Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Aktuelles • Aktuálně

13. April 2017

KoOpf Programm 2017

Die Kooperative KoOpf steht seit 1999 für einen Zusammenschluss an Kulturinstitutionen, die vorwiegend in der Oberpfalz und im benachbarten Tschechien beheimatet sind. Von Pionieren wie der Städtischen Galerie Cordonhaus Cham, die bereits 1982 gegründet wurde, und dem Kunstverein Weiden, der gleichfalls seit über 20 Jahren Ausstellungen zeitgenössischer Künstlerinnen und Künstler präsentiert, entstand die Idee des Austausches und der nachhaltigen Vernetzung einer spannenden Kulturregion
Das Ergebnis kann sich 2017 durchaus sehen lassen. Zwanzig Partner stellen im aktuellen Heft ihr Jahresprogramm vor, das neben zahlreichen Positionen der Region auch mit nationalen und internationalen Projekten aufwarten kann. 

Das Programm zeigt, dass auch nach fast dreißig Jahren der Grenz­öffnung Kultur als Brückenbauer einen festen Stellenwert hat. Kultur wirkt sowohl identitätsstiftend als auch verbindend, da sie neben der verbalen Sprache auf andere Sinneswahrnehmungen zurückgreifen kann. Umso wichtiger erscheint es nicht nur den Austausch zu pflegen, sondern auch die Information darüber weit zu verbreiten. 

Das vorliegende Heft ermöglicht einen umfassenden Einblick in die Aktivitäten der Kulturkooperative KoOpf und stellt auf jeweils einer Doppelseite die einzelnen Mitglieder kompakt und informativ mit ihrem Jahresprogramm vor. Sowohl in gedruckter Form als auch auf der gleichnamigen Homepage www.koopf.de dient dem Leser die Kulturkooperative Oberpfalz als beispielhafte Plattform der kulturellen Teilhabe.

13. duben 2017

KoOpf - Program 2017

Kooperativa KoOpf představuje od roku 1999 spojení kulturních institucí, které sídlí převážně v Horní Falci a sousední České republice. Z rukou průkopníků, jako jsou Městská galerie Cordonhaus/Kordónový dům Cham, která byla založena již v roce 1982, a Uměleckého spolku Weiden, který rovněž již více než 20 let prezentuje výstavy současných umělkyň a umělců, vznikla myšlenka výměny a trvalého propojení vzrušujícího kulturního regionu.
Výsledkem této myšlenky se mohou skvěle pochlubit v roce 2017. Dvacet partnerů představuje v aktuální brožuře svůj program na tento rok, který může kromě velkého množství položek v regionu nabídnout také národní a mezinárodní projekty. 

Program ukazuje, že i po téměř třiceti letech od otevření hranice má kultura obrovský význam jako stavitel mostů. Kultura působí jak v oblasti podpory identity, tak i jako spojovací článek, protože dokáže kromě verbálního jazyka využívat také další smyslové vjemy. O to důležitější se tedy jeví nejen podporovat výměnu, ale také dalece šířit informace o tomto tématu. 

Tato brožura umožňuje rozsáhlý náhled do aktivit Kulturní kooperativy KoOpf a představuje vždy na příslušné dvojstránce v kompaktní a informativní podobě jednotlivé členy s jejich ročním programem. Jak v tištěné podobě, tak i na stejnojmenné webové stránce  www.koopf.de slouží pro čtenáře Kulturní kooperativa Horní Falc jako příkladná platforma kulturní spolupráce.
Rendert Time: 0,041 Sek. | Speicherverbrauch: 1,79 MB / 1,91 MB