Dr. Christoph Israng das Beglaubigungsschreiben des Bundespräsidenten, Frank-Walter Steinmeier, an den Staatspräsidenten der Tschechischen Republik, Miloš Zeman, übergeben. Damit vertritt er als Botschafter die Bundesrepublik Deutschland in Tschechien.
Botschafter Dr. Christoph Israng gehört seit 1997 dem Auswärtigen Amt an. Vor seiner Ernennung zum Botschafter in Prag war er von  Juli 2014 bis Juli 2017 Ständiger Vertreter der Bundesrepublik Deutschland bei der Organisation für das Verbot Chemischer Waffen in Den Haag. Dem ging eine achtjährige Tätigkeit im Bundeskanzleramt in Berlin voraus, zuletzt als Leiter des Referats für Zentral-, Ost-, und Südost-Europa, den Kaukasus und Zentralasien.

In früheren Funktionen war er in der Zentrale des Auswärtigen Amts (u.a. im Referat Sicherheitspolitik/NATO und im Büro Staatssekretäre), als außenpolitischer Berater im Deutschen Bundestag sowie als Leiter des Büros des stellvertretenden Hohen Repräsentanten für Bosnien und Herzegowina in Sarajewo eingesetzt. Weitere Stationen führten ihn an die deutschen Generalkonsulate in Istanbul und St. Petersburg. Vor seiner diplomatischen Karriere war er bei verschiedenen deutschen und internationalen Unternehmen tätig.

Christoph Israng promovierte in Bonn (Dr. rer. nat in Wirtschaftsgeographie). An der WHU bei Koblenz studierte er Betriebswirtschaft (Diplom-Kaufmann); an der Management School der Lancaster University in England erwarb er den Master of Business Administration (MBA). Ferner studierte er an der Georgetown University in Washington D.C., dem Instituto Tecnológico Autónomo de México, Mexico-Stadt, und an der FernUniversität Hagen.

In der deutschen Luftwaffe hat er die Ausbildung zum Reserveoffizier durchlaufen. Gegenwärtig ist er Oberstleutnant der Reserve.

Botschafter Israng ist verheiratet und hat drei Kinder.

Quelle: Deutsche Botschaft Prag

09. srpen 2017

Nový velvyslanec v Praze

Dne 8. srpna 2017 předal velvyslanec Dr. Christoph Israng pověřovací listiny spolkového prezidenta Franka-Waltera Steinmeiera prezidentu České republiky Miloši Zemanovi. Tím bude jako velvyslanec zastupovat Spolkovou republiku Německo v České republice. 
Velvyslanec Dr. Christoph Israng pracuje od roku 1997 na Spolkovém ministerstvu zahraničí. Před svým jmenováním velvyslancem v Praze působil od července 2014 do července 2017 jako stálý zástupce Spolkové republiky Německo u Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW) v Haagu. Tomu předcházela osmiletá činnost v Úřadě spolkové kancléřky v Berlíně, naposledy jako vedoucí referátu pro střední, východní a jihovýchodní Evropu, Kavkaz a střední Asii.

Ve svých dřívějších funkcích působil v centrále ministerstva zahraničí (mimo jiné v referátu bezpečnostní politiky/NATO a v úřadě státních tajemníků), dále jako zahraničněpolitický poradce v Německém spolkovém sněmu a jako vedoucí úřadu stálého vysokého představitele pro Bosnu a Hercegovinu v Sarajevu. Další pozice ho zavedly na německé generální konzuláty v Istanbulu a Petrohradu.Před svou diplomatickou kariérou pracoval v různých německých a mezinárodních firmách.

Christoph Israng absolvoval doktorské studium v Bonnu (Dr. rer. nat., obor hospodářská geografie). Na Vysoké škole hospodářství a managementu v Koblenzi studoval podnikové hospodářství (diplomovaný obchodník); na Management School anglické Lancaster University získal titul Master of Business Administration (MBA). Dále studoval na Georgetown University ve Washingtonu D. C., na Instituto Tecnológico Autónomo de México, Mexico City a na univerzitě pro dálkové studium FernUniversität Hagen.

U německých vzdušných sil absolvoval výcvik na záložního důstojníka. V současnosti je podplukovníkem v záloze.

Velvyslanec Israng je ženatý a má tři děti.

Zdroj: Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze
Rendert Time: 0,050 Sek. | Speicherverbrauch: 1,79 MB / 1,91 MB