Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Erzdekanatskirche des Hl. Bartholomäus, Plzeň / Pilsen - "Kulturschatz" 
  • Arciděkanský kostel sv. Bartoloměje, Plzeň - "Kulturní poklad" 
  •  
  • Nám. Republiky 
  • 301 00 Plzeň 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Erzdekanatskirche des Hl. Bartholomäus, Plzeň / Pilsen - "Kulturschatz"

Diese Sehenswürdigkeit wird in der Ausstellung „Kulturschätze in Bayern und Böhmen - Kulturvielfalt der bayerisch-tschechischen Nachbarregionen“ vorgestellt, die 2010 vom Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) initiiert und realisiert wurde. Die Ausstellung präsentiert 238 der bedeutendsten Kulturschätze in den Regierungsbezirken Oberfranken, Oberpfalz und Niederbayern sowie den tschechischen Regionen Karlsbad, Pilsen und Südböhmen. Sie kann im Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) ausgeliehen werden.

Der Bau der gotischen Kathedrale, dem Hl. Bartholomäus geweiht und zum national wertvollen Kulturdenkmal erklärt, begann nach dem Jahr 1295 und wurde erst Anfang des 16. Jh. beendet.

Das massive Kirchenschiff mit seinem Chorraum ist ein bedeutendes Beispiel der gotischen Baukunst in Böhmen. Das äußere Mauerwerk des dreiteiligen Schiffs stammt aus dem 1. Drittel des 14. Jh., Ende des 14. Jh. wurde das Presbyterium mit hohen Maßwerkfenstern angebaut und mit dem Bau der Westfront mit zwei Türmen begonnen. Auf dem Hauptaltar ist eine Kalksteinstatue der Pilsner Madonna zu sehen, eine der wertvollsten Statuen des sog. schönen Stils. Die Sternberger Kapelle stammt aus der 1. Hälfte des 16. Jh.

Der Turm der Kathedrale ist mit seiner Höhe von 102,6 m der höchste Kirchturm in Tschechien und ein beliebter Aussichtspunkt.

Arciděkanský kostel sv. Bartoloměje, Plzeň - "Kulturní poklad"

Tato kulturní památka je součástí výstavy "Kulturní poklady z Čech a Bavorska - Kulturní rozmanitost českých a bavorských sousedních regionů", kterou iniciovalo a realizovalo Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) v roce 2010. Výstava prezentuje 238 nejvýznamnějších kulturních pokladů v sousedních regionech Horní Franky, Horní Falc a Dolní Bavorsko a Karlovarském, Plzeňském a Jihočeském kraji a je v Centru Bavaria Bohemia k zapůjčení.

Stavba gotického chrámu sv. Bartoloměje, prohlášeného za národní kulturní památku, začala po r. 1295 a byla dokončena počátkem 16. stol.

Mohutné síňové trojlodí s presbytářem je významnou ukázkou gotického stavitelství v Čechách. Obvodové zdi trojlodí pocházejí z 1. třetiny 14. stol., ve 3. čtvrtině 14. stol. byl přistavěn presbytář s vysokými kružbovými okny a byla započata výstavba západního průčelí o dvou vežích. Na hlavním oltáři můžeme vidět opukovou sochu Plzeňské madony, jednu z nejhodnotnějších soch tzv. krásného stylu. Šternberská kaple pochází z 1. poloviny 16. stol.

Vež katedrály je se svou výškou 102,6 m nejvyšší chrámovou věží v Čechách a je oblíbeným vyhlídkovým místem.
Rendert Time: 0,173 Sek. | Speicherverbrauch: 2,31 MB / 2,44 MB