Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Burg Kotnov mit Bechiner Tor, Tábor - "Kulturschatz" 
  • Hrad Kotnov s Bechyňskou branou, Tábor - "Kulturní poklad" 
  •  
  • Klokotská 
  • 39010 Tábor 
  •  
  • Südböhmen / Jihočeský kraj

Info • Info

Burg Kotnov mit Bechiner Tor, Tábor - "Kulturschatz"

Diese Sehenswürdigkeit wird in der Ausstellung „Kulturschätze in Bayern und Böhmen - Kulturvielfalt der bayerisch-tschechischen Nachbarregionen“ vorgestellt, die 2010 vom Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) initiiert und realisiert wurde. Die Ausstellung präsentiert 238 der bedeutendsten Kulturschätze in den Regierungsbezirken Oberfranken, Oberpfalz und Niederbayern sowie den tschechischen Regionen Karlsbad, Pilsen und Südböhmen. Sie kann im Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) ausgeliehen werden.

Die Burg Kotnov entstand an der Stelle der Überreste der einstigen Burg und stammt aus vorhussitischer Zeit. Die Burg und die Stadt Hradište gründete Ottokar II. Přemysl wahrscheinlich Ende des 13. Jh. Im Jahr 1420 besetzten die Hussiten die Stadt, befestigten sie und benannten sie in Tábor um. Nach den Hussitenkriegen verlor die Burg ihre militärische Bedeutung und ein Feuer im Jahr 1532 zerstörte sie.

Seit dem 16. Jh. dienten die Gebäude der Burg wirtschaftlichen Zwecken. Ab 1612 war sie Sitz einer Brauerei, die die Burg mit ihrer schrittweisen Ausbreitung sehr in Mitleidenschaft zog.

Heute sind die Überreste der Burg Tábor für Touristen zugänglich und beherbergen ein Museum. Die Ausstellung »Leben und Arbeit im Mittelalter« ist im Bechiner Tor untergebracht und befasst sich mit dem alltäglichen Leben verschiedener Gesellschaftsschichten.

Hrad Kotnov s Bechyňskou branou, Tábor - "Kulturní poklad"

Tato kulturní památka je součástí výstavy "Kulturní poklady z Čech a Bavorska - Kulturní rozmanitost českých a bavorských sousedních regionů", kterou iniciovalo a realizovalo Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) v roce 2010. Výstava prezentuje 238 nejvýznamnějších kulturních pokladů v sousedních regionech Horní Franky, Horní Falc a Dolní Bavorsko a Karlovarském, Plzeňském a Jihočeském kraji a je v Centru Bavaria Bohemia k zapůjčení.

Hrad Kotnov je pozůstatkem někdejšího hradu, pocházejícího z předhusitského období. Hrad a město Hradiště založil Přemysl Otakar II. nejspíš koncem 13. stol. Roku 1420 město obsadili husité, kteří ho opevnili a přejmenovali na Tábor. Po husitských válkách vojenský význam hradu upadal a zničující byl pro něj požár r. 1532.

Od 16. stol. sloužily objekty hradu hospodářským účelům a provozu pivovaru z r. 1612, který postupným rozšiřováním zapříčinil rozsáhlou demolici.

Od 20. stol. slouží zbytky táborského hradu cestovnímu ruchu a muzeu. Expozice »Život a práce středověké společnosti « je umístěna v Bechyňské bráně a zaměřuje se na každodenní život různých vrstev společnosti.
Rendert Time: 0,134 Sek. | Speicherverbrauch: 2,31 MB / 2,44 MB