Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Burg Švihov (Schwihau) - "Kulturschatz" 
  • Hrad Švihov - "Kulturní poklad" 
  •  
  • Žižkova 1 
  • 340 12 Švihov 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Burg Švihov (Schwihau) - "Kulturschatz"

Diese Sehenswürdigkeit wird in der Ausstellung „Kulturschätze in Bayern und Böhmen - Kulturvielfalt der bayerisch-tschechischen Nachbarregionen“ vorgestellt, die 2010 vom Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) initiiert und realisiert wurde. Die Ausstellung präsentiert 238 der bedeutendsten Kulturschätze in den Regierungsbezirken Oberfranken, Oberpfalz und Niederbayern sowie den tschechischen Regionen Karlsbad, Pilsen und Südböhmen. Sie kann im Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) ausgeliehen werden.

Das nationale Kulturdenkmal, der Feudalsitz in Švihov, wurde in der 1. Hälfte des 14. Jh. erbaut. Ursprünglich handelte es sich wohl um eine Festung, die aber bald in eine Burg umgebaut wurde. Zu Zeiten der Schwihauer von Riesenberg wurde sie ab 1480 großzügig im spätgotischen Stil umgestaltet.

Die Burg lässt sich in drei Bereiche aufteilen. Der Kern der Burg besteht aus zwei Palästen und der Verteidigungsanlage in Form eines Eingangstores, vier Eckbastionen und der Wehrmauer mit Wassergraben. Die ehemaligen Wirtschaftsgebäude der Burg mit weiteren Mauern und einem Wassergraben bilden die Vorburg. Der dritte Teil ist eine Erweiterung der äußeren Burgbefestigung um eine Mauer mit einem Wassergraben.

Hrad Švihov - "Kulturní poklad"

Tato kulturní památka je součástí výstavy "Kulturní poklady z Čech a Bavorska - Kulturní rozmanitost českých a bavorských sousedních regionů", kterou iniciovalo a realizovalo Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) v roce 2010. Výstava prezentuje 238 nejvýznamnějších kulturních pokladů v sousedních regionech Horní Franky, Horní Falc a Dolní Bavorsko a Karlovarském, Plzeňském a Jihočeském kraji a je v Centru Bavaria Bohemia k zapůjčení.

Národní kulturní památka, feudální sídlo ve Švihově, bylo založeno v 1. polovině 14. stol. Původně šlo zřejmě o tvrz, která však byla záhy přestavěna na hrad, který byl za Švihovských z Rýzmberka od roku 1480 velkolepě pozdně goticky přestavěn.

Hrad lze rozdělit na tři celky. Prvním z nich je hradní jádro sestávající ze dvou paláců a jejich ochrany v podobě vstupní věže, čtyř nárožních bašt a hradební zdi s vodním příkopem. Druhým celkem je předhradí tvořené v minulosti hospodářským zázemím hradu s další linií hradeb a vodním
příkopem. Třetí částí je rozšírení vnějšího opevnění hradu o linii hradeb s vodním příkopem.
Rendert Time: 0,146 Sek. | Speicherverbrauch: 2,30 MB / 2,43 MB