Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Aktuelles • Aktuálně

12. Juni 2017

Ein rasanter Roman in flüchtigen Zeiten

Im Verlag ECOWIN erscheint der Roman "Die unglaublichen Abenteuer des Migranten Němec" von Jaromír Konečný. Der neue humoristische Roman erscheint am 21.09.17 und kann bereits vorbestellt werden – eine komische Geschichte über Flucht & Migration.
Jaromír Konečný weiß, was es heißt, ein Flüchtling und Migrant zu sein und in Deutschland anzukommen! Seine eigenen Erfahrungen fließen in sein neues Buch (ISBN: 9783711001283) ein, einen modernen Schelmenroman, ebenso wie die aktuelle Situation der Flüchtlinge. Ein bitterkomisches Buch:

Lolek Němec hat nach der Flucht alles hinter sich: Aufnahmelager, Behörden, Sprachprobleme - kurzum: die Integration. Und soll jetzt als ehrenamtlicher Helfer in einem bayrischen Flüchtlingsheim aushelfen. Er redet viel und ist dabei nicht selten wider Willen komisch. Gleichzeitig gibt er sein Bestes, um den Bewohnern zu helfen, die täglichen Herausforderungen zu meistern: Behördliche Paragrafensucht, Überforderung in vielen Bereichen und Institutionen und ständige Konfrontation mit Vorurteilen machen es den Flüchtlingen nicht leicht, sich in Deutschland zu integrieren. Das Buch erfüllt die tradierte Funktion des Schelmenromans, gesellschaftliche Missstände in all ihren Skurrilitäten zu zeigen. Letztlich geht es um die Frage, wie man trotz der widrigen Umstände doch ein guter Mensch bleiben kann.

Jaromír Konečný, geboren 1956 in Prag, Stahlarbeiter, Schiffsmeister, 2 Jahre als Gastarbeiter in Libyen, emigrierte 1982 in die BRD. In einem Sammellager in Niederbayern brachte er sich mit Hilfe von Horror-Groschenromanen Deutsch bei. Nach diversen Jobs studierte er Chemie an der TU München, wo er anschließend über die Entstehung des genetischen Codes promovierte und als Dozent arbeitete. Jaromir gilt als Pionier des deutschen Poetry Slam, zweimal war er Vizemeister der deutschsprachigen Poetry Slam-Meisterschaften. Sein Jugendbuch „Doktorspiele“ wurde von Lieblingsfilm und 20th Century Fox verfilmt und lief im Herbst mit dem Prädikat „Wertvoll“ erfolgreich in deutschen Kinos. Jaromir lebt als Schriftsteller, Bühnenliterat und Wissenschaftskabarettist in München. Dort betreibt er zusammen mit Frank Klötgen die Poetry Slam- und Lesebühne „Poetry & Parade“ und allein die zweimonatliche Show „Science Kabarett“ – beides in der Seidlvilla.

12. červen 2017

Bouřlivý román v prchavých dobách

Ve vydavatelství ECOWIN vychází román "Neuvěřitelná dobrodružství migranta Němce" od Jaromíra Konečného. Tento nový humoristický román vyjde 21. 9. 2017 a již nyní si ho lze předobjednat - humorný příběh o útěku a migraci.
Jaromír konečný ví, co to znamená být uprchlíkem a migrantem a přijet do Německa! V jeho nové knize (ISBN: 9783711001283), moderním pikareskním románu, se odrážejí jeho vlastní zkušenosti, a také aktuální situace s uprchlíky. Hořce humorná kniha:

Lolek Němec má po svém útěku za sebou všechno: přijímací tábor, úřady, jazykové problémy - zkrátka: integraci. A má nyní vypomáhat jako dobrovolný pomocník v jednom bavorském domově pro uprchlíky. Hodně mluví a přitom působí často proti své vůli komicky. Zároveň dělá, co může, aby pomohl obyvatelům domova zvládnout každodenní výzvy: úřednická byrokracie, přetížení v mnoha oblastech a institucích a neustálá konfrontace s předsudky uprchlíkům neusnadňují jejich integraci v Německu. Kniha naplňuje tradiční funkci pikareskního románu, ukázat společenské nepravosti v celé jejich podivnosti. Nakonec jde o otázku, jak navzdory nepříznivých okolnostem přesto lze zůstat dobrým člověkem.

Jaromír Konečný, narozený v roce 1956 v Praze, ocelář, loďmistr, 2 roky pracoval jako dělník v Libyi, emigroval v roce 1982 do SRN. V jednom sběrném táboře v Dolním Bavorsku se naučil německy čtením levných horrorových románů. Po různých příležitostných zaměstnáních studoval chemii na TU München, kde poté promoval s diplomovou prací o vzniku genetických kódů a pracoval tam jako lektor. Jaromír platí za průkopníka německé Poetry Slam, dvakrát se stal vicemistrem na mistrovství v německy psané Poetry Slam. Jeho prvotina "Doktorspiele" byla zfilmována filmovým studiem Lieblingsfilm a 20th Century Fox  a běžela na podzim úspěšně v německých kinech s přívlastkem "hodnotný". Jaromír žije jako spisovatel, jevištní literát a vědecký kabaretiér v Mnichově. Tam provozuje spolu s Frankem Klötgenem scénu pro Poetry Slam a autorská čtení "Poetry & Parade" a sám každé dva měsíce show "Science Kabarett" - obojí v Seidlově vile.
Rendert Time: 0,042 Sek. | Speicherverbrauch: 1,79 MB / 1,92 MB