Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Aktuelles • Aktuálně

27. Juli 2017

55. Zwiesler Buntspecht – mit einem Blick ins Nachbarland in der Sonderausstellung „Jindřich Bílek - in memoriam“

Die Kunstausstellung Zwiesler Bundspecht bezieht in diesem Jahr im Rahmen des Projekts „Kulturregion Bayern-Böhmen 2017“ fünf Künstler aus Tschechien ein. Dem 2014 verstorbenen Musiker und bildenden Künstler Jindřich Bílek widmet der 55. Zwiesler Buntspecht die Sonderausstellung „Jindřich Bílek - in memoriam“ mit 20 Werken seines künstlerischen Schaffens.
Der tschechische Kunstmaler und Cellist Jindřich Bílek aus Klatovy (Klattau) ist 2014 leider viel zu früh verstorben und mitten aus einer noch lange nicht abgeschlossenen künstlerischen Schaffensperiode gerissen worden. Zu Lebzeiten war er mehrmals beim Zwiesler Buntspecht mit Bildern vertreten. Beim diesjährigen. Zwiesler Buntspecht wird ihm zum Andenken eine Sonderausstellung gewidmet.

Jindřich Bílek studierte Kunst und Musik und wurde als „Biathlet unter den tschechischen Künstlern“ apostrophiert. Biathlet deshalb, weil sich zwei große Talente – Musik und Kunst – in seiner Person miteinander verbanden. Viele seiner ausdrucksstarken Gemälde zeigen Musiker mit ihren Instrumenten. Mit klaren, farbbetonten, kantigen Pinselstrichen schaffte es Bílek, die Atmosphäre auf der Bühne, in Clubs oder im Probenraum in expressiver Ausdruckskraft auf die Leinwand zu bringen. Beim intensiven Betrachten der Werke meint man, die Musik hören zu können.

In einer zweiten Sonderausstellung präsentiert sich die Glasfachschule Zwiesel mit Glasobjekten von Studierenden unter dem Thema „Nachbarschaften – Leben in der Kulturregion Bayern-Böhmen“. In einer weiteren Sonderschau zeigt der Verein „Gläserner Winkel Bayerischer Wald“ neueste Kreationen rund um das „Bixl“ – so werden in Bayern Schnupftabakgläser genannt.

Dem Bayerischen Waldverein e.V., Sektion Zwiesel, ist die Förderung von Kunst und Kultur schon immer ein großes Anliegen. Ziel war und ist es bis heute, Künstlern aus den Bereichen Malerei, Skulptur, Keramik, Grafik und Glas die Möglichkeit zur Präsentation ihrer Werke beim Zwiesler Buntspecht zu geben. Auch Außenstehende und Feriengäste erhalten in der vierwöchigen Präsentation einen Eindruck vom künstlerischen Schaffen und den vielfältigen künstlerischen Aktivitäten der Region.

Ausstellungsdauer: 30.07. bis 27.08.17, täglich geöffnet von 11 bis 17 Uhr

Veranstaltungsort: Mittelschule Zwiesel, Böhmergasse 7

Veranstaltungspartner: Bayerischer Waldverein, Sektion Zwiesel e.V., 1. Vors. Egon Thum

27. červenec 2017

55. Zwieselský strakapoud – mimořádná výstava „Jindřich Bílek - in memoriam“ s pohledem do sousední země

Umělecká výstava Zwieselský strakapoud zahrnuje v tomto roce v rámci projektu Kulturní region Čechy-Bavorsko 5 umělců z Čech. Tato mimořádná výstava „Jindřich Bílek - in memoriam“ s 20 kusy jeho umělecké tvorby je věnována muzikantu a obrazovému umělci Jindřichu Bílkovi, který zemřel v roce 2014.
Český malíř a violoncellista Jindřich Bílek z Klatov bohužel v roce 2014 zemřel, a tak období jeho umělecké tvorby nebylo uzavřeno. Za jeho života byla jeho tvorba několikrát vystavována na Zwieselském strakapoudu. Letošní výstava Zwieselský strakapoud bude na památku věnována právě jemu.

Jindřich Bílek studoval umění a hudbu a byl označován jako biatlonista mezi českými umělci. Biatlonista proto, že se v jeho osobnosti spojovaly dva velké talenty – hudba a umění. Mnoho jeho velmi výrazných maleb zobrazuje muzikanty se svými nástroji. Jasnými, barevnými a ostrými tahy štětcem zvládl Bílek na hrubé plátno vykreslit atmosféru jeviště, klubů nebo zkušebny. A pokud se člověk intenzivně zadíval na dílo, mohl slyšet hudbu.

Na druhé výstavě se prezentuje sklářská odborná škola z Zwieslu skleněnými objekty vytvořenými studenty, které nesou téma ‚Sousedé -Život v kulturním regionu Bavorsko-Česko. Na další výstavě ukazuje spolek Sklářský kout Bavorský les ty nejnovější kreace „bixlu“ - tak se říkalo nádobkám na šňupací tabák.

Spolku Bayerischer Waldverein e.V., sekce Zwiesel velmi záleží na podpoře umění a kultury. Cílem, který přetrvává do dneška, je dát možnost všem umělcům z oborů jako je malířšké umění, sochařství, keramika, grafika a sklářství svá díla prezentovat na výstavě Zwieselský strakapoud. Také nezasvěcení a prázdninoví hosté získají na čtyřtýdenní prezentaci povědomí o umělecké tvorbě a rozmanitých uměleckých aktivitách regionu.

Doba trvání výstavy: od 30. 7. do 27. 8. 2017, denně otevřeno od 11 do 17 hod.

Místo konání: Střední škola Zwiesel, Böhmergasse 7

Zodpovědná osoba: Bayerischer Waldverein, sekce Zwiesel e.V., 1. předseda Egon Thum
Rendert Time: 0,041 Sek. | Speicherverbrauch: 1,79 MB / 1,93 MB