Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

regio2015 aktuell • regio2015 aktuálně

21. März 2011

Neues Ziel 3 Projekt "Impuls 2015!" genehmigt

Der Begleitausschuss des Ziel 3-Programms Freistaat Bayern - Tschechische Republik bewilligte in seiner Sitzung am 16./17.03.2011 das vom CeBB eingereichte Projekt "Impuls 2015!". Im Zeitraum 11/2011 bis 12/2013 wird das CeBB federführend die grenzüberschreitenden Beiträge und Aktionen für die  Kulturhauptstadt Europas Pilsen 2015 vorbereiten. Tschechischer Partner ist die gemeinnützige Organisationsgesellschaft Plzeň 2015 o.p.s., weiterer Partner ist die Stadt Regensburg.
Der Projektname weist auf das Ziel hin, das die drei Partner verfolgen: Das Kulturhauptstadtjahr Plzeň 2015 eng in das sich immer stärker entwickelnde nachbarschaftliche Beziehungsgeflecht zwischen der bayerischen und tschechischen Seite einzubinden und die Chance zu nutzen, das Jahr 2015 elf Jahre nach der EU-Osterweiterung als Katalysator für kulturellen Austausch, freundschaftliche Begegnung und künstlerische Kreativität zu nutzen.

Das Projekt wird sich folgenden Schwerpunkten widmen:
  1. "I | B | C – Information | Brainstorming | Coaching" für Projekte zur Auswahl im Europäischen künstlerischen Rat und zur nachhaltigen kulturellen Zusammenarbeit, 
  2. Grenzüberschreitende Vernetzung und Information, 
  3. Grenzüberschreitende Presse- / Öffentlichkeitsarbeit plus Marketing für Plzeň 2015.
Unter dem Dach der drei genannten Themenfelder wird "Impuls 2015!" der Vorbereitung der grenzüberschreitenden Beiträge und dem Marketing für Pilsen als Kulturhauptstadt Europas 2015 dienen.

Während des Vorbereitungsprojektes sollen viele - in das Schwerpunktschema von Plzeň 2015 - passende kreative Beiträge entstehen, die nach unterschiedlichen Auswahlverfahren vor allem im Kulturhauptstadtjahr 2015, zum Teil auch schon im Jahr 2014, zum Ausklang im Jahr 2016 und auch in den nachfolgenden Jahren ins Programm aufgenommen werden. Die konkrete Umsetzung der grenzüberschreitenden Beiträge soll in einem nachfolgenden - wenn möglich ebenfalls von der EU geförderten - Realisierungsprojekt ab 2014 erfolgen.

Das Projekt ist so angelegt, dass die inhaltliche Umsetzung der drei genannten Themenfelder in enger Verknüpfung der bayerischen mit der tschechischen Seite stattfindet, d.h. in die Aktivitäten des Projekts werden vom CeBB und vom tschechischen Partner Plzeň 2015, o.p.s. die Regionalkooperation Oberpfalz/Niederbayern – Pilsen, die Stadt Pilsen, die Stadt Regensburg, die Region Pilsen, Bezirke, Landkreise, Gemeinden, Kultureinrichtungen, Kulturorganisationen, Kulturschaffende und die Euregios umfassend einbezogen.


OTV-Beitrag: Kulturhauptstadt Pilsen

21. březen 2011

Nový projekt "Impuls 2015!" programu Cíl 3 schválen

Komise, která se zabývá programem Cíl 3 Svobodný stát Bavorsko – Česká republika, schválila na svém zasedání ve dnech 16./17.03.11 projekt "Impuls 2015!", který navrhlo CeBB. V časovém úseku od 11/2011 do 12/2013 bude CeBB připravovat přeshraniční akce pro Evropské hlavní město kultury Plzeň 2015.
Českým partnerem je nezisková společnost Plzeň 2015 o.p.s., dalším partnerem je město Řezno.

Název projektu odkazuje na cíl, který sledují jeho všichni tři partneři: začlenit rok Evropského hlavního města kultury Plzeň 2015 úzce do sítě stále intenzivněji se rozvíjejících sousedských vztahů mezi českou a bavorskou stranou a ujmout se šance využít rok 2015 (jedenáct let od rozšíření Evropy na východ) jako katalyzátor pro kulturní výměnu, přátelská setkávání a uměleckou kreativitu.


Projekt se bude věnovat následujícím stěžejním oblastem:
  1. "I | B | C - Informace | Brainstorming | Coaching" pro projekty, určené k výběru v Evropské umělecké radě a k trvalé kulturní spolupráci,
  2. Vytváření přeshraniční sítě a šíření informací,
  3. Přeshraniční práci s tiskem a veřejností a marketingu pro Plzeň 2015.

Pod záštitou výše jmenovaných tří tematických oblastí bude projekt "Impuls 2015!" sloužit přípravě přeshraničních příspěvků a marketingu pro Plzeň jako Evropské hlavní město kultury 2015.
 

Během přípravné fáze projektu by měla vzniknout řada kreativních příspěvků, vhodně zapadajících do schématu stěžejních oblastí projektu Plzeň 2015, které po absolvování výběrových řízení budou zahrnuty do programu především v roce EHMK 2015, částečně již v roce 2014 a budou doznívat v roce 2016 a v letech následujících. Konkrétní realizace přeshraničních příspěvků by měla být zahájena v rámci navazujícího projektu, pokud možno rovněž podpořeného EU, od roku 2014.
 

Projekt je koncipován tak, že obsahová realizace jmenovaných tří tematických oblastí bude probíhat v úzkém propojení bavorské strany s českou stranou, tj. do aktivit projektu budou ze strany CeBB a ze strany českého partnera Plzeň 2015, o.p.s. v rozsáhlé míře zapojeny Regionální kooperace Horní Falc/ Dolní Bavorsko - Plzeň, Město Plzeň, město Řezno, Plzeňský kraj, okresy, obce, kulturní zařízení, kulturní organizace, kulturní aktéři a euroregiony.
Rendert Time: 0,056 Sek. | Speicherverbrauch: 1,79 MB / 1,92 MB