Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Aktuelles • Aktuálně

29. Oktober 2014

Musica Sacra - Europäisches Musikfestival Europamusicale 02.-14.11.14

Vom 02. bis 14.11.14 lädt das Europäische Musikfestival EUROPAMUSICALE unter dem Motto "Musica Sacra" zu Konzerten geistlicher Musik in Kirchen, Klöstern, Abteien und Basiliken in Niederbayern und Westböhmen ein.
Das Festival ist Teil des breiteren internationalen Projekts Europamusicale, realisiert von der Münchner Europäischen Kulturstiftung Europamusicale. Tschechischer Partner und zugleich Organisator des tschechischen Teils des Festivals ist das Kolegium pro duchovní hudbu (Kollegium für geistliche Musik) aus Klatovy / Klattau. Veranstaltungsorte sind u.a. die St. Nikolaus-Kirche in Bor / Haid (02.11.14), die Wallfahrtskirche Mariä Verkündigung in Mariánská Týnice / Maria Teinitz (09.11.14), das Benediktinerkloster Kladruby / Kladrau (11.11.14) und die St.-Bartholomäus-Kathedrale in Pilsen (14.11.14). 

Programm:

29. říjen 2014

Musica Sacra - Evropský hudební festival Europamusicale 2.-14. 11. 14

Od 2. do 14. 11. 14 zve Evropský hudební festival EUROPAMUSICALE pod mottem "Musica Sacra" na koncerty duchovní hudby do kostelů, klášterů, opatství a bazilik v Dolním Bavorsku a západních Čechách.
Festival je součástí širšího mezinárodního českobavorského projektu Europamusicale, realizovaného mnichovskou nadací Europäische Kulturstiftung Europamusicale. Jejím českým partnerem a zároveň organizátorem české části festivalu je Kolegium pro duchovní hudbu z Klatov. Koncerty se budou konat mimo jiné v kostele sv. Mikuláše v Boru (2. 11. 14), kostele Zvěstování Panny Marie v Mariánské Týnici (9. 11. 14), kostele Nanebevzetí Panny Marie v Kladrubech (11. 11. 14) a katedrále sv. Bartoloměje v Plzni (14. 11. 14).

Program:
Rendert Time: 0,045 Sek. | Speicherverbrauch: 1,79 MB / 1,91 MB