Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Westböhmisches Museum in Plzeň / Pilsen - "Kulturschatz" 
  • Západočeské muzeum v Plzni - "Kulturní poklad" 
  •  
  • Kopeckého sady 2 
  • 301 00 Plzeň 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Westböhmisches Museum in Plzeň / Pilsen - "Kulturschatz"

Diese Sehenswürdigkeit wird in der Ausstellung „Kulturschätze in Bayern und Böhmen - Kulturvielfalt der bayerisch-tschechischen Nachbarregionen“ vorgestellt, die 2010 vom Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) initiiert und realisiert wurde. Die Ausstellung präsentiert 238 der bedeutendsten Kulturschätze in den Regierungsbezirken Oberfranken, Oberpfalz und Niederbayern sowie den tschechischen Regionen Karlsbad, Pilsen und Südböhmen. Sie kann im Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) ausgeliehen werden.

Das mächtige Gebäude des Westböhmischen Museums wurde in den Jahren 1897-1900 nach den Plänen des damaligen Direktors des Kunstgewerbemuseums, dem Architekten Josef Škropil, erbaut. Für den Bau des Museums wurde der südöstliche Teil des historischen Stadtkerns ausgewählt.

Das repräsentative Gebäude im Stil der Neorenaissance wurde im Inneren durch Jugendstil-Stuckdekorationen ergänzt. Im zentralen Treppenhaus ist ein großes Relief mit Motiven aus der böhmischen Fabel »Der Mädchenkrieg« platziert. Die großen Fenster mit Bleiverglasung, die Ende des 2. Weltkriegs zerstört wurden, sind originalgetreu rekonstruiert worden.

Neben den Ausstellungsräumen beherbergt das erhöhte Erdgeschoss einen großen Konferenzsaal und eine Bibliothek. Im ersten Stockwerk befindet sich ein monumentaler Ausstellungssaal, in den das Licht durch eine verglaste Decke scheint.

Západočeské muzeum v Plzni - "Kulturní poklad"

Tato kulturní památka je součástí výstavy "Kulturní poklady z Čech a Bavorska - Kulturní rozmanitost českých a bavorských sousedních regionů", kterou iniciovalo a realizovalo Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) v roce 2010. Výstava prezentuje 238 nejvýznamnějších kulturních pokladů v sousedních regionech Horní Franky, Horní Falc a Dolní Bavorsko a Karlovarském, Plzeňském a Jihočeském kraji a je v Centru Bavaria Bohemia k zapůjčení.

Budova Západočeského muzea byla postavena v letech 1897-1900 podle plánu tehdejšího ředitele uměleckoprůmyslového muzea arch. Josefa Škorpila. Pro stavbu muzea bylo zvoleno jihovýchodní nároží historického jádra města.

Reprezentativní stavba v novorenesančním slohu je v interiérech doplněna secesní štukovou výzdobou a na centrálním schodišti je umístěn rozměrný reliéf na motivy české báje Dívčí válka. Rozměrná okna s vitrážemi, která byla zničena v závěru druhé světové války, byla rekonstruována do původní podoby.

Mimo expoziční prostory byl do zvýšeného přízemí umístěn rozměrný konferenční sál a knihovna. Do prvního patra potom monumentální výstavní sál osvětlený proskleným stropem.
Rendert Time: 0,156 Sek. | Speicherverbrauch: 2,31 MB / 2,44 MB