Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Aktuelles • Aktuálně

07. August 2017

Auszeichnung für das 11. Integrative Sport- und Spielefest des SC Weiding

Der Deutsch-Tschechische Zukunftsfond zeichnete das integrative Sport- und Spielefest des SC Weiding für Menschen mit Handicap mit dem Titel "Projekt des Monats" aus.
Die großartige Kulisse, die das heuer zum drittem Mal grenzüberschreitend organisierte integrative Sport- und Spielefests des SC Weiding bot und die Freude, die der Sportverein den rund 300 Teilnehmern aus einer Reihe von Behinderteneinrichtungen in beiden Ländern machte, hat der Deutsch-Tschechische Zukunftsfonds (DTZF) in Prag im Juli mit der Auszeichnung „Projekt des Monats“ honoriert. 

Ausgangspunkt, das integrative Sportfest auf das Nachbarland auszuweiten, war ein Gespräch von Josef Hellerbrand, Engelbert Horn und Erich Schlicker mit Hans Eibauer, Leiter des CeBB, ob Kontakte zu tschechischen Behinderteneinrichtungen vermittelt werden könnten. Neben den Kontaktadressen kam vom CeBB der Tipp, die zusätzlichen Kosten, die mit der Einbindung der tschechischen Seite entstehen, über einen Förderantrag beim Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds in Prag zu finanzieren. Der SC Weiding griff den Vorschlag auf und konnte sich 2015 erstmals über einen Zuschuss freuen, die heuer schon zum dritten Mal gewährt wurde. 

Auf der Startseite der DTZF-Homepage werden alle Projekte des Monats vorgestellt, seit Juli auch das integrative Sportfest mit der Überschrift „Auch für behinderte Menschen sollte die Möglichkeit zu interkulturellem Austausch bestehen. Dies funktioniert am besten bei einer Sportveranstaltung.“ 

Der SC Weiding gibt Menschen mit Handicap die Gelegenheit, ein Fußballturnier zu spielen und gemeinsam mit Gleichgesinnten und behinderten Menschen aus beiden Nachbarländern um Platzierungen bei einem Turnier zu kämpfen. Dies fördert nicht nur den Gemeinschaftssinn, sondern erweitert auch den Horizont. Das Turnier am 17.6.2017 wurde als Kleinfeldturnier ausgetragen. Die Mannschaften bestanden aus fünf Feldspielern und einem fliegenden Torwart. Die Einteilung der Mannschaften in Gruppen erfolgte wie bei einer Weltmeisterschaft, Viertel-, Halbfinale und Finale. Am Schluss die Siegerehrung gab es wie bei einem großen Fußballturnier einen vom Schirmherrn, Landtagsabgeordneten Alexander Flierl, gestifteten Preis. Nachdem je nach Behinderungsgrad nicht alle Besucher am Fußballturnier teilnehmen konnten, wird jedes Jahr zusätzlich ein Spiele-Parcours aufgebaut, bestückt mit einem Würfelspiel mit einem überdimensional großen Würfel, Glücksrad, Büchsenwerfen, Hindernisstrecke mit einem Medizinball, Stiefelwerfen auf Kleinfeldtore, ein Kegelspiel und neu ein  Bogenschießstand für Blinde. 

Für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer organisierte der Verein Mittagessen, Getränke. Kaffee und wunderbare Kuchenkreationen. Beim integrativen Sportfest des SC Weiding ist ehrenamtliche Mithilfe notwendig und eine Selbstverständlichkeit. Der ganze Verein, befreundete Vereine und das Team von der Weidinger Einrichtung „Fuchsenschleife“ sind jedes Jahr im Einsatz, um das Sport- und Spielefest zu organisieren und für das leibliche Wohl zu sorgen. 

CeBB-Leiter Hans Eibauer dankte dem SC Weiding für sein beispielhaftes grenzüberschreitendes Engagement, CeBB-Mitarbeiter Sebastian Lesňák, der seit kurzem in Weiding wohnt, übernahm den ganzen Tag Dolmetscheraufgaben, die an vielen Stellen gefragt waren. Am Nachmittag fand auch noch eine Verlosung statt, bei der jeder Teilnehmer zwei kostenlose Lose erhielt. Die Behinderten freuten sich riesig über die Preise, die sie mit nach Hause nehmen durften. SC-Weiding Vorstand Josef Hellerbrand und seinen vielen Mitstreitern ist das integrative Sportfest richtig ans Herz gewachsen. Er bedankte sich bei allen, die zum Gelingen beitrugen, die sich als Sponsoren engagierten, bei den Verantwortlichen der Einrichtungen, die mit ihren Bewohnern nach Weiding anreisten und beim DTZF für die Förderung. „Dass wir jetzt Projekt des Monats geworden sind, ist für uns eine große Ehre und ein Riesenansporn für das 12. Integrative Sportfest im nächsten Jahr. Da können unser Verein, die Gemeinde Weiding und die Region richtig stolz sein“ sagte Josef Hellerbrand, als er von der der Auszeichnung des Weidinger Projekts in Prag hörte.  

07. srpen 2017

Vyznamenání pro 11. integrativní sportovní a herní den spolku SC Weiding

Česko-německý fond budoucnosti vyznamenal integrativní sportovní a herní den spolku SC Weiding pro lidi s handikepem titulem "Projekt měsíce".
Velkolepou kulisu, kterou poskytl letos již potřetí přeshraničně organizovaný sportovní a herní den spolku SC Weiding a radost, kterou udělal sportovní klub zhruba 300 účastníkům z řady zařízení pro postižené v obou zemích, honoroval Česko-německý fond budoucnosti (ČNFB) v Praze v červenci vyznamenáním "Projekt měsíce".

Výchozím bodem, jak rozšířit integrativní sportovní a herní den na sousední zemi, byl rozhovor Josefa Hellebranda, Engelberta Horna a Ericha Schleckra s Hansem Eibauerem, vedoucím CeBB, jestli by mohl zprostředkovat kontakty na česká zařízení pro postižené. Kromě kontaktních adres, přišel od CeBB tip, financovat dodatečné náklady, které vzniknou zapojením české strany, podáním žádosti o finanční podporu u Česko-německého fondu budoucnosti. SC Weiding se chopil návrhu a v roce 2015 se mohl poprvé těšit z finančního příspěvku, který byl letos poskytnut již potřetí.

Na úvodní internetové stránce ČNFB jsou představovány všechny projekty měsíce, od července také integrativní sportovní a herní den s nadpisem "I pro postižené lidi by měla existovat možnost interkulturní výměny. Tohle funguje nejlépe u sportovní akce."

SC Weiding dává lidem s hendikepem příležitost, zahrát si fotbalový turnaj a společně se stejně smýšlejícími a postiženými lidmi z obou sousedních zemí bojovat o dobrá umístění při turnaji. Toto podporuje nejen smysl pro  
pospolitost, nýbrž rozšiřuje také horizont. Turnaj dne 17. 6. 2017 byl pořádán jako turnaj na hřišti pro malou kopanou. Mužstva se skládala z pěti hráčů v poli a jednoho létajícího brankáře. Rozdělení mužstev do skupin proběhlo jako při mistrovství světa, čtvrtfinále, semifinále a finále. Na závěr vyhlášení vítězů byla předána, jako u velkých fotbalových turnajů, cena, věnovaná patronem akce, poslancem zemského sněmu Alexandrem Flierlem. Protože se, dle stupně postižení, ne všichni návštěvníci mohou zúčastnit fotbalového turnaje, je každý rok navíc vybudován herní parkur, vybavený hrami s nadměrně velkými kostkami, kolem štěstí, házením plechovek, překážkovou dráhou s medicinbalem, házením holínek do malých branek, kuželkami a nově stanovištěm lukostřelby pro slepé.

Pro všechny účastnice a účastníky zorganizoval spolek oběd, nápoje, kávu a úžasné kreace koláčů. U integrativního sportovního a herního dne spolku SC Weiding je práce dobrovolných pomocníků nutná a samozřejmá. Celý spolek, spřátelené spolky a tým weidingského zařízení "Fuchsenschleife" jsou každý rok v nasazení, aby zorganizovali sportovní a herní den a postarali se o tělesné blaho.

Vedoucí CeBB Hans Eibauer poděkoval spolku SC Weiding za jeho příkladnou přeshraniční angažovanost, pracovník CeBB Sebastian Lesňák, který od nedávna bydlí ve Weidingu, vzal na sebe po celý den úkoly tlumočení, které bylo žádáno na mnoha místech. Odpoledne se konalo ještě i slosování, při němž každý účastník obdržel dva losy zdarma. Hendikepovaní se obrovsky těšili z cen, které si mohli vzít s sebou domů. Představenstvu SC Weiding Josefu Hellebrandovi a jeho mnoha spolubojovníkům přirostl integrativní sportovní a herní den opravdu k srdci. Poděkoval se všem, kteří přispěli k vydaření dne a kteří se angažovali jako sponzoři, zodpovědným osobám zařízeních, kteří se svými klienty přicestovali do Weidingu a Česko-německému fondu budoucnosti za podporu. "Skutečnost, že jsme byli oceněni jako projekt měsíce, je pro nás velkou poctou a obrovským povzbuzením do 12. ročníku sportovního a herního dne v příštím roce. Na to mohou být náš spolek, obec Weiding a region opravdu hrdí" řekl Josef Hellerbrand, když se doslechl o ocenění weidingského projektu v Praze.

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,053 Sek. | Speicherverbrauch: 1,80 MB / 1,94 MB