Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Žlutice - "Kulturschatz" 
  • Žlutice - "Kulturní poklad" 
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Karlsbad / Karlovarský kraj

Info • Info

Žlutice - "Kulturschatz"

Diese Sehenswürdigkeit wird in der Ausstellung „Kulturschätze in Bayern und Böhmen - Kulturvielfalt der bayerisch-tschechischen Nachbarregionen“ vorgestellt, die 2010 vom Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) initiiert und realisiert wurde. Die Ausstellung präsentiert 238 der bedeutendsten Kulturschätze in den Regierungsbezirken Oberfranken, Oberpfalz und Niederbayern sowie den tschechischen Regionen Karlsbad, Pilsen und Südböhmen. Sie kann im Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) ausgeliehen werden.

Žlutice Das älteste architektonische Denkmal von Žlutice, von dem ein Teil zur städtischen Denkmalzone erklärt wurde, ist die Kirche St. Peter und Paul. Der Bau der gotischen, dreischiffigen Basilika, mit dem Anfang des 14. Jh. begonnen wurde, dauerte fast zwei Jahrhunderte. Im Innenraum sind Fragmente gotischer Malereien, figurale Renaissance- Grabsteine und der barocke Hauptaltar erhalten geblieben. Zur Ausstattung der Kirche gehört außerdem eine kostbare Orgel aus den Jahren 1774-1775.

An der nördlichen Seite des Marktplatzes befindet sich das Herrenhaus bzw. das Große Haus aus dem 16. Jh., in dem heute das Museum untergebracht ist. Besucher können eine Ausstellung über die Justizgeschichte im ehemaligen Kerker besichtigen.

Zugänglich ist auch der historische Untergrund der Stadt mit zahlreichen, miteinander verbundenen, oft auch zweistöckigen Gängen.

Žlutice - "Kulturní poklad"

Tato kulturní památka je součástí výstavy "Kulturní poklady z Čech a Bavorska - Kulturní rozmanitost českých a bavorských sousedních regionů", kterou iniciovalo a realizovalo Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) v roce 2010. Výstava prezentuje 238 nejvýznamnějších kulturních pokladů v sousedních regionech Horní Franky, Horní Falc a Dolní Bavorsko a Karlovarském, Plzeňském a Jihočeském kraji a je v Centru Bavaria Bohemia k zapůjčení.

Nejstarší architektonickou památkou Žlutic, jejichž část byla prohlášena za městskou památkovou zónu, je kostel sv. Petra a Pavla. Stavba gotické trojlodní baziliky byla započata začátkem 14. stol. a trvala téměř dvě století. V interiéru se dochovaly fragmenty gotických maleb, renesanční figurální náhrobníky a barokní hlavní oltář. Součástí vybavení jsou i vzácné varhany z let 1774-1775.

Na severní straně náměstí je Panský, neboli Velký dum, pocházející z počátku 16. stol., kde dnes sídlí muzeum. Součástí prohlídky je expozice dějin justice, která je umístěna v bývalé šatlavě.

Zpřístupněné je i historické podzemí města s množstvím spletitých, často dvoupodlažních chodeb.
Rendert Time: 0,143 Sek. | Speicherverbrauch: 2,30 MB / 2,44 MB