Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

CeBB aktuell • CeBB aktuálně

25. März 2011

Brückenbauer 2011 - Preisverleihung und Preisträger

Bereits zum 5. Mal hat Bavaria Bohemia e.V., Trägerverein des Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) in Schönsee, am 25.03.11 den Preis "Brückenbauer - Stavitel mostů" verliehen. Preisträger sind vier Persönlichkeiten und zwei Partnerprojekte aus den bayerischen und tschechischen Nachbarregionen. Die Übergabe der Preise fand im Rahmen der Festveranstaltung anlässlich des 5-jährigen Jubiläums des CeBB vor 160 Gästen statt.
Vier Persönlichkeiten und zwei Partnerprojekte aus dem Kulturleben der bayerisch-tschechischen Nachbarregionen wurden am 25.03.11 im Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) in Schönsee mit dem Preis "Brückenbauer - Stavitel mostů" für ihr grenzüberschreitendes Engagement ausgezeichnet. Bavaria Bohemia e.V., der Trägerverein des Centrum Bavaria Bohemia, vergab 2011 die Preise zum 5. Mal.
Der Preis honoriert den unermüdlichen und oftmals ehrenamtlichen Einsatz von Bürgerinnen und Bürgern für die Verständigung zwischen den Nachbarregionen Bayerns und Tschechiens. 

Die Preisverleihung schloss sich an die Festveranstaltung anlässlich des 5-jährigen Bestehens des Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) in Schönsee an. Ein kurzes Filmportrait stellte jeden Preisträger und sein Engagement kurz vor. Mitglieder des Kuratoriums des CeBB und des Vorstands von Bavaria Bohemia e.V. übergaben mit großem Beifall die Urkunde und den Brückenbauerpreis aus Glas an die Geehrten, gesponsert von der Irlbacher-Blickpunkt Glas GmbH aus Schönsee.

Der Preis "Brückenbauer - Stavitel mostů" wird seit 2007 jedes Jahr verliehen. 

Preisträger 2011:  
Kategorie Kulturinitiativen / Partnerprojekte
 • Bürgervereinigung Antikomplex, Prag
 • Deutsch-tschechischer Stammtisch "Ahoj sousedé! – Hallo Nachbar!", Cheb / Eger
TV-Bericht über den Stammtisch: OTV vom 04.04.11 

Kategorie Persönlichkeiten
 • Leopold Graf Deym Freiherr von Stritez, Reichstorf, Markt Eichendorf, Initiator des Jugendschlosses Dražíč in Südböhmen
 • Josef Gillitzer, Pleystein, Vorsitzender des Touristikvereins Pleystein
 • Kristina Jurosz-Landová, Bindlach, Vorsitzende der Deutsch-Tschechischen Gesellschaft Bayreuth
 • Věra Knetlová, Pilsen, Sekretärin der Union bildender Künstler der Region Pilsen

Laudationes zum Download:

25. březen 2011

Udílení cen Stavitel mostů 2011

Spolek Bavaria Bohemia e. V., zřizovatel Centra Bavaria Bohemia v Schönsee, udělil 25.03.11 již popaté cenu "Brückenbauer - Stavitel mostů". Oceněnými se staly 4 osobnosti a 2 partnerské projekty z českých a bavorských sousedních regionů. Předávání cen proběhlo v rámci slavnostní akce u příležitosti pětiletého jubilea CeBB.
Čtyřem osobnostem a dvěma partnerským projektům z kulturního života českých a bavorských sousedních regionů byla 25.03.11 za přeshraniční angažovanost udělena v Centru Bavaria Bohemia (CeBB) v Schönsee cena "Brückenbauer - Stavitel mostů". Provozovatel Centra Bavaria Bohemia, spolek Bavaria Bohemia e. V., udělil tuto cenu v roce 2011 popaté. Cena oceňuje neúnavné a často čestné nasazení občanů za porozumění sousedních regionů Čech a Bavorska.

Udílení cen proběhlo v návaznosti na slavnostní akci u příležitosti pětileté existence Centra Bavaria Bohemia (CeBB) v Schönsee. Při předávání cen byl o každém z oceněných promítnut krátký filmový portrét. Členové kuratoria Centra Bavaria Bohemia a představenstvo spolku Bavaria Bohemia e. V. předali oceněným za velikého potlesku přítomných hostů pamětní listinu a skleněné ceny, které sponzorovala firma Irlbacher-Blickpunkt Glas GmbH ze Schönsee.

Cena "Brückenbauer - Stavitel mostů" je udílena každý rok. 

Laureáti 2011:  
Kategorie kulturní iniciativy / partnerské projekty
 • Občanské sdružení Antikomplex, Prag
 • Česko-německý stůl pro stálé hosty „Ahoj sousedé! – Hallo Nachbar!“, Cheb
Kategorie osobnosti
 • Leopold Graf Deym Freiherr von Stritez, Reichstorf, Markt Eichendorf, Zakladatel  Zámku Mládí Dražíč v jižních Čechách
 • Josef Gillitzer, Pleystein, Předseda turistického spolku Pleystein
 • Kristina Jurosz-Landová, Bindlach, Předsedkyně Německo–české společnosti Bayreuth
 • Věra Knetlová, Pilsen, Tajemnice Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti

Laudatia ke stažení:

Fotogalerie • Fotogalerie

Brückenbauer 2011 - Preisverleihung und Preisträger | Udílení cen Stavitel mostů 2011
 |
Leopold Graf Deym Freiherr von Stritez, Reichstorf, Markt Eichendorf (Foto: R. Gohlke) | Hrabě Leopold Deym svobodný pán ze Stříteže, Reichstorf, městys Eichendorf
Leopold Graf Deym Freiherr von Stritez, Reichstorf, Markt Eichendorf | Hrabě Leopold Deym svobodný pán ze Stříteže, Reichstorf, městys Eichendorf
Josef Gillitzer, Pleystein (Foto: R. Gohlke) |
Josef Gillitzer, Pleystein |
Kristina Jurosz-Landová, Bindlach |
Kristina Jurosz-Landová, Bindlach (Foto: R. Gohlke) |
Věra Knetlová, Pilsen/ Plzeň |
Antikomplex, Prag/ Praha |
Deutsch-tschechischer Stammtisch "Ahoj sousedé! – Hallo Nachbar!", Cheb / Eger | Česko-německý stůl pro stálé hosty "Ahoj sousedé! – Hallo Nachbar!", Cheb
Brückenbauer I Stavitel mostů 2011 |
Foto: R. Gohlke |
Rendert Time: 0,050 Sek. | Speicherverbrauch: 1,81 MB / 1,96 MB