Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

 • Schloss Chyše - "Kulturschatz" 
 • Zámek Chyše - "Kulturní poklad" 
 •  
 • Chyše 30 
 • 364 53 Chyše 
 •  
 • Karlsbad / Karlovarský kraj
 • Ansprechpartner / Kontaktní osoba
 • Ing. Marcela a Ing. Vladimír Lažanští
 •  
 • Tel. +420 353 396 336
 • Mobil +420 602 472 051
 • eMail zamek@chyse.com
 • Internet http://www.chyse.com

Info • Info

Schloss Chyše - "Kulturschatz"

Diese Sehenswürdigkeit wird in der Ausstellung „Kulturschätze in Bayern und Böhmen - Kulturvielfalt der bayerisch-tschechischen Nachbarregionen“ vorgestellt, die 2010 vom Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) initiiert und realisiert wurde. Die Ausstellung präsentiert 238 der bedeutendsten Kulturschätze in den Regierungsbezirken Oberfranken, Oberpfalz und Niederbayern sowie den tschechischen Regionen Karlsbad, Pilsen und Südböhmen. Sie kann im Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) ausgeliehen werden.

Zwischen Karlovy Vary / Karlsbad und Rakovník / Rakonitz liegt die Ortschaft Chyše mit dem gleichnamigen Schloss. Die Geschichte des Schlosses im neogotischen Stil geht weit in die 2. Hälfte des 12. Jh. zurück, als an dieser Stelle eine Festung stand. 1566 ging die gotische Burg in den Besitz der Lobkowitzer über, die sie in ein Renaissanceschloss umbauen ließen.

Die heutige Gestalt erhielt das Schloss erst in der 2. Hälfte des 19. Jh. Nach 1945 wurde es als Verwaltungsgebäude, Lehranstalt und Schullandheim genutzt, nach 1976 stand es leer. 1996 erwarb das Ehepaar Lažanský das Schloss und begann mit der Gesamtrestaurierung der verwahrlosten Anlage und des Parks.

Das Schloss ist nun für die Öffentlichkeit zugänglich und im ursprünglichen Gebäude der Brauerei wird wieder Bier der Marke »Prokop« gebraut.

Zámek Chyše - "Kulturní poklad"

Tato kulturní památka je součástí výstavy "Kulturní poklady z Čech a Bavorska - Kulturní rozmanitost českých a bavorských sousedních regionů", kterou iniciovalo a realizovalo Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) v roce 2010. Výstava prezentuje 238 nejvýznamnějších kulturních pokladů v sousedních regionech Horní Franky, Horní Falc a Dolní Bavorsko a Karlovarském, Plzeňském a Jihočeském kraji a je v Centru Bavaria Bohemia k zapůjčení.

Přibližně v polovině cesty mezi Karlovými Vary a Rakovníkem leží obec Chyše se stejnojmenným zámkem. Historie zámku s neogotickou podobou sahá hluboko do 2. poloviny 12. stol., kdy na místě zámku stála tvrz. V r. 1566 přechází gotický hrad do vlastnictví Lobkowiczů, kteří přestavují gotický hrad na renesanční zámek.

Současnou podobu získal zámek až v 2. polovině 19. stol. Po r. 1945 byl využíván jako správní budova, učiliště a škola v přírodě, po r. 1976 zůstala budova opuštěna. V r. 1996 koupili zámek manželé Lažanští a pustili se do celkové rekonstrukce zchátralého areálu včetně parku.

Zámek je nyní přístupný veřejnosti a v původním objektu pivovaru se opět vaří pivo »Prokop«.
Rendert Time: 0,139 Sek. | Speicherverbrauch: 2,30 MB / 2,44 MB