Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Aktuelles • Aktuálně

23. November 2015

Kulturtipps für West- und Südböhmen und für Ostbayern für die Woche vom 26.11. bis 02.12.15

In der Woche vom 26.11. bis zum 02.12.15 bieten die bayerischen und tschechischen Nachbarregionen einige interessante Veranstaltungen. mehr »

23. November 2015

Tipy na kulturní akce v západních a jižních Čechách a ve Východním Bavorsku na období od 26. 11. do 02. 12. 2015

V týdnu od 26. 11. do 02. 12. 2015 nabízejí české  a bavorské  sousední regiony několik zajímavých akcí.   Více »

03. November 2015

Wettbewerbs-Ausschreibung "Junge Kunst – 2016" - Niederbayern - Südböhmen - Oberösterreich

Ziel des Kunstprojektes der Sparkasse Passau ist es, auf die junge Kunstszene der drei aneinander grenzenden Länder durch Ausstellung und Dokumentation aufmerksam zu machen und den Künstlerinnen und Künstlern damit den Einstieg in das Kunstgeschehen zu ermöglichen. Es werden in erster Linie jene Künstlerinnen und Künstler eingeladen, die im renommierten Kunstbetri... mehr »

03. November 2015

Konkurz na výstavní projekt "Mladé umění – 2016" - Dolní Bavorsko - Jižní Čechy - Horní Rakousko

Cílem uměleckého projektu Sparkasse Passau je upozornit na mladou uměleckou scénu tří příhraničních zemí pomocí výstav a dokumentací, a umožnit tak umělcům vstup do uměleckého dění. V první řadě budou zváni umělci, kteří se doposud v renomovaném umění nepohybovali.    Více »

27. Oktober 2015

Bayerisch-tschechische Freundschaftswochen beschlossen

Mit acht Jahren Vorlauf hat das Kabinett am Dienstag einen Beschluss zu einer grenzüberschreitenden Veranstaltungsreihe mit dem Nachbarland Tschechien gefasst. mehr »

27. Oktober 2015

Padlo rozhodnutí o Česko-bavorských týdnech přátelství

S osmiletým předstihem schválila v úterý bavorská vláda cyklus přeshraničních kulturních akcí ve spolupráci se sousední Českou republikou.   Více »

07. Oktober 2015

Kulturhaus Šeříkovka in Pilsen wurde renoviert

Das Kulturhaus Šeříkovka  in Pilsen – Slovany tritt in eine neue Etappe seiner Existenz ein. Es hat nämlich eine Rekonstruktion im Umfang von ca. zehn Millionen Kronen durchgemacht und kann jetzt Platz nicht nur für Rockkonzerte, sondern auch Abiturbälle und Tanzkurze bieten. mehr »

07. Oktober 2015

Kulturní dům Šeříkovka v Plzni je opraven

Kulturní dům Šeříkovka v Plzni na Slovanech vstupuje do nové etapy své existence. Prošel totiž rekonstrukcí za zhruba deset milionů korun a nyní může hostit nejen rockové koncerty, ale i maturitní plesy nebo taneční kurzy.   Více »

11. September 2015

Förderprogramm "Von klein auf"

Nach Mitteilung des Koordinierungszentrums Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Tandem können ab sofort Anträge für das Förderprogramm Von klein auf gestellt werden. mehr »

11. September 2015

Dotační program "Odmalička"

Podle sdělení Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže Tandem je od této chvíle možné podávat žádosti o dotační program Odmalička .   Více »

Archiv • Archív

Datensatz 131 bis 140 von 148
Seite 14 von 15
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rendert Time: 0,196 Sek. | Speicherverbrauch: 1,84 MB / 1,99 MB