Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Aktuelles • Aktuálně

16. Februar 2017

Kulturtipps für West- und Südböhmen und für Ostbayern für die Woche vom 16.02. bis zum 22.02.2017

In der Woche vom 16.02. bis zum 22.02.2017 bieten die bayerischen und tschechischen Nachbarregionen einige interessante Veranstaltungen. Das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) stellt wöchentlich eine Übersicht der interessantesten Veranstaltungen in den Kulturtipps zusammen. mehr »

16. Februar 2017

Tipy na kulturní akce v západních a jižních Čechách a ve Východním Bavorsku na období od 16. 2. do 22. 2. 2017

V týdnu od 16. 2. do 22. 2. 2017 nabízejí české a bavorské sousední regiony několik zajímavých akcí. Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) sestavuje v těchto kulturních tipech týdně přehled nejzajímavějších akcí.   Více »

13. Februar 2017

Glas und Kunst in allen Facetten: Das Bild-Werk Frauenau wird 30

In Frauenau, hart an der Grenze zum Böhmerwald, ist das Glas zuhause - und mit ihm der künstlerische Austausch weit über die Grenzen von Materialien, Medien und Menschen hinweg. Das Bild-Werk Frauenau feiert im Jahr 2017 das 30-jährige Jubiläum mit einem bunten Programm und insgesamt 35 Kursen während der Sommerakademie 2017. mehr »

13. Februar 2017

Sklo a umění ve všech dílčích aspektech: Bild-Werk Frauenau slaví 30 let své existence

Ve Frauenau, těsně na hranici se Šumavou, je sklo doma - a s ním umělecká výměna materiálů, médií a lidí daleko za rámec hranic. Bild-Werk Frauenau slaví v roce 2017 třicetileté jubileum s pestrým programem a celkem 35 kurzy během Letní akademie 2017.   Více »

12. Februar 2017

Die 5. Richard Wagner Spiele in Graupa und Děčín

Die 5. RICHARD WAGNER SPIELE laden am 1., 2. und 7. Juli 2017 in die Wagnerstätten in Graupa sowie am 8. und 14. Juli auf das Schloss Děčín. In Johannes Gärtners Open-Air-Inszenierung „Ein Stück vom Himmel oder: Wenn ich erst ewig bin“ streiten Richard Wagner und Caspar David Friedrich um das Verhältnis von Malerei und Musik.  mehr »

12. Februar 2017

5. ročník Her Richarda Wagnera v Graupě a Děčíně

5. HRY RICHARDA WAGNERA Vás zvou ve dnech 1., 2., a 7. července 2017 do památných míst Wagnera v Graupě, jakož i 8. a 14. července 2017 na zámek Děčín. V Open Air inscenaci Johannese Gärtnera "Kousek nebe aneb: Až budu věčný" se přou Richard Wagner a Caspar David Friedrich o vztah malířství a hudby.   Více »

06. Februar 2017

Das Lichtfestival BLIK BLIK lässt Pilsen einmal mehr erstrahlen

Der dritte Jahrgang des Pilsener Festivals Blik Blik ist für Freitag, den 17. und Samstag, den 18. März geplant. Es ermöglicht ungewöhnliche Abendspaziergänge durch das historische Zentrum Pilsens sowie bis in das malerische Viertel Roudná. Eine der Installationen wird direkt auf dem Gelände der Pilsener Brauerei zu finden sein. Wenn Sie sich zum Besuch des ... mehr »

06. Februar 2017

Festival světla BLIK BLIK opět rozsvítí Plzeň

Třetí ročník plzeňského festivalu Blik Blik se chystá na pátek 17. a sobotu 18. března. Nabídne nevšední večerní procházku historickým centrem Plzně, která bude pokračovat do nedaleké malebné čtvrti Roudná. Jedna z instalací bude umístěna přímo v are&aacut...   Více »

26. Januar 2017

Tätigkeit des Zukunftsfonds um weitere zehn Jahre verlängert

Jako „skvělou zprávu pro všechny, komu leží česko-německé vztahy na srdci“ vnímá Česko-německý fond budoucnosti dohodu obou zemí o prodloužení jeho činnosti. „Pro lidi z obou stran hranic tak bude i nadále snazší k sobě nacházet cestu“, vítá dohodu Tomáš... mehr »

26. Januar 2017

Činnost Fondu budoucnosti prodloužena o dalších deset let

Jako „skvělou zprávu pro všechny, komu leží česko-německé vztahy na srdci“ vnímá Česko-německý fond budoucnosti dohodu obou zemí o prodloužení jeho činnosti. „Pro lidi z obou stran hranic tak bude i nadále snazší k sobě nacházet cestu“, vítá dohodu Tomáš...   Více »

Archiv • Archív

Datensatz 131 bis 140 von 212
Seite 14 von 22
Rendert Time: 0,114 Sek. | Speicherverbrauch: 1,84 MB / 1,99 MB