Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Kirche in Weißdorf - "Kulturschatz" 
  • Kostel ve Weißdorfu - "Kulturní poklad" 
  •  
  • Sparnecker Str. 4 
  • 95237 Weißdorf 
  •  
  • Oberfranken / Horní Franky

Info • Info

Kirche in Weißdorf - "Kulturschatz"

Diese Sehenswürdigkeit wird in der Ausstellung „Kulturschätze in Bayern und Böhmen - Kulturvielfalt der bayerisch-tschechischen Nachbarregionen“ vorgestellt, die 2010 vom Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) initiiert und realisiert wurde. Die Ausstellung präsentiert 238 der bedeutendsten Kulturschätze in den Regierungsbezirken Oberfranken, Oberpfalz und Niederbayern sowie den tschechischen Regionen Karlsbad, Pilsen und Südböhmen. Sie kann im Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) ausgeliehen werden.

Die evangelisch-lutherische Kirche St. Maria in Weißdorf ist eine spätgotische Hallenkirche. Sie entstand vermutlich zwischen 1470 und 1500. Mehrere Wandbemalungen im Inneren der Kirche und des Turmes mit den Jahreszahlen 1479 und 1483 belegen dies. Bauherren waren Hans und Martin von Spaneck, welche ihren Sitz auf dem Weißdorfer Wasserschloss hatten.

Die wohl älteste Darstellung der Kirche stammt aus dem Jahr 1523. Der kolorierte Holzschnitt des Kriegsbildberichterstatters Hans Wandereisen zeigt neben der Zerstörung des Weißdorfer Wasserschlosses durch den Schwäbischen Bund am Rande auch die Kirche St. Maria.

Alle vier, das Kreuzgewölbe tragende Säulen sind mit hochformatigen spätgotischen Darstellungen verziert. Die barocke Altarausstattung stammt vom Oberpfälzer Bildhauer Johann Michael Doser aus dem Jahr 1712.

Kostel ve Weißdorfu - "Kulturní poklad"

Tato kulturní památka je součástí výstavy "Kulturní poklady z Čech a Bavorska - Kulturní rozmanitost českých a bavorských sousedních regionů", kterou iniciovalo a realizovalo Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) v roce 2010. Výstava prezentuje 238 nejvýznamnějších kulturních pokladů v sousedních regionech Horní Franky, Horní Falc a Dolní Bavorsko a Karlovarském, Plzeňském a Jihočeském kraji a je v Centru Bavaria Bohemia k zapůjčení.

Evangelický kostel sv. Marie ve Weißdorfu je pozdně gotický halový kostel. Byl postaven patrně mezi lety 1470 a 1500. Dokládají to četné nástěnné malby uvnitř kostela a také věže označené letopočty 1479 a 1483. Kostel stavěli Hans a Martin ze Spanecku, kteří oba sídlili na vodním zámku ve Weißdorfu.

Patrně nejstarší vyobrazení kostela pochází z roku 1523. Je to kolorovaná dřevořezba od Hanse Wandereisena, známého malíře válečných výjevů. Je na ní vyobrazeno zničení vodního zámku ve Weißendorfu švábskými vojsky. Úplně na okraji obrazu je zachycen kostel sv. Marie.

Na všech čtyřech sloupech nesoucích krížovou klenbu se nacházejí veliké pozdně gotické malby. Barokní výzdoba oltáře z roku 1712 je dílem hornofalckého sochaře Johanna Michaela Dosera.
Rendert Time: 0,134 Sek. | Speicherverbrauch: 2,30 MB / 2,44 MB