Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Schloss Zbiroh - "Kulturschatz" 
  • Zámek Zbiroh - "Kulturní poklad" 
  •  
  • Zbiroh č.p. 1 
  • 338 08 Zbiroh 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Schloss Zbiroh - "Kulturschatz"

Diese Sehenswürdigkeit wird in der Ausstellung „Kulturschätze in Bayern und Böhmen - Kulturvielfalt der bayerisch-tschechischen Nachbarregionen“ vorgestellt, die 2010 vom Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) initiiert und realisiert wurde. Die Ausstellung präsentiert 238 der bedeutendsten Kulturschätze in den Regierungsbezirken Oberfranken, Oberpfalz und Niederbayern sowie den tschechischen Regionen Karlsbad, Pilsen und Südböhmen. Sie kann im Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) ausgeliehen werden. 

Das Schloss Zbiroh wurde Anfang des 13. Jh. gegründet. 1333 erstand es der Markgraf und spätere Kaiser Karl IV., noch bevor sein Vater, König Johann von Luxemburg, die Burg samt Herrschaft an die Rosenberger verkaufte. Weitere Eigentümer waren die Herren von Kolowrat und Lobkowitz. Kaiser Rudolf II. beschlagnahmte ihren Besitz. Seitdem gehörte die Burg dem Kammerherrn.

Im 17. Jh. diente sie als Gefängnis für bedeutende Persönlichkeiten. Später waren dort vorwiegend Ämter und Beamtenwohnungen untergebracht.

In den Jahren 1943-1945 war das Schloss Sitz der Stabsstelle der SS. Nach 1945 ging das gesamte Gelände in das Eigentum des Tschechoslowakischen Staates über und wurde durch die Armee genutzt.

Zámek Zbiroh - "Kulturní poklad"

Tato kulturní památka je součástí výstavy "Kulturní poklady z Čech a Bavorska - Kulturní rozmanitost českých a bavorských sousedních regionů", kterou iniciovalo a realizovalo Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) v roce 2010. Výstava prezentuje 238 nejvýznamnějších kulturních pokladů v sousedních regionech Horní Franky, Horní Falc a Dolní Bavorsko a Karlovarském, Plzeňském a Jihočeském kraji a je v Centru Bavaria Bohemia k zapůjčení.

Zámek ve Zbirohu byl založen na počátku 13. stol. Zámek r. 1333 koupil markrabě, budoucí císař Karel IV., jenže ještě jeho otec, král Jan Lucemburský, stačil hrad i s panstvím prodat Rožmberkům. Dalšími vlastníky byli Kolovratové a Lobkowiczové, kterým byl hrad císařem Rudolfem II. zkonfiskován.

Od té doby hrad patřil královské komoře, v 17. stol. však sloužil jako vězení pro významné osoby, později převážně jako sídlo úřadu a ubytování úředníků.

V letech 1943-1945 byl zámek sídlem štábu SS. Po roce 1945 přešel zámecký areál do majetku československého státu a byl využíván armádou.
Rendert Time: 0,145 Sek. | Speicherverbrauch: 2,31 MB / 2,44 MB