Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Koordinierungsstelle • Koordinační místo

16. Mai 2017

Vernetzungstreffen deutscher und tschechischer Kulturakteure

Das 20-jährige Jubiläum der Deutsch-Tschechischen Erklärung wird in diesem Jahr mit dem reichlich drei Monate dauernden Deutsch-tschechischen Kulturfrühling und über 100 Veranstaltungen in Deutschland und Tschechien gefeiert. Am Donnerstag, 18.05.2017 findet im Rathaus der Stadt Budweis (nám. Přemysla Otakara II. č. 1) ein Vernetzungstreffen deutscher und tschechischer Kulturakteure statt.
Sie könnten sich ebenfalls vorstellen, ein gemeinsames deutsch-tschechisches Kulturprojekt durchzuführen, aber Ihnen fehlt das Know-how, finanzielle Mittel oder ein passender Projektpartner aus dem Nachbarland? Oder Sie haben bereits ein binationales Projekt im Hinterkopf, möchten sich bezüglich der Umsetzung allerdings noch inspirieren lassen und offene Fragen gern direkt mit uns besprechen? Oder Sie würden sich einfach gern mit Gleichgesinnten und aktiven Kulturschaffenden treffen und neue Kontakteknüpfen? 

Inhalte des Vernetzungstreffens:
  • Vorstellung der Fördermöglichkeiten des Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds
  • Best practise – Beispiele erfolgreich durchgeführter Kulturprojekte mit Gästen aus Deutschland und Tschechien
  • Diskussion mit allen Beteiligten, Beantwortung häufig gestellter Fragen
  • Offener Raum für das Kennenlernen potentieller Projektpartner aus dem Nachbarland

Im Start up – Förderprogramm können noch bis zum 30.06.2017 Anträge eingereicht werden.

Im Anschluss an die Veranstaltung wird herzlich dazu eingeladen, die Vernissage und die Eröffnungsfeierlichkeiten des Kulturfrühlings in Budweis gemeinsam zu besuchen.

16. květen 2017

Informační a setkávací seminář pro české a německé kulturní aktéry

Dvacáté jubileum Česko-německé deklarace se v tomto roce slaví Česko-německým kulturním jarem, které trvá plné tři měsíce a zahrnuje více než 100 akcí v České republice a v Německu. Ve čtvrtek 18. 5. 2017 Informační a setkávací seminář pro české a německé kulturní aktéry.
Také byste si dovedli představit, že připravíte společný česko-německý projekt, ale nedostává se Vám „know-how“ nebo Vám schází finanční prostředky či odpovídající projektový partner ze sousední země? Nebo dokonce o konkrétním bilaterálním projektu už uvažujete, ale chtěli byste se nechat inspirovat ohledně možností jeho realizace a osobně si s námi promluvit o otevřených otázkách? Anebo byste se jednoduše rádi setkali s lidmi podobného smýšlení a aktivními kulturními aktéry?

Obsah semináře:
  • prezentace možností podpory z Česko-německého fondu budoucnosti
  • „best practices“: příklady úspěšně realizovaných kulturních projektů s hostyz České republiky a Německa
  • diskuse se všemi zúčastněnými, zodpovězení často kladených otázek
  • příležitost poznat potenciální projektové partnery ze sousední země

V dotačním programu Start-ups je možné podávat žádosti až do 30. 6. 2017.

Po skončení semináře jsou účastníci zváni ke společné návštěvě vernisáže a zahajovacího večera Česko-německého kulturního jara v Českých Budějovicích.
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 1,79 MB / 1,92 MB