Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • St. Nikolaus Kirche, Potvorov - "Kulturschatz" 
  • Kostel sv. Mikuláše, Potvorov - "Kulturní poklad" 
  •  
  • Potvorov č. 10 
  • 331 41 Kralovice 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

St. Nikolaus Kirche, Potvorov - "Kulturschatz"

Diese Sehenswürdigkeit wird in der Ausstellung „Kulturschätze in Bayern und Böhmen - Kulturvielfalt der bayerisch-tschechischen Nachbarregionen“ vorgestellt, die 2010 vom Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) initiiert und realisiert wurde. Die Ausstellung präsentiert 238 der bedeutendsten Kulturschätze in den Regierungsbezirken Oberfranken, Oberpfalz und Niederbayern sowie den tschechischen Regionen Karlsbad, Pilsen und Südböhmen. Sie kann im Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) ausgeliehen werden.

Die Kirche des Hl. Nikolaus in Potvorov, eines der ältesten Baudenkmäler der Region Pilsen, wurde noch vor 1250 erbaut und ist ein einschiffiger, romanischer Bau mit Apsis und vier kleinen Anbauten, bei denen später Erweiterungen im Barockstil durchgeführt wurden.

 Die bedeutendste Sehenswürdigkeit der Kirche ist die westliche Empore, die über die gesamte Breite des Kirchenschiffs eingepasst ist. Es handelt sich um einen Überrest des großen Verteidigungsturms, der eine Tribüne für die Adligen und für die Besitzer des benachbarten Hofes beherbergte. Ursprünglich diente der Turm als Verteidigungsfestung.

Die Kirche wurde aus Quadern eines rötlichen Sandsteins erbaut, den Eingang bildet ein wunderschönes romanisches Portal. Im oberen Stockwerk befinden sich zwei Glocken. Die größere stammt wahrscheinlich aus dem 15. Jh., die kleinere aus dem 20. Jh.

Kostel sv. Mikuláše, Potvorov - "Kulturní poklad"

Tato kulturní památka je součástí výstavy "Kulturní poklady z Čech a Bavorska - Kulturní rozmanitost českých a bavorských sousedních regionů", kterou iniciovalo a realizovalo Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) v roce 2010. Výstava prezentuje 238 nejvýznamnějších kulturních pokladů v sousedních regionech Horní Franky, Horní Falc a Dolní Bavorsko a Karlovarském, Plzeňském a Jihočeském kraji a je v Centru Bavaria Bohemia k zapůjčení.

Kostel sv. Mikuláše v Potvorově, jedna z nejstarších památek na území Plzeňského kraje, postavená již před rokem 1250, je jednolodní románská stavba s apsidou a čtyřmi drobnějšími prístavbami, u kterých byly později provedeny
barokní dostavby.

Největší pozoruhodností kostela je západní empora, vložená do celé šíre lodi. Jedná se o pozůstatek velké obranné věže, která v sobě zahrnovala panskou tribunu a útocištné patro pro majitele sousedního dvorce. Původně sloužil totiž
i jako tvrz k ochraně.

Kostel byl postaven z kvádru načervenalého pískovce a jeho vchod tvoří krásný románský portál. V nejvyšším patře jsou dva zvony. Větší pochází nejspíše z 15. stol., menší pravděpodobně ze století dvacátého.
Rendert Time: 0,172 Sek. | Speicherverbrauch: 2,31 MB / 2,44 MB