Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

CeBB aktuell • CeBB aktuálně

19. März 2018

Preisverleihung Brückenbauer | Stavitel mostů 2018

Den Preis Brückenbauer | Stavitel mostů 2018   erhielten bei der feierlichen Preisverleihung am 19.03.2018 im Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) in Schönsee eine Schulpartnerschaft, ein Verein und vier Persönlichkeiten für ihr grenzüberschreitendes, vorwiegend ehrenamtliches Engagement. Weiter wurden in diesem Jahr ein Wirtschaftspreis sowie zwei Ehrenpreise verliehen.... mehr »

19. březen 2018

Udílení cen Brückenbauer | Stavitel mostů 2018

Cenu Brückenbauer | Stavitel mostů 2018 získalo při slavnostním předávání ceny dne 19. 3. 2018 v Centru Bavaria Bohemia (CeBB) v Schönsee jedno partnerství škol, jeden spolek a čtyři osobnosti za jejich přeshraniční angažovanost, konanou především na čestné bázi. Navíc byla v letošn&...   Více »

23. Februar 2018

Doppelausstellung zu den Sudeten eröffnet

Zusammen mit dem Vortragsabend von Bernd Posselt am 20. Februar eröffnete das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) die von der VHS Cham zusammen mit dem Zentrum für kommunale Arbeit (CpKP) in Pilsen konzipierten Ausstellungen „Lebendes Gedächtnis der Sudeten“ und „Geschichten aus dem Sudetenland“ in der historischen Gewölbehalle.  mehr »

23. únor 2018

Dvojnásobná výstava k Sudetům otevřena

Současně s přednáškovým večerem Bernda Posselta dne 20. února otevřelo Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) dvě výstavy, koncipované Lidovou univerzitou (VHS) Cham společně s Centrem pro komunální práci (CpKP) v Plzni "Žijící paměť Sudet" a "Příběhy ze Sudet" v historickém klenbovém sále.   Více »

22. Februar 2018

CeBB veröffentlichte Jahresbilanz 2017

Am 22.02.2018 stellte das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) in Schönsee die Jahresbilanz 2017 der Öffentlichkeit vor.  mehr »

22. únor 2018

CeBB zveřejnilo výroční zprávu 2017

Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) v Schönsee představilo dne 22. 2. 2018 veřejnosti svou výroční zprávu za rok 2017.   Více »

21. Februar 2018

Europapolitiker Bernd Posselt sprach im Centrum Bavaria Bohmemia

Der Europapolitiker, Präsident der Paneuropa-Union und Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe Bernd Posselt besuchte am Dienstag, 20.02.2018 das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) und hielt einen Vortrag zur CeBB-Reihe "Von der Paneuropa-Idee ins gemeinsame Haus Europa". mehr »

21. únor 2018

Evropský politik Bernd Posselt promluvil v CeBB

Evropský politik, prezident Panevropské unie a mluvčí sudetoněmecké národní skupiny Bernd Posselt navštívil v úterý 20. 2. 2018 Centrum Bavaria Bohemia (CeBB), kde měl přednášku k sérii CeBB "Od panevropské myšlenky ke společnému evropskému domu".   Více »

08. Februar 2018

Projektorchester Barockregion Bayern Böhmen sucht junge Musiker

Unter der Leitung des Oboisten Prof. Josef Blank sucht das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) junge, talentierte Musiker für das neue Projektorchester, das im Sommer 2018 an zahlreichen Barocken Orten in Bayern und Tschechien auftreten wird. mehr »

08. únor 2018

Projektový orchestr Barokní region Čechy Bavorsko hledá mladé hudebníky

Pod vedením hobojisty prof. Josefa Blanka hledá Centrum Bavaria Bohemia (CeBB), mladé talentované hudebníky pro nový projektový orchestr, který bude vystupovat v barokních stavbách v Čechách a v Bavorsku.   Více »

Archiv • Archív

Datensatz 111 bis 120 von 431
Seite 12 von 44
Rendert Time: 0,123 Sek. | Speicherverbrauch: 1,84 MB / 1,99 MB