Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Občanské sdružení Jazz bez hranic 
  •  
  • Štěnovická 9 
  • 321 00 Plzeň 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj
Die Stadt Plzeň pflegt eine lange Tradition in der Veranstaltung von Jazzfestivals und diversen Konzerten. Die Künstleragentur Triwoli, der Vorgänger des jeweiligen Bürgervereins "Jazz ohne Grenzen", hat zu dieser Tradition sehr beigetragen. Sie organisierte in Plzeň 8 Jahre lang internationale Bigbandfestivals und 7 Konzerte der Reihe "Jazz am Theater".

In Folge der internationalen Reaktion auf die oben genannten Jazzveranstaltungen wurde die Künstleragentur Triwoli von dem Veranstalter des bayerischen Jazzfestivals in Deggendorf angesprochen. Die deutschen Kollegen hatten grosses Interesse, tschechische Partner für das regionale EU Projekt "Jazz ohne Grenzen", das bereits im März 2005 in Deggendof startete, zu gewinnen.

In Pilsen wurde daher eine Non-profit Organisation Bürgerverein "Jazz bez hranic" gegründet, ein Partner des europäischen Spiegelprojektes, das teilweise aus dem Dispositionsfond der EU Interreg III finanziert wird. In die Region Bayern gehört auch Regensburg dazu, die Partnerstadt der Stadt Plzeň. Regensburg würde sich ebenfalls gerne in der Zukunft als Mitglied unseres Projektes mit einbringen.
Město Plzeň má již svou tradici v konání jazzových festivalů a koncertů. Agentura Triwoli, předchůdce současného občanského sdružení Jazz bez hranic, k této tradici přispěla nemalou měrou pořádáním osmi ročníků Mezinárodního bigbandového festivalu a sedmi koncertů seriálu Jazz na divadle.

V důsledku mezinárodního ohlasu zmíněných jazzových akcí byla agentura Triwoli oslovena pořadateli bavorského jazzového festivalu. Němečtí kolegové měli zájem o české partnery regionálního EU projektu "Jazz ohne Grenzen", který byl již v březnu 2005 odstartován v německém Deggendorfu.

Plzeňští protagonisté jazzu tedy založili neziskovou organizaci Občanské sdružení Jazz bez hranic, která se pak stala partnerem evropského zrcadlového německo-českého projektu, který je částečně financován dispozičním fondem EU ČR – Bavorsko Interreg III. Do bavorského regionu patří rovněž partnerské město Plzně Regensburg, které je vyhlášeným městem jazzu a s kterým již byla navázána spolupráce prostřednictvím Bavorského jazzového institutu.

Info • Info

Jazzfestival - Jazz ohne Grenzen 

Das Jazzfestival "Jazz ohne Grenzen" findet alljährlich im Oktober im J.K. Tyl Theater in Pilsen und im Jazzclub House of Blues statt. An diesem dreitägigen Festival nehmen vor allem Amateur- und Profijazzgruppen, sowie Solisten aus den zugehörigen Regionen teil. Ebenso werden hochprofessionelle Ensembles aus anderen Regionen erwartet.

Anschließend findet nach jedem Konzert immer eine gemeinsame deutsch-tschechische "Jam session" im House of Blues statt. Das Lernprogramm "Jazz der Jugend" beinhaltet eine tschechisch-deutsche Jazzwerkstatt, das Nachwuchskonzert, das gemeinsame Konzert des tschechisch-deutschen Orchesters und eine interessante Jam Session. Im Program sind weiter theoretische und praktische Seminare fűr junge Musiker aus regionalen, tschechischen und deutschen Konservatorien und Musikschulen.
 

Jazz bez hranic - jazzový festival 

Jazzový festival "Jazz bez hranic" se koná každoročně v říjnu v Divadle J.K. Tyla v Plzni a jazzovém klubu House of Blues. Třídenního festivalu se účastní především jazzové amatérské a profesionální soubory a sólisté z českého a německého regionu, jakož i vysoce kvalitní soubory odjinud.

Po festivalových koncertech je plánováno společné česko-německé jam session. Výchovný program "Jazz mládeži" zahrnuje jazzovou dílnu a výchovný koncert. V programu jsou dále teoretické semináře a praktická hra v jazzových formacích ("jazzová dílna") pro mladé muzikanty z regionálních českých a německých konzervatoří a hudebních škol pod vedením německých jazzových pedagogů. 
Rendert Time: 0,054 Sek. | Speicherverbrauch: 3,62 MB / 3,90 MB