Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Aktuelles • Aktuálně

19. Oktober 2017

KulturTipps für West- und Südböhmen und für Ostbayern für den Zeitraum vom 19. bis zum 25.10.2017

Im Zeitraum vom 19. bis zum 25.10.2017 bieten die bayerischen und tschechischen Nachbarregionen einige interessante Veranstaltungen. Das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) stellt wöchentlich eine Übersicht der interessantesten Veranstaltungen in den KulturTipps zusammen. mehr »

19. říjen 2017

Tipy na kulturní akce v západních a jižních Čechách a ve Východním Bavorsku na období od 19. do 25. 10. 2017

V období od 19. do 25. 10. 2017 nabízejí české a bavorské sousední regiony několik zajímavých akcí. Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) sestavuje v těchto kulturních tipech týdně přehled nejzajímavějších akcí.   Více »

06. Oktober 2017

Informationstafeln weisen künftig an Oberpfälzer Autobahnen auf gemeinsame Region hin

Jetzt wird sie auch unmittelbar in der Region sichtbar: Seit dieser Woche finden sich an den Autobahnen in der Oberpfalz die ersten Hinweistafeln auf die Europaregion Donau-Moldau (EDM). An insgesamt sechs Standorten werden Einheimische wie Durchreisende fortan auf das trilaterale Kooperationsprojekt aufmerksam gemacht.  mehr »

06. říjen 2017

Informační tabule budou v budoucnu na hornofalckých dálnicích poukazovat na společný region

Nyní bude Evropský region Dunaj-Vltava k vidění také bezprostředně v regionu: Od tohoto týdne se na dálnicích v Horní Falci nacházejí první informační tabule poukazující na Evropský region Dunaj-Vltava (ERDV). Na celkem šesti místech budou místní i projíždě...   Více »

04. Oktober 2017

EUREGIO: EU-Förderung nach 2020 beibehalten

Bereits jetzt - 2017 - werden in der Europäischen Union die Weichen für die Förderprogramme im Zeitraum 2020 bis 2026 gestellt. In einer gemeinsamen Sitzung der drei Arbeitsgemeinschaften Bayern, Böhmen und Sachsen/Thüringen haben daher Vertreter der EUREGIO EGRENSIS eine Resolution zur künftigen Förderpolitik der EU verabschiedet. mehr »

04. říjen 2017

EUREGIO: Dotace EU po roce 2020 zachovány

Již teď – v roce 2017 - se rozhoduje o dotačních programech Evropské unie na období 2020 až 2026. Na společném zasedání tří pracovních sdružení Čech, Bavorska a Saska/Durynska přijali proto zástupci EUREGIO EGRENSIS rezoluci k budoucí dotační politice EU.   Více »

28. September 2017

Neues Zusatzstudium als Schlüssel für eine grenzenlose bayerisch-böhmische Zukunft

Gemeinsam starten die Universitäten im bayerischen Regensburg und im tschechischen Pilsen ein Pilotprojekt: Sie wollen Studenten auf beiden Seiten der Grenze in zwei Semestern fit machen für eine zunehmend grenzüberschreitende Arbeits- und Lebenswelt. mehr »

28. září 2017

Nové doplňkové studium jako klíč k česko-bavorské budoucnosti bez hranic

Univerzity v bavorském Řeznu a v české Plzni společně zahajují pilotní projekt: Chtějí dostat studenty na obou stranách hranice za dva semestry do formy pro stále intenzivnější přeshraniční svět práce a života.   Více »

27. September 2017

Faszination Donau: 220 Kilometer purer Genuss am Fluss

Deutschlands jüngster Fernwanderweg entlang der ostbayerischen Donau ist längst kein Geheimtipp mehr: Die neue Donau-Panoramaroute eröffnet Wanderern die Geheimnisse einer einzigartigen Fluss-Erlebniswelt mit großer Geschichte.  mehr »

27. září 2017

Fascinace Dunajem: 220 km samého potěšení u řeky

Nejmladší dálková turistická stezka Německa podél východobavorského Dunaje již dávno není tajným tipem: Nová Dunajská panoramatická trasa otevírá pěším turistům tajemství jedinečného světa zážitků u řeky s velkou historií.   Více »

Archiv • Archív

Datensatz 141 bis 150 von 246
Seite 15 von 25
Rendert Time: 0,090 Sek. | Speicherverbrauch: 1,84 MB / 1,99 MB