Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Aktuelles • Aktuálně

12. Februar 2017

Die 5. Richard Wagner Spiele in Graupa und Děčín

Die 5. RICHARD WAGNER SPIELE laden am 1., 2. und 7. Juli 2017 in die Wagnerstätten in Graupa sowie am 8. und 14. Juli auf das Schloss Děčín. In Johannes Gärtners Open-Air-Inszenierung „Ein Stück vom Himmel oder: Wenn ich erst ewig bin“ streiten Richard Wagner und Caspar David Friedrich um das Verhältnis von Malerei und Musik. 
Die RICHARD WAGNER SPIELE 2017 stehen erneut unter der Schirmherrschaft der Sächsischen Staatsministerin für Wissenschaft und Kunst Dr. Eva-Maria Stange.  

Die RICHARD WAGNER SPIELE in Graupa bereichern seit 2013 die Kulturlandschaft Sachsens. Die nunmehr 5. Spielzeit wird die Festspiele im Rahmen des deutsch-tschechischen Kulturfrühlings im kommenden Jahr auch nach Děčín, in die Partnerstadt des sächsischen Pirna führen. Johannes Gärtners Produktion „Ein Stück vom Himmel oder: Wenn ich erst ewig bin“ schlägt eine Brücke zwischen den Kunstgattungen Musik, Sprechtheater und Malerei – ganz im Sinne der Wagnerschen Gesamtkunstwerksidee. In dem musikalischen Kammerspiel stehen sich der Komponist Richard Wagner (1813-1883) und der Maler Caspar David Friedrich (1774-1840) gegenüber und streiten über Wert, Sinn und Macht ihrer Kunst sowie über deren Einfluss auf die Gesellschaft. Gemeinsam mit den so unterschiedlichen Künstlern wandelt der Besucher gedanklich auf dem Dichter-Musiker-Maler-Weg durch die Sächsisch-Böhmische Schweiz.  

Ein Höhepunkt der RICHARD WAGNER SPIELE 2017 wird die Präsentation einer Meisterkopie von Caspar David Friedrichs berühmtem Gemälde „Tetschener Altar“ am 11. Juni 2016 auf Schloss Graupa in einem Friedrichs Atelier nachempfundenen Raum sein. Angefertigt wird die Replik von Kunst- und Kirchenmaler Michael Donath und Holzschnitzer Thomas Hentschel. Am 8. Juli 2017 wird die Kopie des auch als „Das Kreuz im Gebirge“ bekannten Werks in einer spektakulären Aktion nach Schloss Děčín verschifft werden, wo sie anschließend dauerhaft zu sehen sein wird.  

Auch 2017 erwartet Romantik-Freunde ein alle Sinne ansprechendes Spektakel an den letzten in Ostdeutschland noch erhaltenen Originalschauplätzen von Richard Wagners Wirken. Zur Ausstellungseröffnung des „Tetschener Altars“ sowie an den Aufführungstagen findet der WAGNER SALON mit prominenten Gästen zu vielfältigen Themen rund um das Verhältnis von Malerei, Musik und Landschaft statt. Erstmals wird es in diesem Rahmen einen Workshop zum „Romantischen Spazierengehen“ geben.  

In Kooperation mit der Kultur- und Tourismusgesellschaft Pirna findet in den Richard-Wagner-Stätten begleitend die Ausstellung „Inspirierende Wanderungen – Die Schweiz in Malerei, Grafik und Wagners Werk“ statt.  

12. únor 2017

5. ročník Her Richarda Wagnera v Graupě a Děčíně

5. HRY RICHARDA WAGNERA Vás zvou ve dnech 1., 2., a 7. července 2017 do památných míst Wagnera v Graupě, jakož i 8. a 14. července 2017 na zámek Děčín. V Open Air inscenaci Johannese Gärtnera "Kousek nebe aneb: Až budu věčný" se přou Richard Wagner a Caspar David Friedrich o vztah malířství a hudby.
HRY RICHARDA WAGNERA 2017 jsou znovu pod patronátem saské státní ministryně pro vědu a umění Dr. Evy-Marie Stange.

HRY RICHARDA WAGNERA v Graupě obohacují od roku 2013 kulturní scénu Saska. Nyní již 5. ročník her přenese slavnostní hry v rámci česko-německého kulturního jara v příštím roce také do Děčína, partnerského města saské Pirny. Produkce Johannese Gärtnera "Kousek nebe aneb: Až budu věčný" staví mosty mezi uměleckými žánry hudby, mluveného divadla a malířství – zcela ve smyslu Wagnerovské myšlenky vše-uměleckého díla. V hudební komorní hře stojí proti sobě skladatel Richard Wagner (1813-1883) a malíř Caspar David Friedrich (1774-1840) a přou se o hodnotu, smysl a moc svého umění, jakož i jeho vliv na společnost. Společně s tak rozdílnými umělci se návštěvník přenese v myšlenkách na stezku básníků, hudebníků a malířů po Česko-saském Švýcarsku.

Vrcholem HER RICHARDA WAGNERA 2017 bude prezentace mistrovské kopie Caspara Davida Friedricha "Děčínský oltář" dne 11. června 2016 na zámku Graupa v místnosti, připomínající Friedrichův ateliér. Tato replika bude zhotovena uměleckým a církevním malířem Michaelem Donathem a dřevorytcem Thomasem Hentschelem. Dne 8. července 2017 bude kopie díla, známého také jako "Kříž v horách" v rámci spektakulární akce převezena lodí na zámek Děčín, kde bude poté trvale k vidění.

I v roce 2017 čeká na přátele romantiky divadlo, oslovující všechny smysly, na posledních, originálních místech děje působení Richarda Wagnera, která se ve Východním Německu ještě zachovala. K otevření výstavy "Děčínského oltáře" jakož i ve dnech uvedení inscenace se koná WAGNERŮV SALON s prominentními hosty na rozmanitá témata kolem vztahu malířství, hudby a krajiny. Poprvé se v tomto rámci bude konat workshop "Romantické procházky".

Ve spolupráci se Společností pro kulturu a cestovní ruch Pirna se koná v památných místech Richarda Wagnera doprovázející výstava "Inspirující toulky - Švýcarsko v malířství, grafice a Wagnerově díle". 
Rendert Time: 0,051 Sek. | Speicherverbrauch: 1,79 MB / 1,91 MB