Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

CeBB aktuell • CeBB aktuálně

21. November 2014

CeBB startet Kartenvorverkauf für den Deutsch-Tschechischen Repräsentations- und Kulturball 2015

Das CeBB hat als bayerischer Partner den Kartenverkauf für den 7. Deutsch-Tschechischen Repräsentations- und Kulturball am 31.01.2015 in Pilsen eröffnet. mehr »

21. November 2014

CeBB zahájil prodej vstupenek na Česko-německý reprezentační ples 2015

CeBB, jako bavorský partner, zahájil prodej vstupenek na 7. česko-německý reprezentační ples, který se koná 31. ledna 2015 v Plzni.   Více »

20. November 2014

Zeitzeugengespräch zu 25 Jahren Fall des Eisernen Vorhangs

"Miteinander reden, reden, reden" war die Botschaft an Tschechen und Deutsche, die anlässlich von 25 Jahren Fall des Eisernen Vorhangs den Blick zurück und nach vorne richten. An die bewegenden Ereignisse vor 25 Jahren im bayerisch-tschechischen Grenzraum erinnerte ein Zeitzeugengespräch des Diözesankomitees im Bistum Regensburg am Dienstag, 18.11.14 im Centrum Bavaria ... mehr »

20. November 2014

Rozhovor s pamětníky u příležitosti 25 let od pádu železné opony

"Mluvit spolu a mluvit a mluvit", to bylo poselství pro Čechy a Němce, kteří u příležitosti 25 let od pádu železné opony upírají zrak do minulosti i budoucnosti. Napjaté události před 25 lety v česko-bavorském pohraničí připomněla diskuze s pamětníky pořádaná Diecézním v&yac...   Více »

17. November 2014

Für das Pilsner Festival „Jazz ohne Grenzen“ war auch heuer das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) Konzertort auf bayerischer Seite

Das Pilsner Festival „Jazz ohne Grenzen“ kooperiert seit Jahren mit dem Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) und bindet das CeBB als bayerischen Partner ins Programm ein. Das zweite Novemberwochenende stand ganz im Zeichen des Festivals. Mit vollem Bus ging die Kulturtour am Samstag nach Pilsen zum Galakonzert im J.K.Tyl-Theater mit dem SWF-Rundfunkorchester, am Sonntag gastierte im Gege... mehr »

17. November 2014

Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) bylo i letos koncertní štací plzeňského festivalu „Jazz bez hranic“ na bavorské straně

Plzeňský festival „Jazz bez hranic“ spolupracuje již léta s Centrem Bavaria Bohemia (CeBB) a zapojuje CeBB jako bavorského partnera do svého programu. Druhý listopadový víkend byl zcela ve znamení tohoto festivalu. V sobotu jel plný autobus účastníků výletu za kulturou do plzeňského diva...   Více »

10. November 2014

Grenzüberschreitender Marionettenworkshop und Puppentheater im Centrum Bavaria Bohemia am Freitag, 07.11.14

Viel Spaß hatten Schülerinnen und Schüler der Grundschulen aus Tiefenbach, Štěnovice und Horažďovice beim Marionetten-Workshop für deutsche und tschechische Partnerschulen am letzten Freitag im Centrum Bavaria Bohemia (CeBB).  mehr »

10. November 2014

Přeshraniční loutkařský workshop a loutkové divadlo v Centru Bavaria Bohemia v pátek 7. 11. 2014

Mnoho zábavy si užili žákyně a žáci ze základních škol v Tiefenbachu, Štěnovicích a Horažďovicích při loutkařském workshopu pro české a německé partnerské školy, který se konal minulý pátek v Centru Bavaria Bohemia (CeBB).    Více »

07. November 2014

Literarische Begegnung mit Jindřich Mann am 06.11.14

Im Rahmen des Zyklus "Literarische Begegnungen" las der Filmemacher und Schriftsteller Jindřich Mann aus seinem Buch "Prag, Poste Restatne". Gemeinsam mit dem Prager Literaturhaus, vertreten durch den Direktor David Stecher, war es gelungen, den Nachkommen des berühmten Schriftstellers Heinrich Mann ins CeBB zu holen. mehr »

07. November 2014

Literární setkání s Jindřichem Mannem dne 6. 11. 2014

V rámci cyklu "Literární setkání" četl filmař a spisovatel Jindřich Mann ze své knihy "Poste restante". Společně s Pražským literárním domem, zastoupeným ředitelem Davidem Stecherem, se podařilo zorganizovat návštěvu potomka slavného spisovatele Heinricha Manna v CeBB.    Více »

Archiv • Archív

Datensatz 81 bis 90 von 91
Seite 9 von 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Rendert Time: 0,134 Sek. | Speicherverbrauch: 1,84 MB / 1,98 MB