Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

CeBB aktuell • CeBB aktuálně

14. Dezember 2016

Großer Andrang bei der Bayerisch-Tschechischen Landesausstellung 2016/17 Karl IV.

Der Andrang für die Bayerisch-Tschechische Landesausstellung Karl IV. ist groß: Über 30.000 Besucher haben in den ersten sechs Wochen die Schau über den bedeutenden Herrscher des ausgehenden Mittelalters gesehen.
Deswegen gelten über die Feiertage rund um Weihnachten und Neujahr Sonderöffnungszeiten: „Karl IV.“ ist am 26. Dezember sowie am 01. und 06. Januar von 9.00 – 18.00 Uhr geöffnet. Am 24., 25. und 31. Dezember bleibt das Germanische Nationalmuseum in Nürnberg hingegen geschlossen.

Einem feiertäglichen Ausflug zu „Karl IV.“ am zweiten Weihnachtsfeiertag, Neujahr oder Heilig Drei König steht somit nichts im Wege!

14. prosinec 2016

Velký nával na Česko-bavorské zemské výstavě 2016/17 o Karlu IV.

Nával návštěvníků na Česko-bavorské zemské výstavě o Karlu IV. je velký: Výstavu o významném vládci vycházejícího středověku shlédlo v prvních šesti týdnech přes 30.000 návštěvníků.
Z toho důvodu platí pro svátky kolem Vánoc a Nového roku zvláštní otevírací doba: Výstava o Karlu IV. je dne
26. prosince jakož i 1. a 6. ledna otevřena od 9:00 - 18:00 hod. Ve dnech 24., 25., a 31. prosince zůstane Germánské národní muzeum v Norimberku naproti tomu zavřeno.

Svátečnímu výletu  na výstavu o Karlu IV. o druhém svátku vánočním, na Nový rok a na Tři krále tak nic nestojí v cestě!
Rendert Time: 0,044 Sek. | Speicherverbrauch: 1,79 MB / 1,92 MB