Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

CeBB aktuell • CeBB aktuálně

15. April 2015

Biennale der Zeichenkunst Pilsen 2014 macht Station im Centrum Bavaria Bohemia (CeBB)

Mit der Präsentation preisgekrönter Werke der 9. Biennale für Zeichenkunst Pilsen 2015 startete das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) am Donnerstag, 09.04.15 in sein Frühjahrsprogramm unter dem Titel "Kunst auf Reisen". Einen interessanten Blick auf die Talente junger Kunstschaffender ermöglicht die parallel eröffnete Ausstellung "Junge Zeichnung". mehr »

15. April 2015

Bienále kreslířského umění Plzeň 2014 se zastaví v Centru Bavaria Bohemia (CeBB)

S prezentací cenami poctěných děl 9. Bienále kresby Plzeň 2015 odstartovalo Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) ve čtvrtek 9. 4. 2015 do svého jarního programu pod titulem "Umění na cestách". Zajímavý pohled na talenty mladých tvůrců umění umožňuje paralelně otevřená výstava "Mladá kresba".   Více »

07. April 2015

Programm "Blumen für Pilsen" nun veröffentlicht

Bei der Pressekonferenz von Plzen 2015 o.p.s am 07.04.15 im MeetingPoint auf dem Pilsner Hauptplatz stellte das CeBB das Programm des  Kunst-, Kultur- und Begegnungsfestes Blumen für Pilsen zum Abschluss der Bayerischen Kulturtage (20. bis 26.04.2015) vor. mehr »

07. April 2015

Program "Květiny pro Plzeň" nyní zveřejněn

Při tiskové konferenci společnosti Plzeň 2015, o. p. s. v MeetingPointu na Plzeňském náměstí byl 7. 4. 2015 Centrem Bavaria Bohemia představen program  umělecko-kulturní slavnosti v závěru Bavorských kulturních dnů (20.–26. 4. 2015).   Více »

02. April 2015

Bayerisch-tschechische Landesausstellung Karl IV. 2016/2017

Das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) koordiniert das Begleitprogramm zur bayerisch-tschechischen Landesaustellung Karl IV. in 2016 / 2017. Ab jetzt können sich Kommunen, Schulen, Institutionen, Kultureinrichtungen, Kulturorganisationen, Kulturinitiativen und Partnerprojekte, die Interesse haben, sich am Begleitprogramm zu beteiligen, im CeBB registrieren. mehr »

02. April 2015

Česko-bavorská zemská výstava Karel IV. 2016 / 2017

Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) koordinuje doprovodný program k česko-bavorské zemské výstavě Karel IV. v letech 2016 / 2017. Od teď se mohou v CeBB registrovat obce, školy, instituce, kulturní zařízení, kulturní organizace, kulturní iniciativy a partnerské projekty, které mají zájem zúčastni...   Více »

31. März 2015

Deutsche und tschechische Studierende simulieren Weltwasserkonferenz im CeBB

Ganz schön herausfordernd – so eine Entscheidungsfindung auf internationaler Ebene! Zu dieser Erkenntnis kamen 24 deutsche und tschechische Studentinnen und Studenten der Universitäten Pilsen, Passau und Regensburg. Sie nahmen am 26.03.15 an einem Planspiel zu internationalen Verhandlungsmechanismen im Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) in Schönsee teil und schlüpften dabe... mehr »

31. März 2015

Čeští a němečtí studenti simulují světovou konferenci o vodních zdrojích v CeBB

Opravdu veliká výzva – takové rozhodování na mezinárodní úrovni! K tomuto poznání došlo 24 českých a německých studentek a studentů z Univerzit v Plzni, Pasově a Řezně. Ti se zúčastnili 26. 3. 2015 strategické hry na téma mezinárodních vyjedná...   Více »

25. März 2015

Preisverleihung Brückenbauer | Stavitel mostů 2015 am 24.03.15 im Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) in Schönsee

Den Preis Brückenbauer | Stavitel mostů 2015 erhielten bei der feierlichen Preisverleihung am 24.03.15 im Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) in Schönsee sechs Persönlichkeiten und zwei Partnerprojekte für ihr grenzüberschreitendes, vorwiegend ehrenamtliches Engagement. Bavaria Bohemia e.V., Trägerverein des Centrum Bavaria Bohemia (CeBB), hat den Preis in diesem Jahr... mehr »

25. März 2015

Udílení cen Brückenbauer | Stavitel mostů 2015 24. 3. 2015 v Centru Bavaria Bohemia (CeBB) in Schönsee

Cenu Brückenbauer | Stavitel mostů 2015 získalo při slavnostním předávání ceny dne 24. 3. 2015 v Centru Bavaria Bohemia (CeBB) v Schönsee šest osobnístí a dva partnerské projekty za jejich přeshraniční angažovanost, konanou především na čestné bázi. Spolek Bavaria Bohemia e. V., zři...   Více »
Datensatz 111 bis 110 von 110
Seite 12 von 11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Rendert Time: 0,064 Sek. | Speicherverbrauch: 1,83 MB / 1,95 MB