Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Koordinierungsstelle • Koordinační místo

06. Juni 2017

Informationen von der Bayerisch-Tschechischen Hochschulagentur

Die Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur informiert, dass für das Jahr 2017 noch Fördermittel, Mobilitätsbeihilfen und Stipendien beantragt werden können. Auch die Antragsfrist des Förderprogramms "Joint Call Bayern - Tschechien 2018-2020" wurde verlängert. Und das 2. bayerisch-tschechische Hochschulforum in Weiden steht an.
Studierende, Lehrende und Forschende an bayerischen Universitäten und Hochschulen für angewandte Wissenschaften können für 2017 noch Fördermittel, Mobilitätsbeihilfen und Stipendien für Sprachkurse, Praktika, Sommerschulen, Studien- und Forschungsaufenthalte, Konferenzen, Workshops sowie Projektvorbereitung beantragen. Studierende tschechischer Hochschulen können sich zudem um Stipendien für Sprach- und Fachkurse an bayerischen Hochschulen und Universitäten bewerben. Mehr Informationen: www.btha.de (Rubriken "Förderung" und "Stipendien").  

Derzeit wird die Ausschreibung eines neuen Förderprogramms "Joint Call Bayern - Tschechien 2018 - 2020" vorbereitet. Die Ausschreibung erfolgt voraussichtlich Ende Juni mit einer Antragsfrist zum 31.8.2017. Den fachlichen Schwerpunkt der neuen Ausschreibung bilden voraussichtlich "Medizin und Gesundheitswissenschaften" sowie "Materialwissenschaften", das Förderprogramm ist jedoch grundsätzlich für alle Fachbereiche offen. Der maximale Förderbetrag wird auf 75.000 Euro für ein dreijähriges bilaterales Projekt (davon 37.500 Euro für die bayerische Seite) angesetzt.  

Die Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur und die Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden laden zum 2. bayerisch-tschechischen Hochschulforum ein, das vom 30.11. - 1.12.2017 in Weiden stattfindet. Das Thema der diesjährigen Veranstaltung lautet "Bayerisch-tschechische Studienangebote: von der Sommerschule bis zur Promotion". Eingeladen werden alle am internationalen Austausch interessierte Lehrende, Forschende und Verwaltungsmitarbeiter/innen von Hochschulen und Universitäten aus ganz Bayern und Tschechien.

06. červen 2017

Informace od Česko-bavorské vysokoškolské agentury

Česko-bavorská vysokoškolská agentura informuje, že je ještě možné podávat žádosti o dotační prostředky, příspěvky na mobilitu a stipendia na rok 2017. Také lhůta pro podávání žádostí v rámci dotačního programu "Joint Call Česko – Bavorsko 2018-2020" byla prodloužena. A chystá se 2. ročník Česko-bavorského vysokoškolského fóra ve Weidenu.
Studenti, pedagogové a vědečtí pracovníci na bavorských univerzitách a vysokých školách aplikovaných věd mohou stále ještě podávat žádosti  o dotační prostředky, příspěvky na mobilitu a stipendia na rok 2017, a to na jazykové kurzy, praktika, letní školy, studijní a výzkumné pobyty, konference, workshopy i přípravy projektů. Studenti českých vysokých škol se mohou navíc ucházet o stipendia na jazykové a odborné kurzy na bavorských vysokých školách a univerzitách. Více informací: www.btha.cz (rubriky "Granty" a "Stipendia").   

V současné době je připravováno vypsání nového dotačního programu "Joint Call Česko - Bavorsko 2018 - 2020". Zveřejnění výzvy proběhne pravděpodobně na konci června s předpokládaným termínem pro podávání žádostí do 31.8.2017. Odborné zaměření nové výzvy budou tvořit pravděpodobně oblasti "lékařských věd a péče o zdraví" a "věd o materiálech", dotační program je však v principu otevřen pro všechny vědecké obory. Maximální částka grantu je stanovena na 75.000 EUR pro tříletý bilaterální projekt (z toho 37.500 EUR pro bavorskou stranu).   

Česko-bavorská vysokoškolská agentura a technická vysoká škola OTH Amberg-Weiden zvou na 2. ročník Česko-bavorského vysokoškolského fóra, které se koná ve dnech 30.11. - 1.12.2017 ve Weidenu. Téma letošní akce zní "Česko-bavorské studijní nabídky: od letní školy po doktorát". Srdečně zváni jsou všichni akademičtí pracovníci, vědečtí pracovníci a management vysokých škol a univerzit z celé České republiky a Bavorska, kteří se zajímají o mezinárodní výměnu.
Rendert Time: 0,058 Sek. | Speicherverbrauch: 1,79 MB / 1,92 MB