Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Aktuelles • Aktuálně

22. September 2016

Kulturtipps für West- und Südböhmen und für Ostbayern für die Woche vom 22.09. bis zum 28.09.2016

In der Woche vom 22.09. bis zum 28.09.2016 bieten die bayerischen und tschechischen Nachbarregionen einige interessante Veranstaltungen. Das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) stellt wöchentlich eine Übersicht der interessantesten Veranstaltungen in den Kulturtipps zusammen. mehr »

22. September 2016

Tipy na kulturní akce v západních a jižních Čechách a ve Východním Bavorsku na období od 22. 9. do 28. 9. 2016

V týdnu od 22. 9. do 28. 9. 2016 nabízejí české  a bavorské  sousední regiony několik zajímavých akcí. Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) sestavuje v těchto kutlurních tipech týdně přehled nejzajímavějších akcí.    Více »

22. September 2016

Vorschulkinder im deutsch-tschechischen Grenzgebiet entdecken Nachbarwelten - Sousední světy

In Pilsen wurde ein neues Projekt zur Unterstützung grenzüberschreitender Zusammenarbeit feierlich eröffnet: Sousední světy – Nachbarwelten, deutsch-tschechische Sprach- und Medienprojekte für Kinder von 3 bis 8 Jahren. Bis 2019 wird es mittels Einsatz von Medien für bis zu 125 Mitarbeiter vorschulischer, schulischer und anderer Einrichtungen für Kinde... mehr »

22. September 2016

Předškolní děti v česko-německém příhraničí budou objevovat Sousední světy – Nachbarwelten

V Plzni byl slavnostně zahájen nový projekt na podporu přeshraniční spolupráce Sousední světy – Nachbarwelten, Česko-německé jazykové a mediální projekty pro děti od 3 do 8 let. Do roku 2019 umožní za využití médií poznat sousední zemi a její jazyk až 125 předškoln&iacu...   Více »

16. September 2016

Deutsch-Tschechischer Zukunftsfonds bewilligt Förderung für weitere 102 Projektinitiativen

Der Deutsch-Tschechische Zukunftsfonds (DTZF) hat am Mittwoch in Berlin Fördermittel in Höhe von über 371.000 Euro für 102 weitere deutsch-tschechische Projekte bewilligt. Die Initiativen kommen aus den Bereichen Schüler- und Jugendaustausch, Kultur, Dialog, Städtepartnerschaften oder Publikationen und werden jeweils von einem tschechischen und einem deutschen Par... mehr »

16. September 2016

Česko-německý fond budoucnosti schválil finanční podporu pro 102 dalších projektových iniciativ

Česko-německý fond budoucnosti (ČNFB) schválil ve středu v Berlíně dotace ve výši přes 371.000 EUR pro 102 dalších česko-německých projektů. Iniciativy pocházejí z oblastí školství a výměny mládeže, kultury, dialogu, partnerství měst nebo z oblasti publikací a jsou realizov&aac...   Více »

15. September 2016

Eröffnung Jubiläumsausstellung "Alle in einem Boot" im Kunstbau

Die Jugendkunstschule feiert im Jahr 2016 ihr 10-jähriges Bestehen und lädt von 18.September bis 29.Oktober zur Mitmach-Ausstellung  in die Galerie im Kunstbau ein. Die Eröffnung findet am Samstag, den 17. September um 19 Uhr im Kunstbau Weiden statt. mehr »

15. September 2016

Otevření jubilejní výstavy "Všichni v jednom člunu" v Domě umění

Umělecká škola mládeže slaví v roce 2016 výročí své desetileté existence a zve v době od 18. září do 29. října na  výstavu, do které se můžete zapojit  do Galerie v Domě umění. Otevření se koná v sobotu, 17. září v 19 hod. v Domě umění (Kunstbau) Weiden.   Více »

12. September 2016

Treffpunkt 2016 – Bayerisch-Böhmisches Festival in Regensburg

Pilsen zu Gast in Regensburg: Nicht nur als Kulturhauptstadt Europas 2015 hatte die Partnerstadt Pilsen kulturell viel zu bieten. mehr »

12. September 2016

Setkání 2016 - Česko-bavorský festival v Řeznu

Plzeň hostem v Řeznu: Nejen jako Evropské hlavní město kultury 2015 mělo partnerské město Plzeň v oblasti kultury hodně co nabídnout.   Více »

Archiv • Archív

Datensatz 141 bis 150 von 189
Seite 15 von 19
Rendert Time: 0,084 Sek. | Speicherverbrauch: 1,84 MB / 1,99 MB