Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Franziskanerkloster – Museum des Český les in Tachov / Tachau - "Kulturschatz" 
  • Františkánský klášter – Muzeum Českého lesa v Tachově - "Kulturní poklad" 
  •  
  • Třída Míru 447 
  • 347 04 Tachov 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Franziskanerkloster – Museum des Český les in Tachov / Tachau - "Kulturschatz"

Diese Sehenswürdigkeit wird in der Ausstellung „Kulturschätze in Bayern und Böhmen - Kulturvielfalt der bayerisch-tschechischen Nachbarregionen“ vorgestellt, die 2010 vom Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) initiiert und realisiert wurde. Die Ausstellung präsentiert 238 der bedeutendsten Kulturschätze in den Regierungsbezirken Oberfranken, Oberpfalz und Niederbayern sowie den tschechischen Regionen Karlsbad, Pilsen und Südböhmen. Sie kann im Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) ausgeliehen werden.

Das Museum des Český les (nördlicher Böhmerwald) in Tachov ist im Gebäude des im Jahr 1950 aufgelösten Franziskanerklosters untergebracht.

Das Gebäude besteht, mit Ausnahme der Nordseite der Kirche, in der sich der Kreuzgang befindet, aus zwei Trakten mit einem weiteren, nach Osten versetzten Flügel. Es ist vorwiegend flachgedeckt, das Erdgeschoss und teilweise auch das Obergeschoss des vierflügeligen Konvent-Gebäudes haben ein frühbarockes Gewölbe. Der am aufwändigsten verzierte Raum ist das Refektorium im Erdgeschoss des Ostflügels.

Seit 1959 ist das ehemalige Klostergebäude Sitz des Kreismuseums. Die Kirche St. Maria Magdalena und St. Elisabeth wird von der orthodoxen Kirche genutzt. Das Kirchenund Klostergebäude ist Eigentum der Region Pilsen.

Františkánský klášter – Muzeum Českého lesa v Tachově - "Kulturní poklad"

Tato kulturní památka je součástí výstavy "Kulturní poklady z Čech a Bavorska - Kulturní rozmanitost českých a bavorských sousedních regionů", kterou iniciovalo a realizovalo Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) v roce 2010. Výstava prezentuje 238 nejvýznamnějších kulturních pokladů v sousedních regionech Horní Franky, Horní Falc a Dolní Bavorsko a Karlovarském, Plzeňském a Jihočeském kraji a je v Centru Bavaria Bohemia k zapůjčení.

Muzeum Českého lesa v Tachově se nachází v budově bývalého kláštera františkánů. Klášter byl zrušen roku 1950 .

Budouva je, s výjimkou severní strany při kostele obsahující ambit, dvojtraktová s dalším krídlem vysunutým k východu. Je převážně plochostropá, zatímco přízemí a zčásti i patro čtyřkřídlé konventní budovy mají raně barokní klenby. Nejvýpravnějším prostorem je refektář v přízemí východního křídla.

Od roku 1959 je bývalá klášterní budova sídlem Okresního muzea. Kostel sv. Máří Magdalény a sv. Alžbety je využíván pravoslavnou církví. Budova kostela i kláštera je v majetku Plzeňského kraje.
Rendert Time: 0,156 Sek. | Speicherverbrauch: 2,31 MB / 2,44 MB