Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Aktuelles • Aktuálně

19. April 2017

Ausschreibung für KoordinatorInnen-Stellen des Deutsch-tschechischen Jugendforums

Für die 10. Amtszeit des Deutsch-tschechischen Jugendforums, welches unter dem Oberthema "Welche Zukunft (er)schaffen wir?" stehen wird, sind aktuell zwei Koordinationsstellen ausgeschrieben. 
Das Deutsch-tschechische Jugendforum ist ein Projekt, das 30 jungen Menschen zwischen 16 und 26 Jahren aus Tschechien und Deutschland die Möglichkeit bietet, sich regelmäßig zu treffen, sich  mit dem aktuellen Oberthema auseinanderzusetzen und sich für die Verbesserung und Vertiefung der deutsch-tschechischen Beziehungen und Zusammenarbeit aktiv einsetzen.

Näheres zu den ausgeschriebenen Stellen im Downloadbereich oder hier.

19. duben 2017

Výběrové řízení na pozice koordinátorek/koordinátorů Česko-německého fóra mládeže

Pro 10. funkční období Česko-německého fóra mládeže, které bude probíhat pod zastřešujícím tématem "Jakou budoucnost vytvoříme?“, jsou aktuálně vypsány dvě koordinační pozice. 
Česko-německé fórum mládeže je projekt, který 30 mladým lidem mezi 16 a 26 lety z České republiky a Německa nabídne možnost pravidelně se setkávat, zabývat se aktuálním zastřešujícím tématem a aktivně usilovat o zlepšování a prohlubování česko-německých vztahů a spolupráce.

Bližší informace k vypsaným pozicím naleznete v sekci Download/Ke stažení nebo zde.
Rendert Time: 0,041 Sek. | Speicherverbrauch: 1,79 MB / 1,91 MB