Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

CeBB aktuell • CeBB aktuálně

01. Februar 2017

Programmvorstellung der Kulturregion Bayern - Böhmen 2017

Das Programm des Projekts Kulturregion Bayern - Böhmen 2017 wurde am 31.01.17 in Bayerisch Eisenstein im Beisein der Bürgermeister und der Veranstalter der Öffentlichkeit vorgestellt. 
Das vom Bayerischen Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat (StMFLH) geförderte und vom Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) in Schönsee umgesetzte Projekt zum grenzüberschreitenden kulturellen und touristischen Austausch in der Kultur- und Tourismusregion Zwiesel / Bayerisch Eisenstein ist mit 31 Veranstaltungen breit gefächert und attraktiv. 

Christian Keim von Unser Radio aus Passau präsentierte im Gespräch mit den Bürgermeistern und Kulturakteuren die Veranstaltungen. Die Eisenstoana Blasmusi begleitete den Abend, an dem zahlreiche Kulturinteressierte und Bürger in der Arberlandhalle teilnahmen.   

Das Programm besticht durch seine Vielfalt: Traditionsveranstaltungen werden mit grenzüberschreitenden Komponenten ergänzt, kreative Programmideen der Veranstalter hoffen auf große Resonanz, in Vorträgen und Lesungen richtet sich der Blick auf die bayerisch-böhmische Geschichte und Literatur, bei vielen Terminen steht die Begegnung mit den tschechischen Nachbarn im Vordergrund, sportliche Wettbewerbe, Kunstpräsentationen und Musikauftritte wechseln sich ab und Filmenthusiasten werden sich über die Deutsch-Tschechischen Filmtage freuen.

Mit der Programmvielfalt des Projekts Kulturregion Bayern – Böhmen 2017 setzten Zwiesel und Bayerisch Eisenstein Zeichen im grenzüberschreitenden Miteinander.

Mit dem Projekt der Kulturregion Bayern – Böhmen 2017, das in Niederbayern, einer der sechs Grenzregionen stattfindet, aber alle anderen einbezieht, wird der bayerisch-tschechische Grenzraum als gemeinsamer Nachbar- und grenzüberschreitender Entwicklungsraum ins Bewusstsein der Öffentlichkeit gerückt. Die Impulse, die das Projekt auslösen wird, sollen in den folgenden Jahren durch verstärkte grenzüberschreitende partnerschaftlichen Aktivitäten und kulturelle Kreativität weiterwirken.

01. únor 2017

Představení programu Kulturní region Čechy - Bavorsko 2017

Za přítomnosti starostů, pořadatelů a veřejnosti byl v úterý 31. 1. 2017 v Bavorské Železné Rudě představen program projektu Kulturní region Čechy - Bavorsko 2017.
Projekt, podporovaný Bavorským státním ministerstvem financí, zemského rozvoje a domoviny (StMFLH) a realizovaný Centrem Bavaria Bohemia (CeBB) v Schönsee za účelem přeshraniční kulturní a turistické výměny v kulturním a turistickém regionu Zwiesel / Bavorská Železná Ruda má díky 31 akcím široký záběr a atraktivitu.

Christian Keim z rozhlasové stanice Unser Radio z Pasova prezentoval akce v rozhovoru se starosty a kulturními aktéry. Skupina Eisenstoana Blasmusi doprovázela společenský večer v Arberlandhalle, jehož se zúčastnili četní zájemci o kulturu i občané.

Program okouzluje svou rozmanitostí:
Tradiční akce jsou doplněny přeshraničními prvky, kreativní programové nápady pořadatelů doufají v značnou odezvu, v přednáškách a čteních je pohled zaměřen na česko-bavorské dějiny a literaturu, u mnoha akcí je v popředí setkávání s českými sousedy, střídají se sportovní soutěže, umělecké prezentace a hudební vystoupení a filmové nadšence potěší Česko-německé filmové dny.

S projektem Kulturní region Čechy - Bavorsko 2017 dávají Zwiesel a Bavorská Železná Ruda znamení pro
příkladné přeshraniční soužití.

S projektem Kulturní region Čechy - Bavorsko 2017, který se koná v Dolním Bavorsku, v jednom ze šesti pohraničních regionů, ale všechny ostatní regiony do projektu zapojuje, se česko-bavorské pohraničí posune ve vnímání veřejnosti jako společný sousedský a přeshraniční rozvojový prostor. Impulzy, které projekt vyvolá, by v následujících letech měli dále působit díky intenzivnějším přeshraničním partnerským aktivitám a kulturní kreativitě.

Fotogalerie • Fotogalerie

Alle Kulturakteure und Bürgermeister auf der Bühne |
v.l.n.r. Franz Xaver Steininger – 1. Bürgermeister der Stadt Zwiesel, Charly Bauer - 1. Bürgermeister der Gemeinde Bayerisch Eisenstein, Christian Keim – Moderator von Unser Radio und Michal Šnebergr – Bürgermeister der Stadt Železná Ruda |
v.l.n.r. Franz Xaver Steininger – 1. Bürgermeister der Stadt Zwiesel und Christian Keim – Moderator von Unser Radio |
v.l.n.r. Hans Eibauer, Projektleiter und Christian Keim, Moderator von Unser Radio |
Eisenstoana Blosmusi |
Besucher, interessierte und Akteure auf der Bühne |
Rendert Time: 0,047 Sek. | Speicherverbrauch: 1,80 MB / 1,93 MB