Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Aktuelles • Aktuálně

20. November 2014

Kulturtipps für Westböhmen und die Oberpfalz: Woche vom 20.11. bis 26.11.14

In der Woche vom 20.11. bis 26.11.14 bieten die bayerischen und tschechischen Nachbarregionen einige interessante Veranstaltungen. mehr »

20. November 2014

Tipy na kulturní akce v západních Čechách a Horní Falci v týdnu od 20. 11. do 26. 11. 2014

V týdnu od 20. 11. 2014 do 26. 11. 2014 nabízejí bavorské a české sousední regiony několik zajímavých akcí.   Více »

17. November 2014

Der Beitrag des Projekts Sächsisch-Tschechisches Bibliotheksnetzwerk - Informationen grenzenlos

Mit der Abschlussveranstaltung an der Westböhmischen Universität in Pilsen am 11. November 2014 wurde das einjährige Projekt Sächsisch-Tschechisches Bibliotheksnetzwerk - Informationen grenzenlos, das durch Mittel der Europäischen Union im Rahmen des Förderprogramms Ziel 3 unterstützt wird, offiziell abgeschlossen. mehr »

17. November 2014

Přínos projektu Česko-saská síť knihoven – Informace bez hranic

Závěrečnou akcí na Západočeské univerzitě v Plzni dne 11. listopadu 2014 byl oficiálně uzavřen jednoroční projekt Česko-saská síť knihoven – Informace bez hranic, podporovaný z prostředků Evropské unie v rámci dotačního programu Cíl 3.   Více »

10. November 2014

Neue Bürgermeister in West- und Südböhmen

In den meisten Gemeinden wurden die konstituierenden Sitzungen bereits abgehalten. Dabei wurden die neuen Bürgermeister und Stellvertreter gewählt. Hier eine Übersicht. mehr »

10. November 2014

Noví starostové v západních a jižních Čechách

Ve většině obcí se ustavující zasedání nového zastupitelstva již konala. Při nich byli zvoleni noví starostové i místostarostové. Zde naleznete přehled nových vedení měst:   Více »

07. November 2014

Am 10. November geht das Kulturportal Regensburg online

Unter www.regensburg.de/kultur finden dann alle Interessierten viele nützliche und aktuelle Informationen rund um das Thema Kultur. Der neu strukturierte und gestaltete Internetauftritt wird aber nicht nur den Zugang zu Informationen über Kultur erleichtern, sondern auch zu einer stärkeren Vernetzung der kulturellen Landschaft Regensburgs beitragen. Mit der neuen Rubrik &b... mehr »

07. November 2014

10. listopadu bude spuštěn nový kulturní portál města Řezna

Na adrese  www.regensburg.de/kultur  pak všichni zájemci najdou užitečné a aktuální informace na téma kultura. Nově strukturované stránky nejen ulehčí přístup k informacím, ale zároveň usnadní vzájemné kontakty kulturních aktérů města Řezna. Díky nové ru...   Více »

05. November 2014

Workshop PhotoJam 2014 in Pilsen

Das Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch - Tandem Pilsen und das Projekt "Erlebe Pilsen!" veranstalten vom 15. bis 16.11.14 einen Workshop mit der Fotografin Zuzana Zbořilová für junge Leute zwischen 16 und 30 Jahren aus Deutschland und Tschechien.    mehr »

05. November 2014

Workshop PhotoJam 2014 v Plzni

Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem a projekt "Zažij Plzeň!" pořádají v Plzni od 15. do 16. listopadu 2014 workshop s fotografkou Zuzanou Zbořilovou pro mladé lidi ve věku 16 – 30 let z Česka a Německa.     Více »
Datensatz 121 bis 101 von 101
Seite 13 von 11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Rendert Time: 0,062 Sek. | Speicherverbrauch: 1,83 MB / 1,97 MB