Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Wallfahrtskirche Unsere Liebe Frau von Haindling - "Kulturschatz" 
  • Poutní kostel Naší milé paní Haindlingské - "Kulturní poklad" 
  •  
  • Haindling 16c 
  • 94333 Geiselhöring 
  •  
  • Niederbayern / Dolní Bavorsko

Info • Info

Wallfahrtskirche Unsere Liebe Frau von Haindling - "Kulturschatz"

Diese Sehenswürdigkeit wird in der Ausstellung „Kulturschätze in Bayern und Böhmen - Kulturvielfalt der bayerisch-tschechischen Nachbarregionen“ vorgestellt, die 2010 vom Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) initiiert und realisiert wurde. Die Ausstellung präsentiert 238 der bedeutendsten Kulturschätze in den Regierungsbezirken Oberfranken, Oberpfalz und Niederbayern sowie den tschechischen Regionen Karlsbad, Pilsen und Südböhmen. Sie kann im Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) ausgeliehen werden.

Der Wallfahrtsort Haindling wird 1335 zum ersten Mal urkundlich erwähnt, als ein Kaplan dorthin berufen wurde, weil die Zahl der Pilger stark zugenommen hatte.

Die frühgotische Wallfahrtskirche wurde von Abt Hieronymus II. von Feury (1609-1622) umgebaut und neu gestaltet. Unter dem Abt Wolfgang Mohr wurde die gotische Wallfahrtskirche Mariä Himmelfahrt abgebrochen und 1719-1721 im Geist des Barock neu gebaut.

Die Pläne für den Kirchenbau fertigte der Regensburger Johann Georg Entdres, die Ausführung und künstlerische Ausstattung lagen ausschließlich bei einheimischen Kräften. Von den Fresken haben sich nur die Wandmalereien im Chor erhalten, sie zeigen Szenen aus dem Marienleben und Mariensymbole. Den Chorbogen schmücken eine Kopie der schönen Maria von Regensburg (von Albrecht Altdorfer) und die Seligen des Klosters St. Emmeram von 1721.

Poutní kostel Naší milé paní Haindlingské - "Kulturní poklad"

Tato kulturní památka je součástí výstavy "Kulturní poklady z Čech a Bavorska - Kulturní rozmanitost českých a bavorských sousedních regionů", kterou iniciovalo a realizovalo Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) v roce 2010. Výstava prezentuje 238 nejvýznamnějších kulturních pokladů v sousedních regionech Horní Franky, Horní Falc a Dolní Bavorsko a Karlovarském, Plzeňském a Jihočeském kraji a je v Centru Bavaria Bohemia k zapůjčení.

Poutní místo Haidling je poprvé zmiňováno v roce 1335, kdy byl do Haidlingu z důvodu stále se zvyšujícího počtu poutníků povolán kaplan.

V letech 1609-1622 byl raně gotický kostel přestavěn opatem Hieronymem II. z Feury. Za opata Wolfganga Mohra byl gotický poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie stržen a v letech 1719-1721 pak nově postaven v barokním slohu.

Plány pro výstavbu kostela zhotovil Johann Georg Entdres z Řezna. O uměleckou výzdobu kostela se postarali domácí umělci. Z fresek se zachovaly pouze nástěnné malby na kůru. Znázorňují scény ze života Panny Marie a mariánské symboly. Oblouk nad kůrem zdobí kopie krásné Marie z Řezna (od Albrechta Altdorfera) a blahoslavení kláštera sv. Jimrama z roku 1721.
Rendert Time: 0,193 Sek. | Speicherverbrauch: 2,31 MB / 2,45 MB