Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

CeBB aktuell • CeBB aktuálně

27. Januar 2017

Tschechisch-Crashkurse 2017

Das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) setzt seine Reihe der Tschechisch-Crashkurse auch im Jahr 2017 fort. Unter der Förderung des Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds im Rahmen des Projektes "Kultur ohne Grenzen | Kultura bez hranic" werden in diesem Jahr 4 Anfängerkurse und 2 Fortgeschrittenenkurse angeboten. 
Kursinhalte des Anfängerkurses:
 • Einblick in die tschechische Sprache
 • Aussprache der tschechischen Wörter 
 • Alltagskonversation wie z.B. Begrüßung, im Restaurant, usw.
 • Behandlung von Sprachthemen, wie z.B. Essen, Farben, Bekleidung, Stadt, Zahlen, Tage, Monate, usw.
 • praktische Konversationsübungen 
Kursziel des Anfängerkurses: 
 • erste Vertrautheit mit der tschechischen Sprache

Kursinhalte des Aufbaukurses:
 • inhaltlicher Aufbau auf die Anfängerkurse
 • Erweitern des Grundwortschatzes und der Grammatik
 • Alltagskonversation, Themen bspw. Familie und Zeitangaben in Zusammenhang mit grammatikalischen Grundlagen 
 • Erweiterung der praktischen Konversationsübungen 
Kursziel des Aufbaukurses: 
 • Erweitern des Grundwortschatzes und der Grammatik von dem Crashkurs für Anfänger 

Termine:

27. leden 2017

Rychlokurzy českého jazyka 2017

Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) pokračuje i v roce 2017 se svou nabídkou rychlokurzů českého jazyka. Za podpory Česko-Německého fondu budoucnosti nabídne v rámci projektu "Kultur ohne Grenzen | Kultura bez hranic" 4 kurzy pro začátečníky a 2 kurzy pro pokročilé.
Obsah kurzu pro začátečníky: 
 • úvod do českého jazyka
 • výslovnost českých slov 
 • běžná denní konverzace jako např. pozdravy, situace v restauraci, apod. 
 • konverzační témata, jako např. jídlo, barvy, oblečení,  město, číslovky, dny v týdnu, měsíce, atd. 
 • praktická konverzační cvičení
Cíl kurzu pro začátečníky:
 • první seznámení se s českým jazykem

Obsah kurzu pro pokročilé: 
 • obsahová nadstavba kurzu pro začátečníky rozšiřování základní slovní zásoby a gramatiky 
 • prohlubování základních konverzačních témat jako např. rodina, časové údaje apod. v kombinaci s gramatickými jevy 
 • rozšířená praktická konverzační cvičení 
Cíl kurzu pro pokročilé: 
 • rozšíření slovní zásoby a gramatiky kurzu pro začátečníky 

Termíny:
Rendert Time: 0,047 Sek. | Speicherverbrauch: 1,79 MB / 1,91 MB