Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Aktuelles • Aktuálně

25. November 2014

Pünktlich zum Advent: Stadtmarketing Regensburg veröffentlicht Info-Heft in Pilsen

Am Wochenende hat das Stadtmarketing Regensburg Besuch aus Pilsen begrüßt. Martina und Martin Pojar lösten ihren Gewinn aus der Sommerausgabe der Broschüre „Užijte si Regensburg“ ein. Gleichzeitig hat das Stadtmarketing die aktuelle Ausgabe des tschechischen Ablegers von „Regensburg erleben“ vorgestellt. Pünktlich zum 1. Advent verteilt die tsch... mehr »

25. November 2014

Přesně v čas adventu: Městský marketing Řezno zveřejnil informační brožuru v Plzni

O víkendu přivítala společnost Městský marketing Řezno návštěvu z Plzně. Martina a Martin Pojarovi si zde vybrali svou výhru z letního vydání brožury „Užijte si Regensburg“. Zároveň Městský marketing představil aktuální vydání české odnože brožury „Regensburg er...   Více »

20. November 2014

Kulturtipps für Westböhmen und die Oberpfalz: Woche vom 20.11. bis 26.11.14

In der Woche vom 20.11. bis 26.11.14 bieten die bayerischen und tschechischen Nachbarregionen einige interessante Veranstaltungen. mehr »

20. November 2014

Tipy na kulturní akce v západních Čechách a Horní Falci v týdnu od 20. 11. do 26. 11. 2014

V týdnu od 20. 11. 2014 do 26. 11. 2014 nabízejí bavorské a české sousední regiony několik zajímavých akcí.   Více »

17. November 2014

Der Beitrag des Projekts Sächsisch-Tschechisches Bibliotheksnetzwerk - Informationen grenzenlos

Mit der Abschlussveranstaltung an der Westböhmischen Universität in Pilsen am 11. November 2014 wurde das einjährige Projekt Sächsisch-Tschechisches Bibliotheksnetzwerk - Informationen grenzenlos, das durch Mittel der Europäischen Union im Rahmen des Förderprogramms Ziel 3 unterstützt wird, offiziell abgeschlossen. mehr »

17. November 2014

Přínos projektu Česko-saská síť knihoven – Informace bez hranic

Závěrečnou akcí na Západočeské univerzitě v Plzni dne 11. listopadu 2014 byl oficiálně uzavřen jednoroční projekt Česko-saská síť knihoven – Informace bez hranic, podporovaný z prostředků Evropské unie v rámci dotačního programu Cíl 3.   Více »

10. November 2014

Neue Bürgermeister in West- und Südböhmen

In den meisten Gemeinden wurden die konstituierenden Sitzungen bereits abgehalten. Dabei wurden die neuen Bürgermeister und Stellvertreter gewählt. Hier eine Übersicht. mehr »

10. November 2014

Noví starostové v západních a jižních Čechách

Ve většině obcí se ustavující zasedání nového zastupitelstva již konala. Při nich byli zvoleni noví starostové i místostarostové. Zde naleznete přehled nových vedení měst:   Více »

07. November 2014

Am 10. November geht das Kulturportal Regensburg online

Unter www.regensburg.de/kultur finden dann alle Interessierten viele nützliche und aktuelle Informationen rund um das Thema Kultur. Der neu strukturierte und gestaltete Internetauftritt wird aber nicht nur den Zugang zu Informationen über Kultur erleichtern, sondern auch zu einer stärkeren Vernetzung der kulturellen Landschaft Regensburgs beitragen. Mit der neuen Rubrik &b... mehr »

07. November 2014

10. listopadu bude spuštěn nový kulturní portál města Řezna

Na adrese  www.regensburg.de/kultur  pak všichni zájemci najdou užitečné a aktuální informace na téma kultura. Nově strukturované stránky nejen ulehčí přístup k informacím, ale zároveň usnadní vzájemné kontakty kulturních aktérů města Řezna. Díky nové ru...   Více »
Datensatz 121 bis 102 von 102
Seite 13 von 11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Rendert Time: 0,063 Sek. | Speicherverbrauch: 1,83 MB / 1,97 MB