Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Aktuelles • Aktuálně

12. Januar 2017

Kulturtipps für West- und Südböhmen und für Ostbayern für die Woche vom 12.01. bis zum 18.01.2017

In der Woche vom 12.01. bis zum 18.01.2017 bieten die bayerischen und tschechischen Nachbarregionen einige interessante Veranstaltungen. Das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) stellt wöchentlich eine Übersicht der interessantesten Veranstaltungen in den Kulturtipps zusammen. mehr »

12. Januar 2017

Tipy na kulturní akce v západních a jižních Čechách a ve Východním Bavorsku na období od 12. 1. do 18. 1. 2017

V týdnu od 12. 1. do 18. 1. 2017 nabízejí české a bavorské sousední regiony několik zajímavých akcí. Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) sestavuje v těchto kulturních tipech týdně přehled nejzajímavějších akcí.   Více »

11. Januar 2017

Der Europäische Karlspreis der Jugend

Noch bis zum 30. Januar ist das Einsenden von Beiträgen für den Wettbewerb um den Europäischen Karlspreis der Jugend möglich. Projekte können von Personen unter 30 Jahren eingereicht werden und sollten die europäische Identität und die wechselseitige Verständigung fördern. Unter den gesamteuropäischen Siegern werden 10.000 Euro aufgeteilt und d... mehr »

11. Januar 2017

Cena Karla Velikého pro mladé Evropany

Až do 30. ledna 2017 lze podávat své přihlášky do soutěže o Cenu Karla Velikého pro mladé Evropany. Projekt je možné přihlásit, jedná-li se o osobu mladší 30 let která pracuje na projektech prohlubující evropskou identitu a vzájemné porozumění. Celoevropští v&ia...   Více »

10. Januar 2017

Roman Herzog starb. Der Präsident, der die Deutsch-Tschechische Erklärung aushandelte

Im Alter von 82 Jahren starb der frühere deutsche Bundespräsident Roman Herzog. In den 90er Jahren spielte Roman Herzog eine wichtige Rolle bei den Verhandlungen um die Deutsch-Tschechische Erklärung. mehr »

10. Januar 2017

Zemřel Roman Herzog. Prezident, který vyjednal česko-německou deklaraci

Ve věku 82 let zemřel bývalý německý prezident Roman Herzog. Herzog hrál v 90. letech důležitou úlohu při vyjednání česko-německé deklarace.   Více »

09. Januar 2017

Saison der deutsch-tschechischen kulturellen Vielfalt

Deutsch-Tschechischer Zukunftsfonds unterstützt 169 neue Projekte, Schwerpunkt liegt auf innovativen Kulturvorhaben. mehr »

09. Januar 2017

Sezóna česko-německé kulturní rozmanitosti

Česko-německý fond budoucnosti podpoří 169 nových projektů, těžiště spočívá v inovativních kulturních záměrech.   Více »

01. Januar 2017

Ballsaison 2017

Die Ballsaison 2017 bringt wieder eine Reihe interessanter Bälle in den bayerischen und tschechischen Nachbarregionen mit sich. Das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) hat einen Überblick über die bedeutendsten Bälle in den bayerischen und tschechischen Grenzregionen erstellt.  Ein besonderer Ball-Tipp ist der in diesem Jahr bereits zum 9. Mal stattfindende Deutsch-Tschechi... mehr »

01. Januar 2017

Plesová sezóna 2017

Plesová sezóna 2017 s sebou přináší opět řadu zajímavých plesů v českých a bavorských sousedních regionech. Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) sestavilo přehled těch nejznámějších plesů v česko-bavorském příhraničí.  Jedním z plesových tipů je letos již 9. česko-německ...   Více »

Archiv • Archív

Datensatz 141 bis 150 von 206
Seite 15 von 21
Rendert Time: 0,086 Sek. | Speicherverbrauch: 1,84 MB / 1,97 MB