Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Aktuelles • Aktuálně

25. August 2016

Kulturtipps für West- und Südböhmen und für Ostbayern für die Woche vom 25.08. bis zum 31.08.2016

In der Woche vom 25.08. bis zum 31.08.2016 bieten die bayerischen und tschechischen Nachbarregionen einige interessante Veranstaltungen. Das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) stellt wöchentlich eine Übersicht der interessantesten Veranstaltungen in den Kulturtipps zusammen. mehr »

25. August 2016

Tipy na kulturní akce v západních a jižních Čechách a ve Východním Bavorsku na období od 25. 8. do 31. 8. 2016

V týdnu od 25. 8. do 31. 8. 2016 nabízejí české  a bavorské  sousední regiony několik zajímavých akcí. Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) sestavuje v těchto kutlurních tipech týdně přehled nejzajímavějších akcí.    Více »

19. August 2016

Dorffest von Radio Bayern3 bald in Moosbach?

Der Markt Moosbach nimmt am Wettbewerb des Radiosenders Bayern3 um die Veranstalltung des Dorffestes teil und hat sich als Vertreter der Oberpfalz für das Online-Voting qualifiziert.  mehr »

19. August 2016

Vesnická slavnost rádia Bayern3 brzy v Moosbachu?

Městys Moosbach se účastní soutěže rádia Bayern3 o konání vesnické slavnosti  a kvalifikoval se jako zástupce Horního Falcka pro online hlasování.   Více »

08. August 2016

Grenzloses Wandern durchs Herz Europas

Das Touristen-Webportal, die Lehrpfäde, das tschechisch-deutsche Infozentrum in Modrava (Mader), die Renovierung der Kapelle in Nové Městečko (Neustadtl) sowie die einheitliche Markierung der Loipen im Bayrischen Wald sind Bestandteil des neuen deutsch-tschechischen Projektes. mehr »

08. August 2016

Putování bez hranic srdcem Evropy

Turistický webový portál, naučné stezky, česko-německé infocentrum na Modravě, obnova kaple v Novém Městečku i jednotné značení tras pro běžkaře v Bavorském lese jsou součástí nového česko-německého projektu.   Více »

03. August 2016

Bewerbungsstart für den Wettbewerb creole - Globale Musik aus Bayern 2017

creole - Globale Musik aus Deutschland ist ein bundesweiter Musikwettbewerb im Bereich der populären Weltmusik. Der Wettbewerb richtet sich an Künstler/-innen unterschiedlichster Herkunft, die in Deutschland leben und mit dem experimentieren und arbeiten, was hierzulande an transkulturellem Reichtum vorhanden ist. Stilistische Vielfalt ist bei creole Programm.  mehr »

03. August 2016

Zahájeno výběrové řízení pro soutěž creole - Globální hudba z Bavorska 2017

creole - Globální hudba z Německa je celostátní hudební soutěž v oblasti populární světové hudby. Soutěž se obrací na umělce a umělkyně nejrůznějšího původu, kteří žijí v Německu a experimentují a pracují s tím, co v této zemi existuje v oblasti transkulturního bohatstv&...   Více »

26. Juli 2016

Nachbarwelten – Sousední světy

Das grenzüberschreitende EU-Projekt „Nachbarwelten – Sousední světy, Sprach- und Medienprojekte für Kinder von 3 bis 8 Jahren“ wurde vom bayerisch-tschechischen Begleitausschuss bestätigt . Der sächsisch-tschechische Begleitausschuss hatte dem Vorhaben bereits im März zugestimmt. mehr »

26. Juli 2016

Nachbarwelten – Sousední světy

Přeshraniční projekt "Nachbarwelten – Sousední světy, jazykové a mediální projekty pro děti od 3 do 8 let" byl potvrzen česko-bavorským doprovodným výborem. Česko-saský doprovodný výbor odsouhlasil záměr již v březnu.   Více »

Archiv • Archív

Datensatz 31 bis 40 von 182
Seite 4 von 19
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rendert Time: 0,172 Sek. | Speicherverbrauch: 1,84 MB / 1,99 MB