Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Aktuelles • Aktuálně

10. Juli 2017

Joint Call 2018 – 2020

Joint Call des Ministeriums für Schulwesen, Jugend und Sport der Tschechischen Republik in Zusammenarbeit mit der Bayerisch-Tschechischen Hochschulagentur zu bilateralen bayerisch-tschechischen Forschungsprojekten im Zeitraum 2018 – 2020.
Ziel dieses Joint Calls ist es, wissenschaftliche Kooperationen zwischen der Tschechischen Republik und dem Freistaat Bayern zu fördern, grenzüberschreitende Zusammenarbeit von jungen Forschenden aus Bayern und Tschechien zu unterstützen und gleichzeitig Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus beiden Ländern zu ermutigen, gemeinsame Bewerbungen für bilaterale Projekte einzureichen.

Das Förderprogramm ist offen für alle Fachbereiche, besonders begrüßt werden Projekte aus den Bereichen "Medizin und Gesundheitswissenschaften" und "Materialwissenschaften".

Die Antragsfrist endet am 31.08.2017.

Mehr dazu im Downloadbereich oder unter www.btha.cz

10. červenec 2017

Joint Call 2018 – 2020

Vyhlášení výzvy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve spoluprási s Česko-Bavorskou vysokoškolskou agenturou k podávání návrhů společných Česko-Bavorských výzkumných projektů s dobou řešení 2018-2020.
Cílem výzvy je podporovat rozvoj přeshraniční spolupráce, přispět k vědeckému pokroku v České republice a ve Svobodném státě Bavorsko formou financování společných projektů, poskytnout příležitost mladým výzkumným pracovníkům z výše uvedených zemí spolupracovat v mezinárodním prostředí a rozvíjet tak svoji vědeckou kariéru.

Výzva je otevřena pro všechny vědecké disciplíny a tematické oblasti základního a aplikovaného výzkumu. Zvláště vítány jsou projekty z oblasti lékařských věd a péče o zdraví a dále z oblasti věd o materiálech.

Termín odevzdání přihlášek je 31. 8. 2017.

Více informací v sekci download nebo na www.msmt.cz
Rendert Time: 0,044 Sek. | Speicherverbrauch: 1,79 MB / 1,91 MB