Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Aktuelles • Aktuálně

17. April 2014

Kulturtipps für West-/ Südböhmen und die Oberpfalz: Woche vom 17.04. - 23.04.14

In der Woche vom 17.04.14 bis 23.04.14 bieten die bayerischen und tschechischen Nachbarregionen einige interessante Veranstaltungen. mehr »

17. April 2014

Tipy na kulturní akce v západních -/ jižních Čechách a Horní Falci v týdnu od 17. 4. - 23. 4. 2014

V týdnu od 17. 4. 2014 do 23. 4. 2014 nabízejí bavorské a české sousední regiony několik zajímavých akcí.   Více »

15. April 2014

Europäische Kunstgrenzaktion „Regenbogen 2014“

Die Europäische Grenzkunstaktion „Regenbogen 2014“ zur Erinnerung an den Wegfall des Eisernen Vorhanges vor 25 Jahren wird im Sommer 2014 am 14. Juni 2014 ab 16 Uhr an ausgewählten Grenzübergängen des ehemaligen Eisernen Vorhanges von Lübeck bis Triest realisiert. mehr »

15. April 2014

Evropská umělecká přeshraniční akce "Duha 2014"

Evropská umělecká přeshraniční akce "Duha 2014" k připomenutí pádu železné opony před 25 lety bude realizována v létě 2014 dne 14. června od 16 hodin na vybraných hraničních přechodech někdejší železné opony od Lübecku až po Terst.   Více »

14. April 2014

"KoOpf" – Kulturkooperative Oberpfalz stellt ihr Programm 2014 vor

Bei einem Pressegespräch am 2. April im Oberpfälzer Künstlerhaus inSchwandorf stellten die Verantwortlichen Kultureinrichtungen und Kulturinitiativen, die seit 15 Jahren in der Kulturkooperative Oberpfalz (KoOpf) zusammenarbeiten, das Programm 2014 vor. Beim Termin diskutierten die Repräsentanten der KoOpf-Mitglieder intensiv über die Intensivierung des Netzwerks, in da... mehr »

14. April 2014

"KoOpf" - Kulturní spolupráce Horní Falc představuje svůj program na rok 2014

Na tiskové konferenci 2. dubna v Hornofalckém Domě umělců ve Schwandorfu představila příslušná kulturní zařízení a kulturní iniciativy, které již 15 let spolupracují ve sdružení Kulturkooperative Horní Falcko (KoOpf), program pro rok 2014. Zástupci členů KoOpf diskutovali intenzivně o zintenzi...   Více »

09. April 2014

Die Ladislav Sutnar Fakultät für Design und Kunst

Am Mittwoch, dem 26.03.2014, bewilligte der Akademische Senat der Westböhmischen Universität in Pilsen die Satzung der Ladislav Sutnar Fakultät für Design und Kunst (FDU) an der Westböhmischen Universität in Pilsen, der bisherigen Fakultät für Kunst und Design (FUD), zuvor Institut für Kunst und Design (UUD) der Westböhmischen Universität i... mehr »

09. April 2014

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Ve středu 26. 3. 2014 schválil Akademický senát Západočeské univerzity v Plzni statut Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara (FDU) Západočeské univerzity v Plzni, dosavadní Fakulty umění a designu (FUD) Západočeské univerzity v Plzni, dříve Ústavu umění a designu (UUD) Z&aa...   Více »

08. April 2014

Tanz über alle Grenzen

Pilsen 2015 wirft seine Schatten voraus – die diesjährige Tanz-Gala des Regensburger Ballettpodiums ist eine Kooperation mit der renommierten tschechischen Ballettschule STORM. mehr »

08. April 2014

Tanec za všechny hranice

Plzeň 2015 již nyní vystrkuje drápky – letošní taneční gala řezenského baletního jeviště je pořádáno ve spolupráci s renomovanou českou baletní školou STORM.   Více »
Datensatz 141 bis 44 von 44
Seite 15 von 5
1 2 3 4 5
Rendert Time: 0,064 Sek. | Speicherverbrauch: 1,82 MB / 1,95 MB