Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

CeBB aktuell • CeBB aktuálně

15. November 2018

Brisantes Thema zum Finale

Tschechen und Sudetendeutsche sehen die Gründung der Ersten Tschechoslowakischen Republik vor 100 Jahren ganz unterschiedlich: Die Tschechen erinnern sich begeistert, die Sudetendeutschen wollten 1918 nicht Teil des neuen Staates sein. mehr »

15. listopad 2018

Brisantní téma pro finále

Češi a sudetští Němci vidí založení první Československé republiky před 100 lety zcela odlišně: Češi vzpomínají nadšeně, sudetští Němci nechtěli být součástí nového státu.   Více »

07. November 2018

CeBB und Tandem informieren Partnerschulen

Bei der Konferenz für Partnerschulen am Dienstag, 06.11.2018 stellte das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) zusammen mit dem tschechischen Partner Tandem das Angebot an Unterstützung von grenzüberschreitenden Begegnungen 2019 vor. mehr »

07. listopad 2018

CeBB a Tandem informují partnerské školy

Na konferenci pro partnerské školy, která se konala v úterý 6. 11. 2018 představilo Centrum Bavaria Bohemia společně se svým českým partnerem Tandem nabídku podpory přeshraničních setkávání na rok 2019.   Více »

05. November 2018

Kulturtour nach Karlsbad

Stadttheater Karlsbad: Kein Klassiker auf dem Spielplan, dafür eine Zeitreise durch 100 Jahre tschechische Geschichte. Experiment gewagt und Begeisterung geerntet. mehr »

05. listopad 2018

Cesta za kulturou do Karlových Varů

Městské divadlo Karlovy Vary: Na programu není žádná klasika, zato ale cestování časem 100 lety českých dějin. Experiment byl risk, ale sklidil nadšení.    Více »

02. November 2018

Das Jahr 1968 aus vielen Perspektiven

"Eine Generation, zwei Welten" lautet das Thema. Die einen hoffen 1968 auf Freiheit und Demokratie. Die anderen haben beides, sind gleichwohl aber in heftige politische Diskussionen verwickelt. Ein interessanter Abend im Centrum Bavaria Bohemia Schönsee. mehr »

02. listopad 2018

Rok 1968 z mnoha perspektiv

"Jedna generace, dva světy" tak zní téma. Jedni doufají v roce 1968 ve svobodu a demokracii. Ti druzí mají obojí, nicméně jsou však zataženi do prudkých politických diskuzí. Zajímavý večer v Centru Bavaria Bohemia Schönsee.   Více »

26. Oktober 2018

Gruppe Oberpfälzer Gästeführer auf Erkundungstour zu Barockhighlights in Westböhmens

Barockjuwelen sollen den bayerisch-tschechischen Kulturtourismus ankurbeln. Dazu werden Gästeführer der Oberpfalz vom Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) mit ins Boot geholt. mehr »

26. říjen 2018

Skupina hornofalckých průvodců na průzkumné cestě za barokními skvosty v Západních Čechách

Barokní klenoty by měly oživit česko-bavorský cestovní ruch v oblasti kultury. Za tím účelem pozvalo Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) průvodce z Horní Falce do Schönsee.   Více »

Archiv • Archív

Datensatz 51 bis 60 von 461
Seite 6 von 47
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rendert Time: 0,072 Sek. | Speicherverbrauch: 1,83 MB / 1,96 MB