Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Vogelfreistätte Mittlere Isarstauseen - "Kulturschatz" 
  • Chráněná ptačí oblast Mittlere na přehradách řeky Isar - "Kulturní poklad" 
  •  
  • Veldener Str. 15 
  • 84174 Eching 
  •  
  • Niederbayern / Dolní Bavorsko

Info • Info

Vogelfreistätte Mittlere Isarstauseen - "Kulturschatz"

Diese Sehenswürdigkeit wird in der Ausstellung „Kulturschätze in Bayern und Böhmen - Kulturvielfalt der bayerisch-tschechischen Nachbarregionen“ vorgestellt, die 2010 vom Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) initiiert und realisiert wurde. Die Ausstellung präsentiert 238 der bedeutendsten Kulturschätze in den Regierungsbezirken Oberfranken, Oberpfalz und Niederbayern sowie den tschechischen Regionen Karlsbad, Pilsen und Südböhmen. Sie kann im Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) ausgeliehen werden.

Der Landkreis Landshut ist reich an Naturschönheiten und zum Teil überregional bedeutsamen Biotopen: Hier ist vor allem die Vogelfreistätte Mittlere Isarstauseen zu nennen – ein rund 6 qkm großes Naturschutzgebiet von europäischem Rang, durch das der Isar-Radweg (München-Deggendorf) führt: Das Schutzgebiet ist als FFH-Gebiet (Fauna-Flora-Habitat) und als Vogelschutzgebiet der EU ausgewiesen.

Stauseen (Echinger und Moosburger Stausee), Dämme und Auwälder sind Refugien für viele selten gewordene Tiere und Pflanzen. Vor allem ist das Gebiet ein Vogel-Paradies. Es ist über ein weit verzweigtes Wegenetz zugänglich und bietet Naturfreunden großartige Naturerlebnisse. Ein Aussichtsturm im Zentrum des Gebiets ermöglicht es, die Vögel zu beobachten, ohne sie zu stören und bietet eine Fülle an Informationen zur Tier- und Pflanzenwelt der Region. Naturschutzfachleute bieten Führungen für Gruppen und Schulklassen an.

Chráněná ptačí oblast Mittlere na přehradách řeky Isar - "Kulturní poklad"

Tato kulturní památka je součástí výstavy "Kulturní poklady z Čech a Bavorska - Kulturní rozmanitost českých a bavorských sousedních regionů", kterou iniciovalo a realizovalo Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) v roce 2010. Výstava prezentuje 238 nejvýznamnějších kulturních pokladů v sousedních regionech Horní Franky, Horní Falc a Dolní Bavorsko a Karlovarském, Plzeňském a Jihočeském kraji a je v Centru Bavaria Bohemia k zapůjčení.

Okres Landshut je bohatý nejen na přírodní krásy, ale také na nadregionálně významné biotopy. Především je třeba zmínit chráněnou ptačí oblast, která je chráněným územím evropského významu. Zabírá plochu téměř 6 km². Prochází jí cyklostezka »Isar« (Mnichov-Deggendorf). Tato chráněná oblast je prohlášena za území FFH (fauna-flóra-habitat) a je zařazena do chráněné ptačí oblasti Evropské unie.

Přehradní nádrže (Eching a Moosburg), hráze a lužní lesy jsou útočištěm mnoha dnes už vzácných druhů zvířat a rostlin. Celá oblast je však především rájem ptactva. Přístupná je po rozvětvené a udržované síti cest. Milovníkům přírody skýtá ohromné zážitky. Uprostřed této oblasti stojí rozhledna, odkud lze pozorovat ptáky, aniž by byli jakkoli rušeni. Návštěvníci zde najdou spoustu informací o světe zvířat a rostlin v regionu. Ochránci přírody nabízejí skupinám turistů a školním výletům průvodcovské služby.
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 2,31 MB / 2,45 MB