Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Burgruine Prácheň, Velké Hydčice - "Kulturschatz" 
  • Zřícenina hradu Prácheň, Velké Hydčice - "Kulturní poklad" 
  •  
  •  
  • 341 01 Velké Hydčice 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Burgruine Prácheň, Velké Hydčice - "Kulturschatz"

Diese Sehenswürdigkeit wird in der Ausstellung „Kulturschätze in Bayern und Böhmen - Kulturvielfalt der bayerisch-tschechischen Nachbarregionen“ vorgestellt, die 2010 vom Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) initiiert und realisiert wurde. Die Ausstellung präsentiert 238 der bedeutendsten Kulturschätze in den Regierungsbezirken Oberfranken, Oberpfalz und Niederbayern sowie den tschechischen Regionen Karlsbad, Pilsen und Südböhmen. Sie kann im Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) ausgeliehen werden.

Die Ruine der Burg Prácheň steht hoch über dem Fluss Otava / Wotawa bei Klatovy / Klattau. Von der Vorburg ist ein Teil der Außenmauer mit einem stattlichen, runden Turm erhalten geblieben. Von der eigentlichen Burg sind noch die Reste von Gebäuden in der Nähe der Mauer zu sehen. Gut erhalten sind auch die vier Flankentürme, ein Teil der Außenmauer und die Reste eines weiteren Turms. 1315 verschenkte König Johann von Luxemburg die Anhöhe Práchen an Bavor II. von Strakonice / Strakonitz, der hier eine steinerne Burg errichten ließ.

Anfang des 16. Jh. ließ Puta Švihovský von Riesenberg die Burg vollständig umbauen. Sie wurde allerdings früh von den Besitzern verlassen, seit 1588 wird sie als leerstehend verzeichnet.

Zřícenina hradu Prácheň, Velké Hydčice - "Kulturní poklad"

Tato kulturní památka je součástí výstavy "Kulturní poklady z Čech a Bavorska - Kulturní rozmanitost českých a bavorských sousedních regionů", kterou iniciovalo a realizovalo Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) v roce 2010. Výstava prezentuje 238 nejvýznamnějších kulturních pokladů v sousedních regionech Horní Franky, Horní Falc a Dolní Bavorsko a Karlovarském, Plzeňském a Jihočeském kraji a je v Centru Bavaria Bohemia k zapůjčení.

Zřícenina hradu Prácheň stojí nad řekou Otavou na Klatovsku. Z předhradí se zachovala část obvodové hradby s mohutnou okrouhlou věží a z vlastního hradu zůstaly zbytky staveb při hradbách. Dobře zachované jsou i 4 flankovací věže. Na konci ostrohu je část obvodové hradby a torzo další věže. V roce 1315 věnoval král Jan Lucemburský kopec Prácheň Bavorovi II. ze Strakonic, který zde vybudoval kamenný hrad.

Na pocátku 16. stol. nechal hrad důkladně přestavět Puta Švihovský z Rýzmberka. Brzy byl ale hrad opuštěn, od r. 1588 je uváděn jako pustý.
Rendert Time: 0,148 Sek. | Speicherverbrauch: 2,31 MB / 2,45 MB