Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Aktuelles • Aktuálně

07. Juli 2015

Amazing Way

Der tschechische Kameramann Jan Hanzal möchte  in den nächsten zwei Jahren eine Expedition zu den Anfängen der Europäischen Union unternehmen. Der böhmische König Georg von Podiebrad (1420 - 1471) hatte vor 550 Jahren die Vision eines vereinten christlichen Europas, mit einer gemeinsamen Währung, einem gemeinsamen Wirtschaftsraum, einer gem... mehr »

07. Juli 2015

Amazing Way

Český kameraman Jan Hanzal chce v příštích dvou letech podniknout expedici k začátkům Evropské unie. Český král Jiří z Poděbrad (1420 - 1471) měl před 550 lety vizi sjednocené křesťancké Evropy, se společnou měnou, společným hospodářským prostorem, společnou armádou a Mezinárodn&iacut...   Více »

02. Juli 2015

Kulturtipps für West- und Südböhmen und für Ostbayern für die Woche vom 02.07. bis 08.07.15

In der Woche vom 02.07. bis zum 08.07.15 bieten die bayerischen und tschechischen Nachbarregionen einige interessante Veranstaltungen. mehr »

02. Juli 2015

Tipy na kulturní akce v Západních a Jižních Čechách a ve Východním Bavorsku na období od 2. 7. do 8. 7. 2015

V týdnu od 2. 7. do 8. 7. 2015 nabízejí české a bavorské sousední regiony několik zajímavých akcí.   Více »

01. Juli 2015

25+ Highlights aus der Neuen Sammlung München im Internationalen Keramik-Museum Weiden

Das Internationale Keramik-Museum Weiden feiert 25 Jahre und lädt zu einem Besuch ein. 7000 Jahre Kulturgeschichte der Keramik, zeitgenössische Keramik und Künstler von Rang können in Weiden erlebt werden. mehr »

01. Juli 2015

Výstava 25+ Highlights z Nové sbírky Mnichov v Mezinárodním muzeu keramiky Weiden

Mezinárodní muzeum keramiky Weiden slaví 25 let a zve na návštěvu. V muzeu mají návštěvníci možnost doslova zažít 7000 let kulturní historie keramiky, současnou keramiku a díla významných umělců.   Více »

29. Juni 2015

28. Internationale Sommerakademie im Bild-Werk Frauenau

Mit einem großartig besetzten Kursblock an Pfingsten startete das Bild-Werk Frauenau erfolgreich in den diesjährigen Akademiesommer. Inzwischen laufen bereits die Vorbereitungen für den nächsten Kursblock, der am 16. Juli beginnt, auf Hochtouren. Noch sind nicht alle Kurse ausgebucht. Für Kurzentschlossene gibt’s also gute Möglichkeiten, acht oder 17 Tage la... mehr »

29. Juni 2015

28. ročník Mezinárodní letní akademie ve spolku Bild-Werk Frauenau

S velkolepě obsazeným blokem kurzů pořádaným na svatodušní svátky zahájil spolek Bild-Werk Frauenau úspěšně letošní umělecké léto. Mezitím jsou již v plném proudu přípravy na příští blok kurzů, který se koná od 16. července. Zatím ne...   Více »

22. Juni 2015

Abschlusspräsentation des Deutsch-tschechischen Jugendforums

Deutsch-tschechische Antworten auf die Frage „Welche Bildung brauchen wir?“ Die Abschlusspräsentation des Deutsch-tschechischen Jugendforums findet am 26. Juni 2015 in Regensburg statt. mehr »

22. Juni 2015

Zakončující prezentace Česko-neměckého fóra mládeže

Odpovědi Čechů a Němců na otázku „Jaké vzdělávání potřebujeme?“ Závěrečná prezentace Česko-německého fóra mládeže se uskuteční 26. června v Řezně.   Více »

Archiv • Archív

Datensatz 131 bis 133 von 133
Seite 14 von 14
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Rendert Time: 0,069 Sek. | Speicherverbrauch: 1,83 MB / 1,96 MB