Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Aktuelles • Aktuálně

28. Juli 2016

Kulturtipps für West- und Südböhmen und für Ostbayern für die Woche vom 28.07. bis zum 03.08.2016

In der Woche vom 28.07. bis zum 03.08.2016 bieten die bayerischen und tschechischen Nachbarregionen einige interessante Veranstaltungen. Das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) stellt wöchentlich eine Übersicht der interessantesten Veranstaltungen in den Kulturtipps zusammen. mehr »

28. Juli 2016

Tipy na kulturní akce v západních a jižních Čechách a ve Východním Bavorsku na období od 28. 7. do 3. 8. 2016

V týdnu od 28. 7. do 3. 8. 2016 nabízejí české  a bavorské  sousední regiony několik zajímavých akcí. Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) sestavuje v těchto kutlurních tipech týdně přehled nejzajímavějších akcí.    Více »

26. Juli 2016

Nachbarwelten – Sousední světy

Das grenzüberschreitende EU-Projekt „Nachbarwelten – Sousední světy, Sprach- und Medienprojekte für Kinder von 3 bis 8 Jahren“ wurde vom bayerisch-tschechischen Begleitausschuss bestätigt . Der sächsisch-tschechische Begleitausschuss hatte dem Vorhaben bereits im März zugestimmt. mehr »

26. Juli 2016

Nachbarwelten – Sousední světy

Přeshraniční projekt "Nachbarwelten – Sousední světy, jazykové a mediální projekty pro děti od 3 do 8 let" byl potvrzen česko-bavorským doprovodným výborem. Česko-saský doprovodný výbor odsouhlasil záměr již v březnu.   Více »

19. Juli 2016

Sommerliche KulturTour ins Böhmische Paradies

Die Kulturtour ins Böhmische Paradies hat bei den Gästen der Sommer-Kulturtour des Centrum Bavaria Bohemia/CeBB tiefe Eindrücke hinterlassen: Eine Reise in eine Landschaft mit imposanten Sandsteinfelsen und malerischen Tälern, märchenhaften Burgen und interessanten Städte. mehr »

19. Juli 2016

Letní cesta za kulturou do Českého ráje

Cesta za kulturou do Českého ráje zanechala u hostů letní cesty za kulturou Centra Bavaria Bohemia/CeBB hluboké dojmy: Cesta do krajiny s impozantními pískovcovými skálami a malebnými údolími, pohádkovými hrady a zajímavými městy.   Více »

18. Juli 2016

Studienbegleitende Ausbildung am BOHEMICUM Regensburg-Passau

An den Universitäten Regensburg und Passau wird auch im Jahr 2016/2017, das nun am 26. September beginnt, die  studienbegleitende Ausbildung des Bohemicum Regensburg-Passau angeboten.  mehr »

18. Juli 2016

Studium doprovázející vzdělávání na BOHEMICUM, Řezno-Passov

Na univerzitách Řezno a Pasov je  i ve studijním roce 2016/2017, který začne 26. září, nabízeno studium doplňkového vzdělávání na Bohemicum Řezno-Pasov.   Více »

15. Juli 2016

Am ehemaligen Eisernen Vorhang: Wehende Kunstwerke werben für mehr Europa

Auf einem grünen Hügel über den Dächern der Bayerwald-Gemeinde Eschlkam im Landkreis Cham, 80 Kilometer südöstlich von Regensburg, hat eine Handvoll überzeugter Kunstfans einen Wanderweg geschaffen, der in Europa ohne Beispiel ist. Deutsche und tschechische Künstler suchen dort, an der Schnittstelle des alten und des neuen Europas, künstlerische Wege... mehr »

15. Juli 2016

U bývalé Železné opony: Vlající umělecká díla propagují více Evropy

Na zeleném pahorku nad střechami obce Bavorského lesa Eschelkamm v okrese Cham, 80 kilometrů jihovýchodně od Řezna, vytvořila hrstka přesvědčených příznivců umění turistickou stezku, která v Evropě nemá obdobu. Čeští a němečtí umělci hledají tam, na rozhraní staré a nové Evropy uměleck&eacut...   Více »

Archiv • Archív

Datensatz 141 bis 150 von 179
Seite 15 von 18
Rendert Time: 0,073 Sek. | Speicherverbrauch: 1,84 MB / 1,99 MB