Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

CeBB aktuell • CeBB aktuálně

24. Februar 2011

Plzeň 2015: Ein halbes Jahr nach dem Sieg - Was ist bisher passiert?

Ein halbes Jahr ist vergangen, seitdem die Stadt Pilsen eine Atmosphäre unvergesslicher Euphorie erlebt hat. Die westböhmische Metropole wurde zur "Kulturhauptstadt Europas 2015" ernannt. Was ist in den vergangenen Monaten geschehen und was kann man vom Jahr 2011 alles erwarten?
18. September 2010
Die Stadt Pilsen gründet die gemeinnützige Gesellschaft Plzeň 2015, das Team arbeitet an einer  Kommunikationsstrategie, den Unterlagen für das Kulturministerium, sucht nach geeigneten Räumlichkeiten für seine Aktivitäten und erstellt einen Budget-Entwurf. Durch die Teilnahme an einer Reihe von Präsentationen und Konferenzen im Ausland wird das Bewusstsein über die Vision und die Botschaft des Projektes gesteigert.

Oktober 2010
Mgr. Martin Baxa wird neuer Oberbürgermeister der Stadt Pilsen. Für ihn habe der Titel "Kulturhauptstadt Europas"
(die tschechische Abkürzung ist EHMK) eindeutig Priorität, sagt er. Unter seiner Leitung wird die sog. Koordinierungs-Gruppe des Projektes EHMK gebildet, deren Aufgabe es ist,  die Tätigkeiten der Gesellschaft Plzeň 2015, o. p. s., die für den programmatischen Teil des Projektes zuständig ist, abzustimmen. Diese werden durch Aktivitäten der Stadt ergänzt wird, die als Investor wichtiger kultureller Gebäude auftritt. Der Oberbürgermeister der Stadt Pilsen bestätigt sein Interesse an der Kontinuität der Arbeit des erfolgreichen EHMK-Teams unter der Leitung von RNDr. Milan Svoboda, Leiter der Gesellschaft Plzeň 2015, und Mgr. Yvona Kreuzmannová, künstlerische Leiterin des Projektes.

17. November 2010 
Die Regierung der Tschechischen Republik stimmt der Empfehlung der internationalen Jury zur Nominierung Pilsens zu. 

Mai 2011 
Die offizielle Ernennung von Pilsen zur Kulturhauptstadt Europas erfolgt im Mai 2011 durch den Rat der EU-Kulturminister. Zu diesem Zeitpunkt wird auch der detaillierte strategische Plan fertig sein.


Zu den fortschreitenden Vorbereitungen des Projektes sagt  Yvona Kreuzmannová, künstlerische Leiterin des Projektes:

"Das Projekt bietet die Gelegenheit, den langfristigen Prozess einer tiefgreifenden inneren Veränderung der Stadt und der Region anzukurbeln. Soweit es gelingt, das Potential, das in den Menschen steckt zu nutzen, können neue und anhaltende Synergien zwischen allen Bereichen, d.h. zwischen der öffentlichen Verwaltung, der Wirtschaft und dem gemeinnützigen Sektor geschaffen werden. Wenn der Prozess richtig in die Wege geleitet wird, wird er eine ganz neue Lebensqualität schaffen. Eine attraktive und kreative Umgebung, eine freundschaftliche Atmosphäre - das alles wird sich auf die zwischenmenschlichen Beziehungen, von der Nachbarschaftsebene bis zur sozialen Integration von bisher als problematisch angesehenen Gruppen, übertragen".

24. únor 2011

Plzeň 2015: Půl roku od vítězství – Na čem pracujeme?

Začátkem března tomu bude již půl roku, kdy Plzeň zažila nezapomenutelnou euforii. Vyhrála prestižní titul Evropské hlavní město kultury pro rok 2015. Co se od té chvíle událo a co můžeme už letos očekávat?!
18. září 2010
Město Plzeň založilo obecně prospěšnou společnost Plzeň 2015, nejužší tým pracoval na komunikační strategii, podkladech pro Ministerstvo kultury, vyhledávání vhodných prostor pro své působení a na návrhu rozpočtu. Nechyběla ani série zahraničních prezentací a konferencí důležitých pro šíření povědomí o vizi a poslání projektu.

říjen 2010

Mgr. Martin Baxa se stal novým primátorem města Plzně a o titulu Evropské hlavní město kultury (EHMK) řekl, že je pro něj jednoznačnou prioritou. Na úrovni města Plzně byla pod jeho vedením vytvořena tzv. Koordinační skupina projektu EHMK, jejímž cílem je koordinovat činnosti společnosti Plzeň 2015, o. p. s., jež má na starosti programovou část projektu, s aktivitami města, které je investorem klíčových staveb kulturní infrastruktury. Primátor města Plzně dále potvrdil zájem na kontinuitě práce úspěšného týmu EHMK v čele s RNDr. Milanem Svobodou, ředitelem společnosti Plzeň 2015, a Mgr. Yvonou Kreuzmannovou, uměleckou ředitelkou projektu.

17. listopadu 2010
Vláda ČR schválila doporučení mezinárodní jury na nominaci Plzně.

květen 2011
Oficiální vyhlášení Plzně Evropským hlavním městem kultury 2015 proběhne v květnu 2011 Radou ministrů kultury EU. Tou dobou bude již dokončen také detailní strategický plán.


O postupujících přípravách řekla Yvona Kreuzmannová, umělecká ředitelka projektu:

"Projekt dává příležitost nastartovat dlouhodobý proces hluboké vnitřní proměny města a regionu, pokud dokáže využít lidského potenciálu, vytváří nové a trvalé vazby napříč sektory, tzn. mezi veřejnou správou, podnikatelským a neziskovým sektorem. Pokud je proces správně nastartován, přináší novou kvalitu života. Atraktivní a kreativní prostředí, přátelská atmosféra, to vše se promítne v mezilidských vztazích od roviny sousedské až po sociální začlenění dosud problémových skupin".

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
Pilsner Ikonen | Plzeňské ikony
Pilsner Ikonen | Plzeňské ikony
Pilsner Ikonen | Plzeňské ikony
Kulturhauptstadt-Frühstück | Snídaně EHMK
Hauptversammlung des Bürgervereins Světovar | Valná hromada občanského sdružení Světovar, o.s
Rendert Time: 0,051 Sek. | Speicherverbrauch: 1,80 MB / 1,93 MB