Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Schwarzenberger Gruft, Třeboň / Wittingau - "Kulturschatz" 
  • Schwarzenberská hrobka, Třeboň - "Kulturní poklad" 
  •  
  •  
  • 379 01 Třeboň 
  •  
  • Südböhmen / Jihočeský kraj

Info • Info

Schwarzenberger Gruft, Třeboň / Wittingau - "Kulturschatz"

Diese Sehenswürdigkeit wird in der Ausstellung „Kulturschätze in Bayern und Böhmen - Kulturvielfalt der bayerisch-tschechischen Nachbarregionen“ vorgestellt, die 2010 vom Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) initiiert und realisiert wurde. Die Ausstellung präsentiert 238 der bedeutendsten Kulturschätze in den Regierungsbezirken Oberfranken, Oberpfalz und Niederbayern sowie den tschechischen Regionen Karlsbad, Pilsen und Südböhmen. Sie kann im Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) ausgeliehen werden.

Die ursprüngliche Begräbnisstätte in der nicht weit entfernten St. Ägidiuskirche war nicht mehr groß genug. Fürstin Eleonora von Schwarzenberg veranlasste deshalb den Bau einer neuen Familiengruft. Die ursprünglichen Entwürfe stammen von dem bedeutenden österreichischen Architekten Jan Schmidt und wurden vom fürstlichen Bauherren Damasius Deworetzky korrigiert.

Der Bau begann 1874 mit der Errichtung eines komplizierten Systems zur Entwässerung der Gruft und wurde 1877 beendet. Der ringförmige neogotische Bau in Form eines regelmäßigen Hexagons mit vorgezogenem Turm und einem majestätischen zweiarmigen Treppenhaus ist zweistöckig. Die eigentliche Gruft hat nach den damaligen Vorschriften einen eigenen Eingang, undurchsichtige kleine Fenster und eine innere Luftzirkulation. Am 29.7.1877 weihte der Prager Erzbischof Friedrich zu Schwarzenberg die Gruft feierlich ein. In der Gruft befinden sich 26 Särge. In der Kapelle, die einen wunderbaren Klang besitzt, finden Konzerte und Kulturveranstaltungen statt.

Schwarzenberská hrobka, Třeboň - "Kulturní poklad"

Tato kulturní památka je součástí výstavy "Kulturní poklady z Čech a Bavorska - Kulturní rozmanitost českých a bavorských sousedních regionů", kterou iniciovalo a realizovalo Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) v roce 2010. Výstava prezentuje 238 nejvýznamnějších kulturních pokladů v sousedních regionech Horní Franky, Horní Falc a Dolní Bavorsko a Karlovarském, Plzeňském a Jihočeském kraji a je v Centru Bavaria Bohemia k zapůjčení.

Původní rodové pohřebiště v nedalekém kostelíku sv. Jiljí již nevyhovovalo, proto dala kněžna Eleonora Schwarzenberková podnět k výstavbě nové rodové hrobky. Původní projekt navrhl významný rakouský architekt Jan Schmidt a upravil knížecí stavitel Damasius Deworetzky.

Stavba byla započata r. 1874 vybudováním složitého systému odvodnění hrobky a byla dokončena r. 1877. Okrouhlá novogotická stavba ve tvaru pravidelného šestiúhelníku s předsunutou věží a majestátním dvouramenným schodištem je dvoupodlažní. Vlastní hrobka má podle tehdejších předpisů samostatný vchod, neprůhledná malá okna a vnitřní cirkulaci vzduchu. Dne 29.7.1877 hrobku slavnostně vysvětil pražský arcibiskup Bedřich Schwarzenberk. V hrobce je
umístěno 26 rakví. V kapli hrobky, akusticky výborně ozvučené, se konají koncerty a kulturní akce.
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 2,31 MB / 2,45 MB