Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Schloss Třeboň / Wittingau - "Kulturschatz" 
  • Zámek Třeboň - "Kulturní poklad" 
  •  
  • Zámek 115 
  • 379 01 Třeboň 
  •  
  • Südböhmen / Jihočeský kraj

Info • Info

Schloss Třeboň / Wittingau - "Kulturschatz"

Diese Sehenswürdigkeit wird in der Ausstellung „Kulturschätze in Bayern und Böhmen - Kulturvielfalt der bayerisch-tschechischen Nachbarregionen“ vorgestellt, die 2010 vom Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) initiiert und realisiert wurde. Die Ausstellung präsentiert 238 der bedeutendsten Kulturschätze in den Regierungsbezirken Oberfranken, Oberpfalz und Niederbayern sowie den tschechischen Regionen Karlsbad, Pilsen und Südböhmen. Sie kann im Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) ausgeliehen werden.

Das bereits 1374 erstmals erwähnte prachtvolle Renaissanceschloss, das ursprünglich ein Herrenhof war, wurde in eine Festung und später in eine steinerne Burg umgebaut. Die Hussiten belagerten die befestigte Stadt zweimal erfolglos.

1562 richtete eine Feuersbrunst große Schäden in der Stadt und auf der Burg an. Die Burg wurde danach in ein Renaissanceschloss umgebaut. 1660 erwarben die Schwarzenberger Trebon, die viele bauliche Maßnahmen veranlassten, die sich in den darauf folgenden Jahrhunderten fortsetzten. 1712 fertigte Jan J. Světecký für den Platz vor der Südfassade des Schlosses einen steinernen Springbrunnen an.

Das Fürstengeschlecht des Schwarzenberger besaß das Schloss Trebon bis 1940, als es von der Gestapo beschlagnahmt wurde. 1947 wurde es verstaatlicht. Das Schloss beherbergt eines der bedeutendsten Archive Tschechiens. Es ist deshalb nur teilweise für die Öffentlichkeit zugänglich.

Zámek Třeboň - "Kulturní poklad"

Tato kulturní památka je součástí výstavy "Kulturní poklady z Čech a Bavorska - Kulturní rozmanitost českých a bavorských sousedních regionů", kterou iniciovalo a realizovalo Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) v roce 2010. Výstava prezentuje 238 nejvýznamnějších kulturních pokladů v sousedních regionech Horní Franky, Horní Falc a Dolní Bavorsko a Karlovarském, Plzeňském a Jihočeském kraji a je v Centru Bavaria Bohemia k zapůjčení.

Honosný renesanční zámek, jež byl původně panským dvorcem, zmiňovaným už r. 1374, byl změněn na tvrz a později kamenný hrádek. Opevněné město dvakrát neúspěšně
obléhali husité.

Roku 1562 zachvátil požár město i hrad, který byl poté přestavěn na renesanční zámek. Roku 1660 získali Třeboň Schwarzenberkové, kteří iniciovali stavební činnost, jež pokračovala i v dalších staletích. V r. 1712 zhotovil před jižním
průčelím zámku Jan J. Světecký kamennou kašnu.

Knížecí rod Schwarzenberků vlastnil třeboňský zámek až do roku 1940, kdy jej zabralo gestapo, r. 1947 byl zámek zestátněn.
Rendert Time: 0,142 Sek. | Speicherverbrauch: 2,31 MB / 2,44 MB