Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

CeBB aktuell • CeBB aktuálně

17. Januar 2013

Einladung zum Japanischen Film- und Kulturfestivals EIGASAI 2013 in Pilsen

Das Japanische Film- und Kulturfestival EIGASAI 2013 findet vom 06.-10.02.13 im Kino Beseda im Städtischen Bürgerhaus (Měšťanská beseda) in Pilsen statt.
Das Festival schließt in vielerlei Hinsicht sowohl an die erfolgreichen, von der Teestube "Bezejmenná čajovna" veranstalteten "Tage der japanischen Kultur" an, als auch an die fast 20-jährige Zusammenarbeit zwischen der Stadt Pilsen und der japanischen Stadt Takasaki. Auf die Zuschauer warten acht Filme, eine Ausstellung großformatiger Fotografien Takasakis von Jan Dienstbier (02.02.-10.02.13), ein Vortrag des Japanologen Robin Š. Heřman über die Ästhetik und Mystik der japanischen Küche, Kostproben japanischer Gerichte von Chefkoch Marek Hora und eine Gesprächsrunde zum Dreh des ersten tschechisch-japanischen Films "Splněný Zen" von Antonín Procházka Jr.

Die größte Aufmerksamkeit widmet das Pilsner Festival Eigasai 2013 einer einzigartigen Persönlichkeit des japanischen Films, dem Regisseur Imamura Šohei. Imamura gewann als einziger Japaner mehrmals die Goldene Palme auf dem Filmfestival in Cannes - zuerst für die berühmte "Ballade von Narayama" (der einzige Film, den die Pilsner Cineasten aus dem dortigen Filmclub kennen könnten) und 14 Jahre später für den brillianten Film "Der Aal" (Unagi, 1997).

"Die Retrospektive Imamura Šoheis wird in Pilsen in einem Umfang vorgestellt, in dem sie bisher im gesamteuropäischen Kontext nicht zu sehen war. Bei einigen Filmen gleicht es einem Wunder, dass wir sie beschaffen konnten," sagt Robin Š. Heřman von der Tschechisch-Japanischen Gesellschaft, die die Veranstaltung mitorganisiert. Die Filme Imamuras zeichnen sich vor allem durch die Faszination der Beziehung zwischen Realität und Fiktion aus, wie im Film, so auch im Leben,  durch die Spannung zwischen der durch die Kultur gebundenen und der triebhaften Seite der menschlichen Persönlichkeit, durch die magische Rolle der Symbole, die Reflexion der kulturell vorherbestimmten Schuld und einer Reihe weiterer universeller Themen, welche er mit meisterhaftem Weitblick und feiner Ironie anzusprechen versteht.

Im zweiten Teil des Programms wird eine Serie außergewöhnlicher Komödien gezeigt, die unter dem Titel "Das Lachen geht durch den Magen" vereint sind. Diese Filme ermöglichen den Zuschauern Einblicke in die schicksalhafte Beziehung der Japaner zum Essen, dessen Zubereitung und der Art, wie es serviert wird, sowie in die Welt der berühmten Kyoto-Teestuben und geheimnisvollen Geishas.

Sämtliche Filme werden im Rahmen des Festivals erstmals in Pilsen zu sehen sein. Sie werden im Original mit tschechischen und größtenteils parallel auch englischen Untertiteln gezeigt.

Vorverkauf der Eintrittskarten:
Infozentrum der Stadt Pilsen
nám. Republiky 41, Plzeň

Städtisches Bürgerhaus (Měšťanská beseda)
Kopeckého sady 13, Pilsen
Tel: +420 378 035 415, Mail: ticketing@dominikcentrum.cz

Das Japanische Film- und Kulturfestival EIGASAI in Pilsen wird veranstaltet von der Teestube "Bezejmenná čajovna" in Zusammenarbeit mit der Tschechisch-Japanischen Gesellschaft, der japanischen Botschaft in der Tschechischen Republik, der Stiftung Japan Foundation und dem Dominik Centrum. Hauptpartner des Festivals ist Plzeň 2015 s.r.o., ein weiterer Partner des Festivals ist die Sushi bar ZEKE.

Mehr Informationen finden Sie hier
Das Programm finden sie hier


Quelle: www.plzen2015.eu

17. leden 2013

Pozvánka – PLZEŇSKÉ OZVĚNY festivalu japonských filmů a kultury EIGASAI 2013

Plzeňské ozvěny festivalu japonských filmů a kultury Eigasai 2013 se budou konat 6. – 10. února 2013 v kině Beseda v Měšťanské besedě v Plzni.
Festival v mnohém navazuje jak na úspěšné Dny japonské kultury pořádané Bezejmennou čajovnou, tak na téměř dvacetiletou spolupráci mezi městem Plzní a japonským městem Takasaki. Na diváky čeká 8 filmů, výstava velkoformátových fotografí Jana Dienstbiera Takasaki (2.2.-10.2.13), přednáška o estetice a mystice japonské kuchyně japanologa Robina Š. Heřmana, ochutávky japonských jídel v podání šéfkuchaře Marka Hory nebo beseda o natáčení prvního českojaponského filmu Antonína Procházky ml. Splněný Zen.

Největší pozornost věnují Plzeňské ozvěny festivalu Eigasai 2013 jedinečné osobnosti japonského filmu, kterou je režisér IMAMURA Šohei. Imamura jako jediný Japonec získal opakovaně Zlatou palmu na filmovém festivalu v Cannes – nejprve za proslulou Baladu o Narajamě (jediný film, který mohou plzeňští milovníci filmu znát z projekcí zdejšího Filmového klubu) a o 14 let později za brilantní snímek Úhoř (Unagi, 1997).

"Retrospektiva IMAMURY Šóheie je Plzni představena v rozsahu, který nemá dosud obdobu v celoevropském kontextu. Sehnat kopie některých filmů hraničilo téměř se zázrakem", říká Robin Š. Heřman ze spolupořádající Česko-japonské společnosti. Imamurovy snímky se vyznačují především fascinací vztahu mezi realitou a fikcí, jak ve filmu, tak i v životě, napětím mezi kulturně spoutanou a pudovou složkou lidské osobnosti, magickou rolí symbolů, reflexí kulturně predestinované viny a řadou dalších, bytostně univerzálních témat, která ovšem dokáže podat s mistrovským nadhledem a jemnou ironií.

Druhá programová sekce přináší sérii nenapodobitelných komedií, volně sdružených pod titulem Smích prochází žaludkem. Prostřednictvím těchto filmů budou mít diváci možnost nahlédnout do hluboce osudového vztahu Japonců k jídlu i k jeho přípravě a podávání a také do prostředí proslulých kjótských čajoven s tajuplnými gejšami.

Všechny filmy festivalu budou promítány v plzeňské premiéře a v původním znění s českými a většinou i paralelními anglickými titulky.

Předprodej vstupenek:
Informační centrum města Plzně
nám. Republiky 41, Plzeň

Měšťanská beseda
Kopeckého sady 13, Plzeň
Tel: 378 035 415, e-mail: ticketing@dominikcentrum.cz

Plzeňské ozvěny festivalu japonských filmů a kultury Eigasai pořádá: Bezejmenná čajovna ve spolupráci s Česko-japonskou společností, Velvyslanectvím Japonska v ČR, nadací The Japan Foundation a Dominik centrem. Hlavním partnerem festivalu je Plzeň 2015, partnerem festivalu je Sushi bar ZEKE.

Více informací najdete zde
Program zde 


Zdroj: www.plzen2015.eu
Rendert Time: 0,054 Sek. | Speicherverbrauch: 1,80 MB / 1,94 MB